Paralelka - štafeta

přidáno: 13. 6. 2010 12:32, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 6. 2010 12:20 ]

Pomůcky: mety, míče, 


Pravidla soutěže:

l. varianta: Hladká paralelka
Družstva se seřadí za čarou. Na znamení dribluje první hráč za metu a zpět. Dodribluje až za své družstvo a přihrává míč mezi nohami spoluhráčů až k prvnímu hráči.

Obměny:
a) tam dribling pravou rukou, zpět levou rukou
b) první kolo pravou rukou, druhé kolo levou rukouII. variant: Pyramídová paralelka
Mety rozestavit podle obrázku. Hráč dribluje kolem první mety a vrací se zpět couváním (zády ke spoluhráčům). Potom dribluje stejným způsobem kolem dalších met.

Obměny:
a) tam dribling pravou rukou, zpět levou rukou
b) první kolo pravou rukou, druhé kolo levou rukouIII.varianta: Slalomová paralelka
Postup jako v l. a II. variante, ale hráč musí driblovat mezi metami slalomem tam i zpět.


Comments