Slalom, pyramida, přines odnes

přidáno: 24. 11. 2009 10:53, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:17 ]


Cvičení pro : 2 a více družstev


a) Slalom mezi metami 
b) Pyramida s dotykem čar - na polovině hřiště nebo na celé hřiště.
c) Přines a odnes - driblink k metám, přinést a popř. odnést buď druhý míč nebo jiné nářadí. Možnost kombinovat i tak, že hráč položí míč před prvním hráčem družstva, dribluje na konec zástupu, pošle mezi nohama míč prvnímu hráči, ten sebere druhý míč a odnese ho zpět k metě.
U všech cvičení dbáme na správné vedení míče, při změně směru na neustálou kontrolu míče apod.


Comments