Zásobník cvičení, Roman Fikar

přidáno: 15. 4. 2012 13:01, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 19. 4. 2012 14:27 ]
ZÁSOBNÍK CVIČENÍ

Autor: Roman Fikar

(jednotlivé kapitoly jsou dostupné ve formátu *.pdf po kliknutí na nadpis)

ÚVOD

NIEČO O CVIČENIACH (HARDWARE)


RÝCHLOSŤ

1.1 VŠEOBECNÁ RÝCHLOSŤ
1.1.1 BEŽECKÁ ABECEDA
1.1.2 RÝCHLOSTNÉ CVIČENIA
1.1.3 BEŽECKÉ ŠTAFETY

1.2 ŠPECIÁLNE RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI
1.2.1 REAKČNÁ RÝCHLOSŤ
1.2.1.1 VYVOLÁVANÁ ČÍSIEL
1.2.1.2 TY, ALEBO JA ?
1.2.1.3 OKOLO 1-2-3

1.2.2 AKCELERAČNÁ RÝCHLOSŤ
1.2.2.1 BEŽ ZAJAC

1.2.4 AGILITA
1.2.4.1 REBRÍK
1.2.4.2 CEZ ČIARY
1.2.4.3 ŠTYRKA

VYTRVALOSŤ


SILA

3.1 VŠEOBECNÁ SILA
3.1.1 HORNÉ KONČATINY
3.1.1.1 RAMENNÝ PLETENEC

3.2 ŠPECIÁLNE SILOVÉ SCHOPNOSTI
3.2.1 ODRAZOVÁ VÝBUŠNOSŤ
3.2.1.1 CVIČENIA PRE ODRAZOVÚ VÝBUŠNOSŤ
3.2.1.2 POSKOKY

3.2.2 VÝBUŠNÁ SILA PAŽÍ A TRUPU
3.2.2.1 CVIČENIA S MEDICINBALOM


OBRATNOSŤ, OHYBNOSŤ, KOORDINÁCIA

4.1 VŠEOBECNÁ OBRATNOSŤ
4.1.1 POHYBOVÉ CVIČENIA
4.1.1.1 STREČING
4.1.1.2 POSKOKY CEZ KRUHY

4.1.2 CVIČENIA SO ŠVIHADLAMI
4.1.2.1 CVIČENIA SO ŠVIHADLAMI

4.1.3 AKROBATICKÉ CVIČENIA
4.1.3.1 AKROBATICKÉ CVIČENIA 1

4.1.5 PROSTNÉ CVIČENIA
4.1.5.1 JEDNOTLIVCI BEZ NÁRADIA
4.1.5.1.1 HORNÉ KONČATINY

4.1.5.2 DVOJICE BEZ NÁRADIA

4.1.6.1 CVIČENIA S LOPTAMI - 1

4.2 ŠPECIÁLNE KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI
4.2.1 RYTMUS POHYBU
4.2.1.1 PRIHRÁVKY MEDZI ŽÍNENKAMI
4.2.1.2 VYTLIESKÁVANÁ
4.2.1.3 DRIBLING S LANOM
4.2.1.4 DRIBLING S KOTÚĽOM

4.2.2 PRIESTOROVÁ RÝCHLOSŤ POHYBU
4.2.2.1 PRIHRÁVKY S DVOMI LOPTAMI
4.2.2.2 DRIBLING VYVOLANÝCH ČÍSIEL
4.2.2.3 KOŠ, ZASTAV SA !
4.2.2.4 VYCHYTÁVANÁ
4.2.2.5 MALÝ ŠTVOREC
4.2.2.6 1 x 1 S LAVIČKOU

4.2.3 STATICKÁ A DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA
4.2.3.1 CVIČENIA NA LAVIČKÁCH
4.2.3.2 DIBLING A STREĽBA Z LAVIČKY
4.2.3.3 DRIBLING CEZ LAVIČKY
4.2.3.4 STOJ – BEŽ !

