Doskakování trojice

Po trestných hodech

přidáno: 6. 7. 2010 12:40, autor: Tomas Cada
3 hráči, 1 míč. Útočník obránce, střílející hráč.

Nácvik doskakování po trestných hodech. Střílející hráč zůstává, pokud proměňuje trestné hody. Doskakující útočník v případě zisku odraženého míče dohrává s cílem dosáhnout koše. V případě úspěchu střídá střílejícího hráče. Pokud míč doskočí obránce, střídá střílejícího hráče.

Doskakování - správné načasování výskoku a první přihrávka

přidáno: 28. 5. 2010 10:16, autor: Tomas Cada
3 hráči, míč

Hráč 1 stojí čelem proti koši. Vlevo od něj stojí hráč 2 a na stejném místě vpravo, je postaven hráč 3. Hráči 2 a 3 stojí asi 3 metry od vymezeného území. Hráč 1 nahazuje míč na desku, doskakuje a přihrává míč hráči 2 a zaujímá jeho postavení. Hráč 2 zadribluje ke koši, nahazuje míč na desku, doskakuje, přihrává hráči 3 a zaujímá jeho pozici. Hráč 3 pokračuje ve cvičení stejnou akcí.


Doskakování po driblinku a střelbě útočníka

přidáno: 28. 5. 2010 10:15, autor: Tomas Cada
3 hráči, míč

Hráč 2 dribluje asi 5 vteřin ve vnějším prostoru a tím mění svoje postavení vzhledem ke koši. Uvnitř vymezeného stojí útočník s obráncem. Hráč 1 vystřelí a jde doskakovat. Doskakují i oba hráči ve vymezeném území. Obránce tedy bojuje proti dvěma útočníkům. Jakmile se mu podaří třikrát doskočit, vystřídá ho jeden z útočníků. 


Stále do koše

přidáno: 27. 11. 2009 11:41, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:28 ]


Cvičení pro : trojice
Potřeby : 1 míč do trojice
Popis : Od půlicí čáry dva útočníci provádějí útok 2/1. Jakmile jeden z nich útok zakončí, druhý se snaží o aktivní doskakování, po doskočení míč ihned vrací do koše a druhý útočník doskakuje atd. dokud nedoskočí míč obránce. Obránce ovšem musí normálně bránit. Cvičení provádíme bez ohledu na koncovou nebo postranní čáry. Když se míč odrazí do zámezí hráči o něj normálně bojují, driblují a střílí. Po doskočení míče si nesmějí přihrát, mohou zakončit střelou.
Doskakující hráč má výhodu v tom, že včas může zaujmout místo pro doskakování. Cvičení je náročné na kondici, dochází k tvrdým střetům a soubojům při doskakování, je velmi dobré na včasné zaujímání pozice pro doskakování (výběr postavení). Je nutná dobrá motivace hráčů, protože i vzhledem k možné náročnosti při opakujících se doskoků útočníků, nedostatečně motivovaní hráči mají snahu cvičení vypustit. Hráči by měli být zhruba stejně zdatní a vysocí.
Obměny : Povolíme přihrávky, můžeme zakončovat jenom střelbou vně vymezené území. Omezíme počet doskoků útočníků, poté cvičení končí.

Bitva

přidáno: 27. 11. 2009 11:38, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:31 ]


1

Cvičení pro : trojice
Potřeby : 1 míč pro trojici na koš
Popis cvičení : Trenér špatně (nebo i dobře) střílí na koš a všichni tři hráči doskakují. Hráč, který doskočí míč okamžitě vrací míč do koše a druzí dva ho brání. Jakmile padne koš, hráči vrací míč trenérovi a ten opět střílí. Mezitím se hráči snaží zaujmout postavení pro doskok a cvičení pokračuje. Hráči mohou libovolně měnit místo pro doskok.


2

Obměny : cvičení můžeme rozšířit o obránce a obránci se pak střídají s útočníky po každém doskočení.Dále můžeme útočníky vždy před začátkem cvičení postavit vně vymezeného území.
Cvičení rozvíjí výběr postavení pro doskakování, agresivitu při doskakování, orientaci. 

Boj trojic

přidáno: 27. 11. 2009 11:36, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:32 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : míč

Popis : Dva hráči nebo asistenti přihrávají mezi sebou, potom jeden z nich vystřelí. Pokud doskočí útočníci, snaží se znovu zakončit, pokud doskočí obránci, ihned se uvolňují přes obranu útočníků a přihrávají hráčům, kteří stříleli (nácvik založení RP). Pokud zakončí útočníci, zůstávají v útoku. Pokud doskočí obránci, po založení útoku si vymění role s útočníky. Hráči doskakují dokud nepadne koš nebo nedoskočí míč obránci.
Střídat můžeme také po úspěšných doskocích obranných (3,4).
Obměny : Útočníci začínají mimo vymezené území, po doskočení můžeme dohrávat 3/3.
Cvičení můžeme provádět jako soutěž mezi trojicemi. Za dokok obránců bod, za doskok útočníků bod. Střídáme stejně.

Komplex trojic

přidáno: 27. 11. 2009 11:28, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:33 ]


1

Cvičení pro : trojice
Potřeby : míč
Popis : Hráči jsou v postavení dle obrázku. Hráč 1 přihrává na hráče 2, který se snaží vystřelit (můžeme povolit i krátký, jednoúderový driblink na uvolnění). Postřelbě si běží doskočit míč. Hráč 3 v okamžiku přihrávky vyráží k hráči 2 a brání ho. Po střelbě hráč 3 střelce blokuje, brání zády v opětném doskočení. Pokud je střelecký pokus úspěšný, cvičení se opakuje znovu ze stejného postavení. Jestliže po střelbě získá míč obránce, okamžitě vydribluje mimo vymezené území a přihraje zpět hráči 1.


