Střelba po driblinku

přidáno: 24. 11. 2009 11:20, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 10:40 ]1

Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 2 míče
Popis : Hráči stojí ve dvou skupinách na čáře TH. Na každý koš 1 skupina. První hráč má míč. Na povel si oba první hráči nahodí míč na desku, doskočí jej, driblují po doskoku do rohu hřiště. Současně s driblinkem vybíhá ze středu hráč 3 a 4 k postranní čáře, kde dostává míč od hráče 1 (5), po obdržení míče dribluje ke koši, kde zakončuje střelbou z dvojtaktu (střelou z výskoku).

2

Hráči 3 a 5 se zařazují po střelbě na konec zástupu, zatímco hráči 2 a 6 doskakují míč, driblují do rohu, přihrávají hráčům 1 a 6 a cvičení se plynule opakuje. 
Obměny : Způsob střelby, driblink druhou rukou tzn.  cvičení obráceně.
Dáváme pozor na správné a včasně vybíhání hráčů na polovině hřiště, aby nevybíhali příliš brzy a pak nečekali na přihrávku u postranní čáry. Doskakující hráči nemusí driblovat přesně do rohu, ale k postranní čáře, jako při uvolnění do RP, avšak ne výše než do úrovně čárkovaného kruhu.  


Comments