Doskakování dvojice

Nácvik stahování míčů přes obránce

přidáno: 6. 7. 2010 13:11, autor: Tomas Cada
2 hráči, 1 míč

Cvičení zaměřené pouze na stahování míčů. Cílem hráčů je po střelbě (nerozhoduje, zda je úspěšná) doskočit více míčů než soupeř, bez spadnutí míče na zem.

Nácvik zabránění v získání míče

přidáno: 6. 7. 2010 13:06, autor: Tomas Cada
2 hráči, 1 míč, útočník a obránce

Míč leží ve středu kruhu. Obránce je otočen k útočníkovi zády snaží se mu zabránit v získání míče.

Základní nácvik kontaktu

přidáno: 6. 7. 2010 13:01, autor: Tomas Cada
Dva hráči, kužele. Obránce a útočník.

Cvičení začíná signál trenéra. Cvičení je určeno pro nácvik kontaktu s útočníkem, který simuluje střelbu z výskoku a po dopadu se snaží co nejrychleji proběhnout mezi kužely. 

Motivaci hráčů zvýší časový limit, při kterém obránce musí udržet dovolenými prostředky útočníka mimo zónu proběhu.
Střídání hráčů určuje trenér.

Po přihrávce

přidáno: 6. 7. 2010 12:59, autor: Tomas Cada
2 hráči, 1 míč. Útočník a obránce.

Obránce stojí s míčem pod košem, útočník ve vnější prostoru . Obránce začíná cvičení přihrávkou, útočník vykračuje proti míči, zastavuje skokem a nasazuje míč na střelbu. Obránce po přihrávce ihned vybíhá proti útočníkovi a dle zásad provádí obranný doskok. Útočník rozhoduje zda vystřelí okamžitě nebo po jednoúderovém driblinku směrem ke koši. 

Způsob dohrání a střídání hráčů určuje trenér.

Po pohybu

přidáno: 6. 7. 2010 12:51, autor: Tomas Cada
Dva hráči, 1míč, 1 kužel.

Hráč 1 provádí kombinaci „hoď a běž“ s hráčem 2 a po zpětné přihrávce zakončuje z prostoru a způsobem určeným trenérem. Hráč 2 po přihrávce obíhá kužel a provádí obranný doskok. 

Způsob dohrání a střídání hráčů určuje trenér.

Doskakování po přihrávce a střele útočníka

přidáno: 29. 5. 2010 3:26, autor: Tomas Cada
2 hráči, míč

Hráč 1 je střelec a má míč. Hráč 2 je obránce. Střelec vystřelí a obránce, který stál v obranném postavení, musí střelce nejprve odblokovat a potom míč doskočit. 
 


Technika odblokování

přidáno: 27. 11. 2009 11:20, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 12:11 ]

Cvičení pro : dvojice
Popis :
1. Obrátka vpřed
 • útočník vykročí vpravo
 • obránce kopíruje pohyb útočníka a udělá krok vlevo, tím má možnost zůstat v kontaktu s útočníkem
 • útočník udělá druhý krok (nemusí vždy-jen při prvním nácviku)
 • obránce ukročí levou nohou, pravou nohou překročí vpřed přes levou, otočí se a zády blokuje útočníka. Paže má zdviženy, lokty široko do stran a udržuje široký postoj při stálém pohybu nohou (vykrývání změn pohybu útočníka). Pomůckou pro obránce je "přisednout útočníkovi stehna" tj. hýždě na stehnách.
 • obránce sleduje pohyb útočníka a udržuje kontakt hýžděmi a zády (neustálý pohyb nohou).

2. Obrátka vzad

 • začátek je stejný jako předchozí. Místo překročení nohou, udělá obránce obrátku na levé noze vzad.
 • dále je pohyb i zásady stejný jako předchozí

3. Kontakt a obrátka

 • jakmile se útočník pohne, obránce vyrazí k němu, vynutí kontakt
 • obránce provede okamžitě po kontaktu obrátku a to tak, že pravou nohou překříží levou k útočníkově pravé noze
 • je důležité vynutit kontakt tak, aby útočník neměl prostor na začátek svého pohybu a změnu směru
 • tento způsob blokování využíváme později v blokování útočníků ze slabé strany

Všechna tato cvičení můžeme procvičovat v různých postaveních. Začínáme např. na šířku hřiště, útočníci začínají pomalu a obránci jejich pohyb po obrátce krátkou dobu vykrývají. Později můžeme cvičení zahajovat obrátkou a na šířku hřiště hráči blokují pohyb útočníků zády k nim. Pozor na to, aby se obránce neopíral o útočníka a aby neztrácel stabilitu postoje. Cvičení můžeme provádět v blokování pohybu čelem k útočníkovi tj. agresivní kontakt a obrátka. Cvičení dále můžeme převést do různých postavení, do kterých se hráči dostávají.

 


Doskok po střele, přihrávce

přidáno: 27. 11. 2009 11:20, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 23:14 ]


Cvičení pro : dvojice
Potřeby : 1 míč na koš
Popis : Hráči si přihrávají a vracejí míč přes obroučku koš, ve výskoku míč vrací zpět. Provádíme buď na čas nebo na počet přihrávek, zakončují střelou do koše.
Pokračování cvičení je, že hráči si libovolně nahazují míč na koš přes obroučku koše (míč může dopadat i na obroučku) a druhý hráč míč stahuje a doskakuje. Hráči nesmí stát pod obroučkou, ale po nahození se do pozice pro doskok musí velmi rychle dostat.
Obměny : Hráči stojí za sebou a jeden buď střílí nebo nahazuje míč na desku, druhý míč doskakuje. Provádíme jak obranné doskočení tak i útočné.

Dopichy

přidáno: 27. 11. 2009 11:18, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 13:50 ]


Cvičení pro : dvojice
Potřeby : 1 míč do dvojice
Popis : Jeden hráč střílí z určené mety a druhý sleduje míč odhaduje, kam se odrazí a snaží se provést dopíchnutí míče do koše. Po střele si vymění role a zařadí se do zástupu dle obrázku. Pozice pro střelu průběžně střídáme.

Kolem mety

přidáno: 27. 11. 2009 11:18, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 13:54 ]


Cvičení pro : dvojice
Potřeby : 1 míč, meta
Popis : Dvojice hráčů stojí v postavení dle obrázku. Hráč, který má míč, jej nahodí na desku tak, aby jej bylo možno doskakovat (tedy dostatečně prudce a pod dostatečným úhlem). Hráč bez míče míč doskakuje, krátce se uvolní a přihrává prvnímu hráči, který po nahození míče na desku, oběhl metu k postranní čáře. Po obdržení míče zahájí driblink na střed hřiště a přihrávající hráč sprintuje podél postranní čáry na protější koš, dostává míč a zakončuje dvojtaktem nebo střelbou ze střední a krátké vzdálenosti. Cvičení končí košem nebo doskočeným míčem. Poté pokračuje po druhé straně další dvojice.
Cvičení je vhodné nejen pro doskakování, ale i na založení rychlého protiútoku.


1-10 of 12