4.2.4 POHYB V ČASE A V PRIESTORE
4.2.4.1 STREĽBA S OBMEDZENÝM VÝHĽADOM
4.2.4.2 PRIHRÁVKY OČÍSLOVANÝCH HRÁČOV
4.2.4.3 DRIBLINGOVÝ DEREŠ
4.2.4.4 RÝCHLOSTREĽBA
4.2.4.5 VÝMENA ŽINENIEK
4.2.4.6 ZAKONČENIE PODĽA SIGNALIZÁCIE
4.2.4.7 CVIČENIA POHYBOV V ČASE A V PRIESTORE
4.2.4.8 BODYGARD
4.2.4.9 NASTAV HODINY
4.2.4.10 MOSTÁR
4.2.4.11 NAPODOBŇUJ !
4.2.4.12 ROZDELENÝ PÁR
4.2.4.13 POMÔŽ SPOLUHRÁČOVI !
4.2.4.14 HIP HOP - TIP TOP
4.2.4.15 TLESKNI !
4.2.4.16 AUTOBUS
4.2.4.17 UZAVRI CESTIČKU
4.2.4.18 PRIHRÁVKY VO ŠTVORCI
4.2.4.19 CHYŤ PRIHRÁVKU
4.2.4.20 KONCOVKA STRETNUTIA ...

4.2.5 ŹONGLOVANIE S LOPTOU
4.2.5.1 ŽONGLOVANIE S 1 LOPTOU
4.2.5.2 ŽONGLOVANIE S 2 LOPTAMI
4.2.5.3 ŽONGLOVANIE S 3 LOPTAMI


ÚTOČNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

5.1 POHYB BEZ LOPTY
5.1.1 BASKETBALOVÝ POSTOJ
5.1.1.1 ZÁKLADNÝ BASKETBALOVÝ POSTOJ

5.1.2 VÝSKOKY A DOPADY
5.1.2.1. VYSKOČ !
5.1.3 POHYB DO STRÁN, DOPREDU A DOZADU
5.1.3.1 POHYBOVÝ RITUÁL
5.1.3.2 TROJUHOLNÍK
5.1.3.3 OSMIČKA S KUŽELMI
5.1.3.4 ZAČÍNAME S POHYBOM
5.1.3.5 POHYBOVÝ RITUÁL 2
5.1.3.6 DVOJICE
5.1.3.7 AKO SA POHYBUJEME PO IHRISKU ?
5.1.4 ŠTARTY, ZMENY SMERU
5.1.4.1 OSLOBODENIE UVÄZNENÝCH
5.1.4.2 ZMENY SMERU „CIK - CAK“
5.1.4.3 ZMENY RÝCHLOSTI
5.1.5 ZASTAVOVANIE
5.1.5.1 ZAČÍNAME SO ZASTAVOVANÍM
5.1.5.2 ZASTAVENIE PO PRIHRÁVKE
5.1.5.3 ZASTAVOVANIE NA ZNAMENIE
5.1.5.4 DOTKNI SA KUŽELA
5.1.6 OBRÁTKA (a zastavovanie)
5.1.6.1 ZASTAV NAD LOPTOU A OBRÁTKA
5.1.6.2 PIVOT 21
5.1.6.3 ŠTVOREC
5.1.6.4 OBRÁTKA S PRIHRÁVKAMI A DVOJTAKTOM
5.1.6.5 TROJUHOLNÍK

5.1.7 UVOLŇOVANIE SA
5.1.7.1 UVOLŇOVANIE SA BEZ LOPTY
5.1.7.1.1 UVOLNI SA PRE PRIHRÁVKU
5.1.7.1.2 UVOĽNI SA PRE PRIHRÁVKU S OBRANOU
5.1.7.1.3 UVOĽNENIE OBRÁTKOU A ZAKROČENÍM
5.1.7.1.4 DOTKNI SA TRÉNERA
5.1.7.1.5 ZAČÍNAME S UVOĽŇOVANÍM
5.1.7.1.6 PREČÍTAJ PROTIHRÁČA
5.1.7.1.7 UVOĽŇUJ SA V ZÁSTUPE
5.1.7.1.8 NAČASUJ SI NABEHNUTIE
5.1.7.1.9 TIMING I.
5.1.7.1.10 TIMING II.
5.1.7.1.11 UVOLNI SA A HRAJ 1x1
5.1.7.1.12 UVOĽNENIE SA PRE BACK DOOR
5.1.7.1.13 UVOLŇUJ SA V DVOJICI
5.1.7.1.14 ŠESŤ ZÓN PRE UVOĽNENIE SA

