Živé mety I

přidáno: 14. 6. 2010 14:12, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 21. 6. 2010 13:44 ]
I. varianta: Jdi vpřed
Dvě vícečlenná družstva (4 až 8) se rozestaví podél bočních čar hřiště tak, aby jednoliví členové družstva bylí od sebe vzdálení asi 1,5 m. Poslední člen zástupu má míč. Na znamení dribluje po vnější stranš zástupu, až se dostane asi 1,5 m před zástup a odtud přihraje míč hráči, který je nyní poslední v zástupu. Ten opět dribluje vpřed. Před koncovou čarou se zástupy začínají zatáčet, a tak se vlastně živé mety vrací zpět. Vítězi družstvo, kterého první člen zástupu (poslední, který absolvoval první kolo) absolvuje cestu driblinkem x-krát (3 až 10) dříve.


II. varianta: Dva vpřed, jeden vzad
Hráči se rozestaví jako v I.variantě. Jejich úkolem je dostat se po driblinku před zástup a přihrát poslednímu tak, že poslední hráč vystartuje po vnější straně o dvě překážky vpřed (před překážkou). 
Po druhé straně překážky se vrací driblinkem vzad o jednu překážku, potom dribluje zase dvě překážky vpřed a jednu vzad, až přide na začátek zástupu, odkud přihraje míč poslednímu hráči zástupu.
Vítězí družstvo, kterého původní první člen zástupu absolvoval cestu driblinkem x-krát (2 až 5) dříve, jak jeho protivníci.
III.varianta: Slalom (jiné)
Hráči se rozmístí po hříšti jako v 1.variantě. Jejich úlohou je dostat se vpřed slalomovým způsobem.
Vítězí družstvo, kterého původní první člen absolvoval cestu x-krát (3-10)


Systém soutěži:

a) Jednorazová soutěž dvou družstev o vítěze

b) Opakované soutěže dvou družstev na určitý počet vítězství (2 až 3)

c) Kombinované soutěže dvou družstev na vítězství v jednotlivých variantách. Vítěz se určí nejnižším součtem umístění.

d) Kombinované soutěže dvou družstev na počet kol, přičemž každé kolo proběhne jiným způsobem. 

P o z n á m k a: všechny tři varianty lze zintenivnit přidáním 1-2 míčů posledním členům zástupu. Potom je potřeba určit nástup dalších hráčů s míči do soutěže, abs si vzájemně nepřekáželi. 

Comments