Doskakování pětice

Souboj

přidáno: 27. 11. 2009 11:48, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 12. 2009 22:53 ]


1

Cvičení pro : pětice
Potřeby : 1 míč na koš
Popis : Hráči stojí v postavení na obrázku. Hráč 1 má míč, hráči 2 a 3 musí stát vně kruhu a za úrovní čáry TH. Hráči 4 a 5 stojí u postranní čar na prodloužené čáře TH. Cvičení zahajuje hráč 1 tím, že si sám libovolně nahodí míč na desku. Jakmile opustí míč jeho ruce, mohou hráči 2 a 3 vběhnout do vymezeného území doskakovat. Sám nahazující hráč 1 si běží míč doskočit.


2

Jakmile doskočí míč, uvolňuje se přes aktivní obranu nejbližšího jednoho hráče a přihrává na hráče 4 nebo 5 (podle toho, na které straně doskočí a kam se uvolní) a vybíhá za přihrávkou. Cvičení končí, jakmile nahazující hráč 1 doskočí 3 míče. Když doskočí hráč 2 nebo 3, míč ihned vrací zpět do koše a cvičení se potom opakuje.
Je třeba do pětic dávat přibližně stejně vyspělé a vysoké hráče. Dále je potřeba sledovat nasazení hráčů a případně korigovat délku cvičení. Je to cvičení velmi náročné, takže je potřeba, aby hráči byli dostatečně kondičně připravení, dochází při něm k tvrdým střetům a kontaktům, na které hráči musí být připraveni.
Chceme, aby hráč při obranném doskoku razantně "utrhnul" míč ze vzduchu a co nejrychleji rozehrál. Naopak od hráčů 2 a 3 chceme, aby při doskočení nestáhli míč, ale rychle jej vraceli do koše.

Stále do koše

přidáno: 27. 11. 2009 11:47, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 22:26 ]


Cvičení pro : pětice
Potřeby : 1 míč do pětice

Popis : Od  půlicí čáry tři útočníci provádějí útok 3/2. Jakmile jeden z nich útok zakončí, druzí dva se snaží o aktivní doskakování, hráč, který míč doskočil, po doskočení míč ihned vrací do koše a opět všichni doskakují atd. dokud nedoskočí míč obránci. Obránci ovšem musí normálně bránit. Cvičení provádíme bez ohledu na koncovou nebo postranní čáry. Když se míč odrazí do zámezí hráči o něj normálně bojují, driblují a střílí. Po doskočení míče si mohou přihrát, mohou zakončit střelou.Doskakující hráči mají výhodu v tom, že včas mohou zaujmout pozici pro doskakování. Cvičení je náročné na kondici, dochází k tvrdým střetům a soubojům při doskakování, je velmi dobré na včasné zaujímání pozice pro doskakování (výběr postavení) a blokování útočníků vbíhajících do vymezeného území. Je nutná dobrá motivace hráčů, protože i vzhledem k možné náročnosti při opakujících se doskoků útočníků, nedostatečně motivovaní hráči mají snahu cvičení vypustit. Hráči nemusí být stejně vysocí.

Obměny : Zakážeme přihrávku po doskočení, musí být zakončení 1/1. Omezíme přihrávky počtem. Můžeme omezit také počet doskoků útočníků, potom cvičení končí.


S pasivními obránci

přidáno: 27. 11. 2009 11:46, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 22:28 ]Cvičení pro : pětice, čtveřice
Potřeby : 1 míč
Popis : Ve vymezeném území stojí tři hráči. Jeden hráč, jako útočník, stojí mimo vymezené území. Trenér nebo další hráč mají míč a střílí na koš. Hráč mimo vymezené území se snaží včas zaujmout pozici pro doskakování a míč doskočit. Poté se uvolní krátkým driblinkem a míč přihrává zpět na střílejícího (obranný doskok) nebo míč vrací zpět do koše (útočný doskok). Později cvičení můžeme ztížit o pohyb obránců ve vymezeném území.
Obměny : Doskakující hráči mohou být dva a obránci je mohou po doskočení bránit.
Je třeba dávat pozor na správné a včasné zaujímání pozice pro doskok. Hráči se nesmějí opírat o záda obránců, ale nejdříve musí zablokovat obránce nohami. Hráč střídáme po 5 střelách.

Útočné doskakování

přidáno: 27. 11. 2009 11:45, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 12. 2009 22:32 ]


1

Cvičení pro : pětice
Potřeby : 1 míč do pětice
Popis : Útočníci jsou rozmístěni kolem vymezeného území dle obrázku. Obránci brání míč a s přihrávkou útočníků výrazně odstupují.
Útočníci si přihrávají s snaží se rychlým rozehráním přečíslit obránce. Jakmile dostane volný útočník míč, střílí a všichni hráči doskakují. Útočníci smějí do vymezeného území až po vystřelené míče. Doskočí-li útočníci míč vrací se všichni do výchozího postavení. Doskočí-li míč obránce, střídá útočníka, který vystřelil.
Útočníci smějí vystřelit jen když mají stř
eleckou pozici tj. nebudou bráněni při střelbě.


2

Obměny : Omezíme počet přihrávek např. na 5. Další obměnou je povolení vniku do vymezeného území, driblinkem nebo únikem (hoď a běž), ale útočníci nesmí vystřelit z vymezeného území. Tím také nutíme útočníky k pohybu na slabé straně, anticipaci pohybu obránce. Útočníci rotují, mění si místa a ze střelecké pozice střílejí a doskakují. Provádíme tři útoky, pak vyměníme dva obránce a tak postupně dále, až se všichni vystřídají. Můžeme střídat stejně jako u základního cvičení.
Obránci musí bránit s maximální snahou a nasazením. Obě strany se snaží tvrdě bojovat o pozici pro doskočení míče.

1-4 of 4