5.1.7.2 UVOĽŇOVANIE SA STRED. ROZOHRÁVAČA
5.1.7.2.1 STREDNÝ ROZOHRÁVAČ
5.1.7.2.2 UVOĽŇOVANIE SA OKOLO POSTA

5.1.7.3 UVOLŇOVANIE SA KRÍDIEL
5.1.7.3.1 L a S ÚNIK KRÍDIEL
5.1.7.3.2 PRIHRÁVKA OD STRED. ROZOHRÁVAČA
5.1.7.3.3 KRÍDLO S FINTOU A 1x1
5.1.7.3.4 UVOĽŇOVANIE SA KRÍDLA V TROJICI
5.1.7.3.5 UVOĽŇOVANIE SA V DVOJICIACH

5.1.7.4 UVOLŇOVANIE SA PIVOTA A POSTA
5.1.7.4.1 ZÁKLADNÉ UVOLŇOVACIE POHYBY
5.1.7.4.4 UVOĽŇOVANIE SA PIVOTOV CLONAMI
5.1.7.4.5 SPOLUPRÁCA DVOCH PIVOTMANOV

5.1.8 DOSKAKOVANIE
5.1.8.1 UBRÁŇ 5 SEKÚND
5.1.8.2 ZOBER NA CHRBÁT
5.1.8.3 OBEHNI METU A DOSKOČ
5.1.8.4 DOSKAKOVANIE V TROJICI
5.1.8.5 Z ROHOV ŠESTKY
5.1.8.6 NARÁŽAJ NA DOSKU

5.2 UVOLŇOVANIE S LOPTOU
5.2.1 DRŽANIE, CHYTANIE A OVLÁDANIE LOPTY
5.2.1.1 ZAČÍNAME S DRŽANÍM A CHYTANÍM LOPTY I.
5.2.1.2 ZAČÍNAME S DRŽANÍM A CHYTANÍM LOPTY II.
5.2.1.3 TROJNÁSOBNE NEBEZPEČNÝ POSTOJ
5.2.1.4 ZMÄTOK
5.2.1.5 FACE BACKBOARD
5.2.1.6 BOJ O LOPTU NA ZEMI

5.2.2 UVOĽŇOVANIE NA MIESTE
5.2.2.1 ZAČÍNAME S UVOĽŇOVANÍM NA MIESTE

5.2.3 HRA 1 x 1
5.2.3.1 VYBER SI ÚTOČNÚ STRANU
5.2.3.2 1x1 SPOD KOŠA S KUŽELMI
5.2.3.3 NABIEHAJ OD ČIARY
5.2.3.4 ZATVORENÝ A OTVORENÝ ÚNIK
5.2.3.5 1 x 1 S OBRÁTKOU
5.2.3.6 1 X 1 KOMPLEXNE
5.2.3.7 1 x 1 PO BOČNEJ ČIARE
5.2.3.8 1 x 1 PO CELOM IHRISKU
5.2.3.9 1 x 1 S POMOCNÝM NAHRÁVAČOM
5.2.3.10 PRIHRÁVKY SO STREĽBOU A 1 x 1

