Driblink dvojice

Driblink 1 na 1

přidáno: 20. 10. 2011 10:56, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 24. 10. 2011 11:55 ]
Změna rychlosti

přidáno: 13. 6. 2011 12:51, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 6. 2011 12:56 ]
Začni v rohu hřiště , útočník s míčem, obránce na jeho úrovni na vzdálenost ruky. Útočník může driblovat pouze podél postranní čáry vpřed a vzad. Obránce musí být schopen zachovat obranný postoj na stejné úrovni s útočníkem. Pokud se útočník vzdálí dopředu nebo dozadu od obránce více než o vzdálenost ruky, získává útočník bod a mění si roli s obráncem. Obránce nemusí používat jen posun nohou bokem, ale i běh, musí však zachovat danou maximální vzdálenost od útočníka. Cílem je získat co nejvíce bodů. Změna rychlosti je přitom základním úkolem hráče s míčem.


Zrcadlo

přidáno: 24. 11. 2009 10:33, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 1. 3. 2010 22:59 ]
Cvičení pro : dvojice
Potřeby : každý hráč má míč

Popis : Tyto cvičení jsou jedny ze základních a jsou charakterizovány sledováním vodiče za driblinku. Buď můžeme provádět cvičení s pohybem po celém hřišti za sebou nebo provádět cvičení proti sobě a zrcadlově nebo proti sobě a snažit se udržet stále stejnou vzdálenost.
Ve cvičení využíváme změny směru, obrátky, změny rychlosti, sedy za driblinku, lehy, pravidelně střídáme ruce ap.
Hráče vystřídáme ve vedení v časovém intervale.
Obměny : driblink provádíme se dvěma míči 

Ve dvojcích

přidáno: 24. 11. 2009 10:33, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 1. 3. 2010 22:55 ]Cvičení pro : dvojice
Potřeby : 2 míče

Popis : Hráči driblují libovolně oběma rukama a snaží se navzájem dotknout kotníku (kolena). Lze jako hra - vítězí ten, kdo má více dotyků. Počítají se jen dotyky za současného driblinku.
Obměna : místo dotyků se snaží soupeři vzájemně si šlápnout na špičku.

Kryj si míč

přidáno: 24. 11. 2009 10:29, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 1. 3. 2010 23:12 ]Cvičení pro : dvojice
Potřeby : 1  míč

Popis : Jeden hráč s míčem dribluje ve vymezeném prostoru (např. kruhu), druhý bez míče, se mu aktivně snaží vypíchnout míč. Hráč s míčem si kryje míč tělem i rukou a technickým driblinkem (mezi nohami, za zády ap.) se snaží udržet míč co nejdéle pod kontrolou. Jakmile vypichující hráč získá míč, pokračuje v driblinku on.
Obměny : Oba hráči mají míče, oba driblují a navzájem se snaží vypíchnout si míč. Totéž cvičení můžeme provádět ve trojici.
Cvičení rozvíjí driblink, krytí míče, ovládání míče v kritických situacích.
Vypichující hráč může být agresivnější i tvrdší. Driblující hráč si kryje míč pomocí technického driblinku, mezi nohami, nízkým driblinkem, aby mohl míč lépe ovládat ap.
 

Driblink pro uvolnění

přidáno: 24. 11. 2009 10:28, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 1. 3. 2010 23:14 ]Cvičení pro : dvojice
Potřeby : 1 míč

Popis : Hráč 1 má míč a dribluje ke koši, kde provádí obrátku, vrací se zpět na původní místo. Přihrává hráči 2 a uvolňuje se ke koši a zpět. Jakmile mu hráč 2 přihraje zpět, uniká ke koši a střílí. Stahuje míč a dribluje na místo hráče 2, hráč 2 jde na místo hráče 1 a cvičení se opakuje. Na pol
ovině hřiště cvičí dvě dvojice, které si pak mění místo.
Obměny : Různé druhy střelby, pro míč se uvolňují oba hráči. Hráč dvě se po přihrávce může uvolňovat pro zpětnou přihrávku od hráče 1.
Dbáme na správné uvolnění a prudké vyražení ke koši po obdržené přihrávce. 

1-6 of 6