Doskakování skupiny

Box out

přidáno: 2. 10. 2011 11:35, autor: Tomas Cada

Obránci a útočníci stojí dle diagramu, trenér má míč. Trenér přihraje míč na jednoho z útočníků a zvolá číslo (1,2 nebo 3). Obránce, jehož číslo bylo zvoláno, běží blokovat střelce. Zbylí 2 obránci sprintují blokovat druhé dva útočníky. Hráč s míčem střílí a všchni obránci blokují útočníky a jdou na obranný doskok. 

Důležitá je komunikace obránců, správně provedený box out, práce nohou, obranný doskok a vyhození míče na trenéra.

Obranné doskakování 1/1

přidáno: 6. 7. 2010 12:47, autor: Tomas Cada
Dva zástupy, obránci s míčem, 1 meta, přihrávající hráč.

Cvičení začíná přihrávkou obránce. Současně s přihrávkou vybíhá útočník, obíhá kužel a po přihrávce zakončuje z prostoru a způsobem určeným trenérem.

Obránce se po přihrávce musí dotknout přihrávajícího hráče a provádí obranný doskok. 

Způsob dohrání a střídání hráčů určuje trenér.

Obranné doskakování 3/3

přidáno: 6. 7. 2010 12:37, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 7. 2010 12:39 ]
9 hráčů, 1 míč. Tři přihrávající hráči, tři útočníci, tři obránci

Hráči rozmístění na čáře tříbodového hodu si libovolně přihrávají a provádí střelbu. Obránci brání útočníky pohybující se pouze ve vymezeném území dle zásad odstupované obrany, po střelbě provádí obranný doskok.

V začátku nácviku trenér určuje míru pasivity pohybu útočníků před střelbou (např. pohyb mimo vymezené území). Po střelbě se pokouší o útočný doskok.

Způsob dohrání a střídání hráčů určuje trenér.

Obranné doskakování 4/3

přidáno: 6. 7. 2010 12:32, autor: Tomas Cada
10 hráčů, 1 míč, dvě trojice obránců, jedna trojice útočníků, rozehrávač 1

Cvičení je založeno na obraně útočníků bez míče, nebrání se střílející hráč. Hráč 1 útočí vždy. Útočníci mají před střelbou možnost maximálně tří přihrávek. Obránci musí správně rozebrat volné útočníky před střelbou a provést obranný doskok. 

Způsob dohrání a střídání hráčů v postupu na druhou stranu hřiště určuje trenér.

Doskakování s načasováním výskoku

přidáno: 28. 5. 2010 10:06, autor: Tomas Cada
Skupina hráčů, 2 míče

Hráči stojí ve dvou zástupech na obou polovinách hřiště, vždy na pravé straně proti desce. První hráč nahodí míč o desku a běží do druhého zástupu na druhé straně hřiště. Druhý hráč míč nahodí ze vzduchu zpět na desku a vše se opakuje.


Doskakování na silné straně po driblinku a střelbě útočníka

přidáno: 28. 5. 2010 10:00, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 28. 5. 2010 10:05 ]
Hráči stojí pod košem za koncovou čarou a další hráči jsou připraveni uprostřed hřiště u půlící čáry. Míč mají hráči pod košem. Hráč z půlící čáry vyběhne do křídelního prostoru. Od hráče z  podkoše dostává přihrávku a střílí na koš. Po vystřelení jde útočně doskakovat. Hráč, který mu přihrával, ho jde ihned po přihrávce bránit. Hráči si poté vymění role. Cvičení probíhá na obou stranách hřiště. 

Kolo

přidáno: 27. 11. 2009 12:03, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 23:03 ]


1

Cvičení pro : skupinu
Potřeby : každý hráč v zástupu má míč
Popis : Hráči stojí v zástupu na čáře TH. Všichni mají míč. První hráč si sám nahodí míč na desku, běží doskočit, razantně stáhne a ihned přihrává hráči v rohu, který dribluje na konec zástupu. Po přihrávce následuje míč a další hráč v zástupu provádí totéž.
Dbáme na správné vykročení při přihrávce na hráče v rohu, nedovolíme driblink.2

Obměny : Hráče v rohu posuneme výš, povolíme jedno nebo dvojúderový driblink. Míč může nahazovat hráč stojící za doskakujícím hráčem. Můžeme spojit i se střelbou na protější koš.