5.2.4 FINTOVANIE
5.2.4.1 FINTA STREĽBY – ÚNIK
5.2.4.1.1 FINTA STREĽBY - ÚNIK
5.2.4.1.2 FINTOVANIE STREĽBY PO DOSKOČENÍ

5.2.4.5 FINTA PRIHRÁVKY
5.2.4.5.1 NA 10 PRIHRÁVOK

5.3 DRIBLING
5.3.2 DRIBLING V BEHU PRIAMO
5.3.2.1 DRIBLING S PRIHRÁVKOU A OBRÁTKOU
5.3.2.2 DRIBLING S TRESTNÝM KOLOM
5.3.2.3 DRIBLINGOVÁ HVIEZDICA
5.3.2.4 DRIBLINGOVÝ ŠTVOREC
5.3.2.5 NABIEHANÁ
5.3.2.6 ZADRIBLUJ DO ROHU A PRIHRAJ
5.3.2.7 ÚNIK DRIBLINGOM Z KRÍDLA
5.3.2.8 STREĽBA PO DRIBLINGU
5.3.2.9 UVOĽNI SA A DRIBLUJ !
5.3.2.10 DRIBLUJ NA KRÍDLO
5.3.2.11 BRZDI !
5.3.2.12 DRIBLINGOVÝ RITUÁL (nácvikový drill)

5.3.3 ZMENY SMERU
5.3.3.1 VYPICHOVANIE LOPTY
5.3.3.2 PODLIEZANÁ
5.3.3.3 DRIBLINGOVÁ ŠTAFETA
5.3.3.4 ZÁSTUP NA ČIARE
5.3.3.5 OBÍĎ TRÉNERA
5.3.3.6 DRIBLING MEDZI KUŽELMI
5.3.3.7 ČERVENÍ KONTRA ČIERNÍ
5.3.3.8 CHYŤ DRIBLUJÚCICH HRÁČOV
5.3.3.9 CIK – CAK S ÚNIKOM
5.3.3.10 DRIBLING S L-ÚNIKOM
5.3.3.11 DRIBLING S OBRÁTKOU VZAD
5.3.3.12 DRIBLING K MÉTE
5.3.3.13 OBDRIBLUJ KRUHY

5.3.4 V BEHU DO STRÁN A DOZADU
5.3.4.1 DVAJA NA JEDNÉHO
5.3.4.2 HĽADAJ SI PÁR !
5.3.4.3 DRIBLING ZA VODIČOM

5.3.5 ZMENA RÝCHLOSTI A FREKVENCIE
5.3.5.1 DRIBLING. ŠTAFETA POSKOKMI NA JEDNEJ NOHE
5.3.5.2 UKRADNUTÁ LOPTA
5.3.5.3 DRIBLING S OBRANOU
5.3.5.4 DRIBLING PROTI SEBE

5.3.6 ZASTAVENIE V DRIBLINGU
5.3.6.1 TRIAFANÁ Z KRUHU
5.3.6.2 ZASTAV 3 x
5.3.6.3 DRIBLUJ – POLOŽ !

5.3.7 ÚNIKY DRIBLINGOM
5.3.7.1 DOUBLE CROSS

5.3.8 OBRÁTKA V DRIBLINGU
5.3.8.1 ÚNIK PO OBRÁTKE

5.3.9 ŽONGLOVANIE V DRIBLINGU s jednou loptou
5.3.9.1.1 OSMIČKA
5.3.9.2 ŽONGLOVANIE S DVOMI LOPTAMI
5.3.9.2.1 CONLEY

5.3.10 DRIBLINGOVÉ SÚŤAŽE
5.3.10.1 KRIŽOVANIE V DRIBLINGU
5.3.10.2 PYRAMÍDOVÁ PARALELKA
5.3.10.3 STÍHAČKA DRUŽSTIEV
5.3.10.4 STÍHAČKA JEDNOTLIVCOV
5.3.10.5 ŠTAFETY PROTI SEBE
5.3.10.6 ŠTAFETA „PRINES - ODNES“
5.3.10.7 ŽIVÉ MÉTY
5.3.10.8 BLUDISKO

