Doskakování - správné načasování výskoku a první přihrávka

přidáno: 28. 5. 2010 10:16, autor: Tomas Cada3 hráči, míč

Hráč 1 stojí čelem proti koši. Vlevo od něj stojí hráč 2 a na stejném místě vpravo, je postaven hráč 3. Hráči 2 a 3 stojí asi 3 metry od vymezeného území. Hráč 1 nahazuje míč na desku, doskakuje a přihrává míč hráči 2 a zaujímá jeho postavení. Hráč 2 zadribluje ke koši, nahazuje míč na desku, doskakuje, přihrává hráči 3 a zaujímá jeho pozici. Hráč 3 pokračuje ve cvičení stejnou akcí.


Comments