Driblink skupiny

Nahrávka po driblinku

přidáno: 12. 6. 2011 11:52, autor: Tomas Cada
Hráč dribluje levou rukou do středu, zastavuje na pravé noze a při dopadu na levou nohu přihrává pravou rukou hráči do zástupu. Přihrávající hráč jde na konec zástupu. 

Cvičit v obou směrech.

Driblink, finta, přihrávka, únik

přidáno: 12. 6. 2011 11:42, autor: Tomas Cada
Driblink, finta levou nohou s únikem, pokračování úniku driblinkem pravou rukou, přikrávka spoluhráči. L-únik a zpětná přihrávka pod koš. Cvičit z obou stran.

Čertova ulička

přidáno: 14. 9. 2010 10:35, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 14. 9. 2010 10:59 ]
Dvojice vytvoří uličku a nahrává si dvěma balony. Způsob nahrávky určuje trenér. Středem probíhá hráč a dribluje tak nízko aby se vyhnul nahrávajícím balónům.

Varianta: nahrávky o zem, probíhající hráč musí zastavovat a znovu se rozběhnout tak, aby se vyhnul balónům.

Driblink v omezeném území

přidáno: 9. 7. 2010 13:18, autor: Tomas Cada
Libovolný počet hráčů, každý hráč má jeden míč.

Hráči se ve vymezeném prostoru snaží svému protivníkovi vypíchnout míč.

Doporučení:
Zařazovat větší počet hráčů proti sobě (trojice, čtveřice) až do všichni proti všem, zmenšovat pole působnosti jednotlivých skupin – půlkruh.


Nácvik vedení míče přes obránce a slalom

přidáno: 9. 7. 2010 13:16, autor: Tomas Cada
Libovolný počet hráčů, tři obránci, mety.

Hráči se v plné rychlosti snaží prodriblovat kruhy, ve kterých se pohybují obránci s cílem vypíchnout míč. Změnu obránců řídí trenér nebo chyba útočníka (útočník mine kruh, ztratí míč atd.). Zpět pak hráči vedou míč kolem met.


Nácvik vedení míče ve vymezeném území

přidáno: 9. 7. 2010 13:13, autor: Tomas Cada
2 skupiny hráčů, jeden míč, útočník a obránce

Útočník s míčem se snaží vést míč driblinkem směrem ke koši co nejrychlejším způsobem (pouze však ve vymezeném pásmu), obránce má možnost útočníka zastavit pohybem k postranní čáře a vypíchnutím míče.

Driblink a obranný pohyb

přidáno: 24. 11. 2009 11:22, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 10:28 ]1
Jednoduché, ale efektivní kondiční cvičení. 
Cvičení pro : 6 nebo více hráčů, každý hráč má míč

Hráči driblují do rohu hřiště, kde provádí změnu driblinku před tělem. Neustále kryjí míč mezi tělem a (imaginárním) obráncem. 

Driblink v rychlosti k půlicí čáře. 

Chyťte míč (nebo jestli máte držáky na míče, dejte míče do nich), zatímco provádíte obranný pohyb paralelně s půlicí čarou na protější stranu. Buďte čelem ke koši, na který útočíte.

Nakonec driblujte v rychlosti a zakončete dvojtaktem z levé strany. 

Po 2 minutách změňte stranu rotace.

(Založeno na cvičení od Petera Nijdama) 

Výměna

přidáno: 24. 11. 2009 11:22, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:03 ]Cvičení pro : skupiny, 16 hráčů
Potřeby : každý začínající hráč má míč

Popis : Hráči stojí ve dvojicích v 8 zástupech proti sobě. Každý první hráč má míč. Hráči driblují do protějšího zástupu, předávají si míč podáním a druhý hráč pokračuje opět do protějšího zástupu a cvičení se opakuje.  Cvičení je dobré na driblink, periferní vidění a v
yhýbání se hráčům. Dáváme pozor, aby hráči nezmenšovali vzdálenost. Při vyhýbání mohou hráči používat jakýkoliv technický driblink.
Obměny : Zvětšením vzdálenosti můžeme místo podání míče používat přihrávku 

Střelba po driblinku

přidáno: 24. 11. 2009 11:20, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 10:40 ]
1

Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 2 míče
Popis : Hráči stojí ve dvou skupinách na čáře TH. Na každý koš 1 skupina. První hráč má míč. Na povel si oba první hráči nahodí míč na desku, doskočí jej, driblují po doskoku do rohu hřiště. Současně s driblinkem vybíhá ze středu hráč 3 a 4 k postranní čáře, kde dostává míč od hráče 1 (5), po obdržení míče dribluje ke koši, kde zakončuje střelbou z dvojtaktu (střelou z výskoku).

2

Hráči 3 a 5 se zařazují po střelbě na konec zástupu, zatímco hráči 2 a 6 doskakují míč, driblují do rohu, přihrávají hráčům 1 a 6 a cvičení se plynule opakuje. 
Obměny : Způsob střelby, driblink druhou rukou tzn.  cvičení obráceně.
Dáváme pozor na správné a včasně vybíhání hráčů na polovině hřiště, aby nevybíhali příliš brzy a pak nečekali na přihrávku u postranní čáry. Doskakující hráči nemusí driblovat přesně do rohu, ale k postranní čáře, jako při uvolnění do RP, avšak ne výše než do úrovně čárkovaného kruhu.  


Obrátka a přihrávka po driblinku

přidáno: 24. 11. 2009 11:19, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 10:44 ]Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 2 míče

Popis : Cvičení se provádí na polovině hřiště. Hráči jsou postaveni do tří zástupů dle obrázku v prostoru u středové čáry. Hráč 1 dribluje k čáře TH, zastaví se a provádí obrátku vzad, předává míč nabíhajícímu hráči 2, který dribluje vzdálenější rukou od koše, zastavuje, provádí obrátku, předává míč hráči 3. Hráč 3 dribluje napříč územím TH, přihrává hráči 1, který střílí, stahuje míč, driblinkem se uvolní k postranní čáře.
Hráči se střídají v zástupech systémem : hráč 1 jde na místo hráče 2, 3 - 2, 2 - 1.
Obměny : Cvičení můžeme organizovat i na procvičení timingu tzn., hráči vybíhají tak ,aby cvičení probíhalo plynule, neprovádí se obrátky po zastavení, ale předávají se míče do běhu. Hráč 3 po driblinku předává míč hráči 1 v prostoru čáry TH, který zakončuje. 

1-10 of 19