5.3.11 JEDNODUCHÉ DRIBLINGOVÉ CVIČENIA
5.3.11.1 MAČKA A MYŠ
5.3.11.2 POBÚCHAJ SI LOPTU
5.3.11.3 ŠTYRI ROHY
5.3.11.4 6 STOLIČIEK
5.3.11.5 DRIBLING CEZ LAVIČKY

5.4.1 PRIHRÁVKY NA MIESTE
5.4.1.1 PRIHRÁVKA NA STREDNÉHO
5.4.1.2 PRIHRÁVKY V TROJICI S OBRANOU
5.4.1.3 PRIHRÁVKOVÝ KRUH S DRIBLINGOM
5.4.1.4 PRIHRAJ A BEŽ
5.4.1.5 TROJUHOLNÍK S DVOMI LOPTAMI
5.4.1.6 PRIHRÁVKOVÝ ŠTVOREC
5.4.1.7 PRIHRAJ A BEŽ
5.4.1.8 PRIHRÁVKY NA STREDNÉHO
5.4.1.9 PRIHRAJ A UBRÁŇ !

5.4.2 PRIHRÁVKY V POHYBE
5.4.2.1 ÚTOČNÁ ROVNOVÁHA
5.4.2.2 KOLEČKO S PRIHRÁVKAMI
5.4.2.3 VNÚTORNÉ KOLEČKO
5.4.2.4 PRIHRÁVKY V DVOJICI S DRIBLINGOM
5.4.2.5 NÁCVIK DLHEJ PRIHRÁVKY
5.4.2.6 PLETENEC
5.4.2.7 PLETENEC V PIATICH
5.4.2.8 PREBEHOVANÁ
5.4.2.9 PRIHRÁVKA CEZ HLAVU
5.4.2.10 PRIHRÁVKA PRIAMO Z DRIBLINGU
5.4.2.11 NABEHNI SI PRE PRIHRÁVKU
5.4.2.12 PRIHRAJ A BEŽ !
5.4.2.13 DVOJIČKY
5.4.2.14 PRIHRÁVKA A ZBEHNUTIE
5.4.2.15 PRIHRÁVKY V TROJUHOLNÍKU
5.4.2.16 STÍHACÍ ZÁVOD
5.4.2.17 ŠTVOREC 1
5.4.2.18 ŠTVOREC 2
5.4.2.19 HVIEZDA 1
5.4.2.20 HVIEZDA 2
5.4.2.21 DOOKOLA
5.4.2.22 TROJICA S DVOMI LOPTAMI
5.4.2.23 DLHÁ PRIHRÁVKA
5.4.2.24 PREBEHY V ŠTVORICI
5.4.2.25 PRIHRÁVKA DO ROHU
5.4.2.26 PRIHRÁVKY V BEHU

5.4.3 PRIHRÁVKY VO VÝSKOKU
5.4.3.1 ŠTVORYLKA

5.4.4 PRIHRÁVKA NA POSTA A NA PIVOTA
5.4.4.1 PRIHRÁVKA NA PIVOTMANA
5.4.4.2 PRIHRÁVKA OD KRÍDLA

5.4.5 PRIHRÁVKOVÉ SÚŤAŽE
5.4.5.1 V DVOJICI K METE
5.4.5.2 V TROJICI K METE
5.4.5.3 ODBEHNUTIE
5.4.5.4 PROTI SMERU
5.4.5.5 NA JEDNÉHO
5.4.5.6 NA DVOCH
5.4.5.7 ŠTVORHRA
5.4.5.8 LIST
5.4.5.9 KRUHOVKA
5.4.5.10 NÁVRATOVKA
5.4.5.11 PRIHRÁVKA A DRIBLING
5.4.5.12 KAM PRIHRÁŠ, TAM BEŽÍŠ
5.4.5.13 BEŽÍŠ INDE, AKO PRIHRÁŠ
5.4.5.14 ELIPSOVITÁ STÍHAČKA
5.4.5.15 KTO DÁ VIAC
5.4.5.16 UDRŽ DLHŠIE LOPTU
5.4.5.17 PRIDÁVANÁ
5.4.5.18 TRIO - RELY
5.4.5.19 PARALELNÁ RELY
5.4.5.20 RELY - STÍHAČKA
5.4.5.21 BERMUDY


OBRANNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

6.1 OBRANNÝ POHYB
6.1.1 ZÁKLADNÝ OBRANNÝ POSTOJ A POHYB
6.1.2 OBRANNÝ POHYB A PRIHRÁVKY
6.1.3 OBRANNÝ POHYB A PRÁCA NÔH
6.3 OBRANA POHYBUJÚCEHO SA HRÁČA BEZ LOPTY
6.3.1 BEZ ODDYCHU
6.3.2 OBRANA V - ÚNIKU
6.3.3 UBRÁŇ HRÁČA
6.3.4 OBRANA KRÍDIEL
6.3.5 NEDOVOĽ PRIHRAŤ!
6.3.6 OBRANA ÚNIKOV BEZ LOPTY
6.3.7 OBR. UVOLŇ. HRÁČA PRE PRIHRÁVKU
6.3.8 DVE TROJICE
6.3.9 NEDOVOĽ PRIHRAŤ-2!
6.3.10 NEDOVOĽ PRIHRAŤ-3!
6.3.11 NEDOVOĽ PRIHRAŤ – 4!
6.3.12 OBRANA „V“ - ÚNIKU 2
6.3.13 OBRYNA 1X1 S POMOCNÝMI NAHRÁVAČMI

6.4 OBRANA STOJACEHO HRÁČA S LOPTOU
6.4.1 OBRANA STREĽBY ALEBO ÚNIKU
6.4.2 OBRANA PRIHRÁVKY

6.5 OBRANA HRÁČA S LOPTOU V POHYBE
6.5.1 NEPUSTI HRÁČA POD KÔŠ!
6.5.2 ODSTUPUJ
6.5.3 OBRANA DRIBLUJÚCEHO HRÁČA
6.5.4 5 x 5 S AGRESÍVNOU OBRANOU
6.5.5 OBRANA V SITUÁCII 1 x 1
6.5.6 OBRANA DRIBLUJÚCEHO KRÍDLA
6.5.7 OBRANA 1x1 PO CELOM IHRISKU
6.5.8 TROJICA OBRANCOV
6.5.9 UDRŽ HRÁČA NA ČIARE
6.5.10 KOHO BUDEŠ BRÁNIŤ?

6.6 OBRANA V PRESILOVEJ SITUÁCII
6.6.1 OBRANA 1 x 2
6.6.1.1 POSOLSTVO
6.6.1.2 DVAJA OBRANCOVIA
6.6.1.3 1 x 2 a 2 x 1
6.6.1.4 1 x 2 NA OBOCH STRANÁCH
6.6.1.5 1 x 2 OD POLOVICE IHRISKA

6.6.3 OBRANA 2 x 3
6.6.3.1 OBRANA 2 x 3 NA POLOVICI IHRISKA
6.6.3.2 2 x 3 S DVOMI LOPTAMI

6.6.4 OBRANA 2 x 4
6.6.4.1 TIGERBAL

6.7. OBRANNÉ DOSKAKOVANIE
6.7.1 OBRANNÉ DOSKAKOVANIE


STREĽBA

7.1 POZIČNÁ STREĽBA
7.1.1 STRELECKÉ CVIČENIA
7.1.1.1 ZASTAV A VYSTREĽ
7.1.1.2 STRELECKÁ VYRAĎOVANÁ
7.1.1.3 STRELECKÁ ŠKÔLKA 1
7.1.1.4 STRELECKÁ ŠKÔLKA 2
7.1.1.5 STRELECKÁ ŠKÔLKA 3
7.1.1.6 STREĽBA Z LAVIČKY
7.1.1.7 STREĽBA PO PRIHRÁVKE A NABEHNUTÍ
7.1.1.8 STREĽBA PO PRIHRÁVKE A NABEHNUTÍ
7.1.1.9 STREĽBA PO PRIHRÁVKE A NABEHNUTÍ Z ROHU
7.1.1.10 ZÁKLADNÉ STRELECKÉ CVIČENIE
7.1.1.11 VYSTREĽ PO PRIHRÁVKE
7.1.1.12 STREĽBA PO ÚNIKU Z CLONY
7.1.1.13 STREĽBA KRÍDLA Z ROHU