2

Po přihrávce hráče 2 hráči 1 běží hráč 3 napříč vymezeným územím, odstává přihrávku od hráče 1, míč mu vrací a běží se postavit do výchozího postavení střelce. Jakmile dostává hráč 1 zpětnou přihrávku, opět střílí. Hráč 2 mezitím zaujal pozici obránce, brání hráče 1 a cvičení se opakuje z druhé strany.
Cvičení se opakuje do ukončení trenérem např. na počet daných košů, čas apod.
Procvičujeme doskakování jak útočné tak obranné, krytí postřelbě, přihrávku, založení RP, střelbu po zátěži, uvolnění.  

Blokování ve vlně

přidáno: 27. 11. 2009 11:26, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:33 ]

1

Cvičení pro : trojice

Potřeby : 1 míč do trojice

Hráči jsou v postavení dle obrázku, hráč 2 na středu má míč. Hráče rozmístěte do tří řad na polovině hřiště.
2

Hráč 2 přihrává míč doprava na hráče 3.  Po přihrávce následuje míč za zády hráče, kterému přihrál.
 
3

Hráč 3 přihrává míč hráči 1 a následuje míč za zády hráče 1.
4

Hráč 1 přihrává míč hráči 2, který zakončuje střelbou z výskoku.
5

Zatímco hráč 2 střílí na koš, hráč 1 se přemístí do pozice „box out“ hráče 3 a blokuje ho ve hře po střelbě.
6

Po následujícím doskočení hráč 1 přihrává míč zpět na hráče ve střední linii tj. hráče 5.

Na další cvičení se hráči střídají  proti směru hodinových ručiček a zařazují se na konec jednotlivých řad.
Dril pokračuje s hráči 4, 5 a 6.
Dril může začít přihrávkou vlevo a řady se budou střídat ve směru hodinových ručiček. 
 

O desku

přidáno: 27. 11. 2009 11:25, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:34 ]


1

Cvičení pro : 3 hráče a více
Potřeby : 1 míč
Popis : Hráč 1 má míč. Nahodí jej na desku a obíhá řadu hráčů na druhou stranu desky. Hráč 2 vyskočí, chytá ve vzduchu odražený míč a vrací jej zpět na desku a po dopadu odbíhá za hráčem 1.


2

Hráč 3 vyskočí a chytá ve vzduchu míč, vrací jej přes obroučku na druhou stranu desky a odbíhá za hráče 2. Cvičení pokračuje dále stejně.
Cvičení ve trojici je namáhavé, ale je velmi dobré.Hráči se snaží udržet míč ve vzduchu buď v časovém úseku nebo na počet úderů o desku každého hráče.
Obměny : Cvičení lze provádět na jedné straně s více hráči, na povel hráč, který má míč střílí do koše, nebo hráči střílí každý šestý (x-tý) pokus do koše. 

3 na 3

přidáno: 27. 11. 2009 11:24, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 12. 2009 10:34 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : 2 asistenti, míč

Popis : Toto cvičení je určeno ke zlepšení doskakovacích schopností. Je to hra o body a body se získávají dokud to čas či trenér dovolí. Protože doskakování je nejméně trénovanou činností v basketbalu, měli by hráči dosáhnout nejméně 10ti bodů. Potom dojde ke zlepšení jejich  schopností. Později můžete přejít jen k 5ti bodům.
Cvičení se provádí s trenéry, asistenty, kteří střílí a s útočníky a obránci, kteří doskakují. Rozdělte tým do skupin po třech hráčích. Měňte pozice útočníků a sledujte pohyb  obránců před střelou.
Obránci zaujmou postavení mezi košem a  útočníky.
Body jsou přidělovány následovně :
Obranný tým – bod za každý doskok nebo za každý faul od útočníků.
Útočící tým – bod za každý doskok nebo faul od obránců a za každý koš daný po získání míče. Jestliže nepromění koš, hra pokračuje dokud jeden tým nedoskočí míč nebo je faul.
Jestliže se míč dostane do autu, není udělen žádný bod, protože žádná se stran nedoskočila a účelem hry je získat doskok.
Trenéři počítají skóre a jestliže toto cvičení provádějí stejné týmy každý týden, je dobré skóre  zapisovat kvůli zlepšení nebo zhoršení
Doporučení:
1. Je lepší jestliže jsou dvě barvy triček, protože mohou být častá střídání, jestliže je dán nižší počet bodů k vítězství. Když jeden tým vyhraje, mění se s jiným týmem
2. Asistenti mohou střídat střely a naznačení střel, aby sledovali obrannou činnost silné a slabé strany.
3. Pohyb a vytláčení z pozic by měly být zdůrazněny. Trenér musí být také připraven poradit každému hráči během hry. Měl by také podporovat hráče ke snaze získat zpět ztracený míč tím, že za zisk míče udělí bod.
4. Protože toto cvičení může být někdy velmi tvrdé a drsné, musí trenéři tvrdost kontrolovat. Toto platí hlavně pro útočníky, kteří se budou snažit probojovat přes obránce. Každý faul musí být hlášen. Pamatujte, že za každý faul je bod pro soupeřův tým.
5.Trenéři se musí ujistit, že hráči, hlavně mladí, znají pravidla, vědí jak vytláčet z pozic, jak správně doskakovat. Nezačínejte toto cvičení dokud nejsou naučeny základy doskakování.
6. Nakonec vyboxovávání z pozic! Hodně to zdůrazňujte dokud si to hráči nezapamatují. 


1-10 of 14