3

Další obměna spočívá v tom, že hráči stojí na středu čáry TH a uvolňují se po doskočení na tu stranu, kde doskočili míč. Pak musíme přidat jednoho hráče nebo asistenta k postranní čáře. Můžeme též nechat po doskočení přihrát a pokračovat v běhu pro zpětnou přihrávku. Pak u postranních čar hráče střídáme po určitém počtu doskočení.
Další variantou je, že nahazuje hráč 2, po nahození běží bránit, hráč 1 doskakuje, uvolňuje se a s hráčem 5 nebo 6 zakončuje po překřížení na protější koš. Hráč 2 jde na místo hráče, který přijímal přihrávku.

Kruh

přidáno: 27. 11. 2009 12:02, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 23:03 ]
Cvičení pro : skupinu
Potřeby : skupina u jednoho kruhu, míč

Popis : Hráči jsou v postavení podle obrázku. Obránci nesmí pustit útočníky k míči ve středu kruhu. Obránci začínají čelem k útočníkům. Jakmile tito zahájí pohyb, obránci provádí obrátku a udržují kontakt s útočníky hýžděmi a zády a blokují je v pohybu k míči.
Je třeba se soustředit pouze na správné provedení obrátky, získání kontaktu a neustálou práci nohou. Útočníci zpočátku nácviku se uvolňují bez fintování, ale snaží se dostat k míči. Finty zařazujeme po zvládnutí obrátek, kontaktu a práce nohou.
Cvičení m
ůžeme používat jako soutěž mezi družstvy. Měříme čas od povelu do dotyku míče. Jako soutěž je vhodné zařazovat, až když hráči zvládli základní techniky pohybu. 

Dopichy

přidáno: 27. 11. 2009 12:02, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 23:04 ]

Cvičení pro : skupiny
Potřeby : míč

Popis : Klasické cvičení dopichy na desku, tentokrát pozměněné tak, že hráči si přihrávají přes koš na druhou stranu desky, kde míč dosakují hráči z druhého zástupu a z výskoku bez dopadu na zem přihrávají opět přes koš do druhého zástupu. Hráč, který odehrál míč, se zařazuje do druhého zádstupu na konec. Na povel trenéra a to buď vizuální nebo na písknutí, tlesknutí ap. hráč, který má míč zakončuje z výskoku košem.
Obměny : je možné určit dopichování pravou, levou, oběma rukama.  

Ze silné a slabé strany

přidáno: 27. 11. 2009 12:01, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 23:04 ]


Cvičení pro : skupiny, dvojice, šestice
Potřeby : míč
Popis : Dva hráči (střelci) stojí ve střední vzdálenosti od koše, jeden z nich má míč. Dva útočníci jsou v postavení dle obrázku vně území trestného hodu, u každého z nich stojí, dle zásad obrany, obránce. Střelci si mezi sebou přihrávají a podle míče obránci přistupují nebo odstupují. Jakmile jeden střelec vystřelí, oba útočníci jdou doskakovat. Obránci se snaží bránit po střelbě a doskočit míč. Po doskočení míč přihrávají zpět na střelce a znovu zaujímají obranné postavení. Při doskakování jeden obránce brání silnostranného útočníka a druhý slabostranného útočníka. Hráči musí znát zásady obrany po střelbě na slabé i silné straně. Střelce může trenér stavět libovolně podle potřeb navození jednotlivých situací při doskakování.
Střídání : obránci jdou střílet, útočníci bránit a střelci útočit.
Obměny : Můžeme připojit ještě dalšího střelce (může být i trenér), který však nebude střílet. Pouze pro nácvik změny postavení obránců.

1-10 of 13