7.2 STREĽBA V POHYBE
7.2.1 DVOJTAKT
7.2.1.1 PRÍPRAVNÉ CVIČENIA PRE NÁCVIK DVOJTAKTU
7.2.1.2 DVOJTAKT PO PRIHRÁVKE Z ROHU
7.2.1.3 KOLEČKO 1 - DVOJTAKT
7.2.1.4 DVOJTAKT PO PRIHRÁVKE - 1

7.2.2 DRIBLING A STREĽBA
7.2.2.1 STREĽBA PO DRIBLINGU A PO ZASTAVENÍ
7.2.2.2 ÚNIK A STREĽBA
7.2.2.3 DRIBLUJ A VYSTREĽ!
7.2.2.4 OKOLO KUŹELOV
7.2.2.5 POLOŽ LOPTU
7.2.2.6 TAM A SPÄŤ

7.2.3 DRIBLING, PRIHRÁVKY A STREĽBA
7.2.3.1 PRIHRÁVKY V TROJUHOLNÍKU SO ZAKONČENÍM
7.2.3.2 ŠESŤKA - DVOJTAKT
7.2.3.3 DLHÁ PRIHRÁVKA
7.2.3.4 V BEHU
7.2.3.5 KOLEČKO 1
7.2.3.6 STREĽBA V DVOJICIACH
7.2.3.7 PREBEH V DVOJICI + 1x1

7.2.4 PRIHRÁVKA A STREĽBA
7.2.4.1 POMOCNÍ NAHRÁVAČI
7.2.4.2 1x1 ZO STOLIČKOU A PRIHR. HRÁČOM
7.2.4.3 ZO ZADNEJ ČIARY
7.2.4.4 ZO ZADNEJ ČIARY 2
7.2.4.5 STREĽBA V TROJICI PO PRIHRÁVKE
7.2.4.6 STREĽBA V DVOJICIACH S OBR. A DOSKOM
7.2.4.7 SKUPINOVÁ STREĽBA
7.2.4.8 ŠTYRIA NAHRÁVAČI
7.2.4.9 TRI ZÁSTUPY
7.2.4.10 ŠTYRI ZÁSTUPY
7.2.4.11 DVA ZÁSTUPY

7.3 STREĽBA Z VÝSKOKU
7.3.1 STREĽBA Z VÝSKOKU Z MIESTA
7.3.1.1 PRÍPRAVNÉ CVIČENIA

7.3.3 STREĽBA Z VýSKOKU PO DRIBLINGU
7.3.3.1 V DVOJICI PO PREBEHU

7.3.4 STREĽBA PO NABEHNUTÍ
7.3.4.1 STREĽBA S DVOJICOU PRIHRÁVAJÚCICH
7.3.4.2 STREĽBA 4 + 2

7.3.6 STREĽBA Z VÝSKOKU PO CLONE
7.3.6.1 PIVOT - PIVOT

7.4 STREĽBA TRESTNÝCH HODOV
7.4.1 ZÁVEREČNÁ
7.4.2 TRESTNÉ HODY PO PREBEHOCH
7.4.3 TRESTNÉ HODY
7.4.4 VYNULUJ STAV

7.5 ŠPECIÁLNA STREĽBA PIVOTA A POSTA
7.5.1 SILOVÁ STREĽBA
7.5.2 DROP-STEP
7.5.3 DROP-HOP
7.5.4 JAB STEP
7.5.5 JAB HOP
7.5.6 SPIN
7.5.7 STEP BACK
7.5.8 TURN AROUND
7.5.9 MIKAN
7.5.10 VYSTREĽ 2X Z POSTA
7.5.11 STREĽBA Z POSTA PO PRIHRÁVKE
7.5.12 STREĽBA PIVOTA A POSTA
7.5.13 STREĽBA PIVOTA Z POLROHU

