Dva míče

přidáno: 24. 11. 2009 10:24, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 27. 6. 2010 11:23 ]
Cvičení : pro jednotlivce
Potřeby : dva míče na hráče
Popis : Tato cvičení jsou velmi dobrá na odstranění vazby jedné ruky na druhou. Můžeme provádět buď na místě nebo za chůze i za běhu. 
- driblink oběma rukama souhlasně
- driblink oběma rukama střídavě, můžeme před sebou kopat tenisák
- jednou rukou vysoký driblink, druhou nízký. Na povel plynule měnit vysoký a nízký driblink
jednou rukou driblujeme těsně u těla, druhou co nejdále od těla
- driblink oběma rukama, na povel vyměnit míče v rukách
- střídat všechny kombinace na povel
- driblink oběma rukama, střídat míče v rukách jeden před tělem, jeden za zády
- driblink oběma rukama, střídat míče jeden za zády, druhý mezi nohama
- driblink podél těla oběma rukama do V
- driblink dvěma rukama před a za tělem, míč z levé ruky do pravé a obráceně
- driblink dvěma rukama před tělem, jedna ruka driblinkem přehazuje míč z levé ruky do pravé, druhá podává míč z pravé do levé
- driblink dvěma rukama před tělem do V, každá ruka ovládá jeden míč
- jednou rukou přehazujeme míč před tělem, druhou za tělem driblinkem do V
- driblink před tělem, obě ruce se překříží při driblinku
- jednou rukou míč nadhazujeme , druhou driblujeme
- jednou rukou driblujeme, druhou kutálíme míč
 
Driblink dvěma míči na místě
- jedna ruka dribluje kolem nohy, druhá na místě
- obě ruce driblují kolem nohou
- přehazujeme míče za driblinku z ruky do ruky před tělem
- jedna ruka dribluje na místě, druhá do V vedle těla
- oběma rukama před tělem do V (jako když mácháme prádlo) 
Driblink s využitím laviček
- běžíme po lavičce a driblujeme dvěma míči o zem
- běžíme mezi lavičkami a driblujeme dvěma míči po lavičkách
- běžíme vedle lavičky a jednou rukou driblujeme na lavičce a druhou na zemi.
- běžíme vedle laviček a jednou rukou driblujeme mezi lavičkami a druhou mimo lavičky
- běžíme vedle dvou laviček na sobě a driblujeme jednou rukou na nich a druhou na zemi


Comments