7.6 STRELECKÉ SÚŤAŽE
7.6.1 STREĽBA S ODBEHOM
7.6.2 STRELECKÝ TEST – 60 KOŠOV


ÚTOČNÉ KOMBINÁCIE

8.1 SPOLUPRÁCA DVOCH HRÁČOV
8.1.1 BANÁN
8.1.1.1 BANÁN /krídlo - pivot/

8.1.2 HOĎ A BEŽ
8.1.2.1 HOĎ A BEŽ /spolupráca stred - krídlo/
8.1.2.2 HOĎ A BEŽ S OBRANOU

8.1.3 ZABEHNI
8.1.4 ODBEHNI
8.1.5 NABEHNI
8.1.6 ROZDEĽ
8.1.7 ZACLOŇ
8.1.7.1 CLONA PO DRIBLINGU
8.1.7.2 SPOLUPRÁCA STRED - KRÍDLO
8.1.7.3 CLONA Z OPAČNEJ STRANY
8.1.7.4 PREBERANIE PRI CLONENÍ
8.1.7.5 ODBEH Z CLONY
8.1.7.6 ODBEH TRETIEHO HRÁČA Z CLONY
8.1.7.7 STREĽBA PO ODBEHU Z DVOJITEJ CLONY
8.1.7.8 NEPRIAMA CLONA
8.1.7.9 ZADNÁ CLONA STRED - POST
8.1.7.10 CLONA PRE DRIBL. STRED. ROZOHRÁVAČA

8.1.8 BACK DOOR
8.1.8.1 ZADNÝ ÚNIK /stred-krídlo//pivot-krídlo/
8.1.8.2 ZADNÝ ÚNIK VO DVOJICI

8.2. SPOLUPRÁCA TROCH HRÁČOV
8.2.1 SWING (pivot, krídlo, rozohrávač)
8.2.2 HOĎ A BEŽ S UVOĽNENÍM PO CLONE
8.2.3 ZADNÝ ÚNIK POSTAMANA (rozohrávač, post, pivot)
8.2.4 UVOLNI PRIESTOR PRE ÚNIK KRÍDLA
8.2.5 STREDNÝ HRÁ

8.4 VYHADZOVANIE SPOZA POSTR. ČIARY
8.4.1 Z BOKU NA ÚTOČNEJ POLOVICI

8.5 VYHADZOVANIE SPOZA KONCOVEJ ČIARY
8.5.1 AUT SPOZA KONCOVEJ ČIARY
8.5.2 AUT S CLONOU A ZO STREĽBOU

8.6.1 PRESILOVÁ KOMBINÁCIA 2 x 1
8.6.1.1 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A RIEŠENIA
8.6.1.2 2 x 1 V TROJICI
8.6.1.3 2 x 1 V TROJICI PO CELOM IHRISKU
8.6.1.4 KTO, S KÝM, KAM
8.6.1.5 2 x 1 V DVOJICIACH PO CELOM IHRISKU

8.6.2 PRESILOVÁ KOMBINÁCIA 3 - 2
8.6.2.1 RÝCHLO SA ROZHODNI!
8.6.2.2 PREDBEHNI ÚTOČNÍKOV


OBRANNÉ KOMBINÁCIE

9.3 ZDVOJOVANIE
9.3.1 CEZ CELÉ IHRISKO
9.3.2 ZAVRI BOČNÚ ČIARU
9.3.3 ZDVOJ PRI BOČNEJ ČIARE


HERNÉ SYSTÉMY

10.1 ÚTOČNÉ SYSTÉMY
10.1.1 RÝCHLY PROTIÚTOK
10.1.1.1 PRVÁ PRIHRÁVKA A RP DRIBLINGOM
10.1.1.2 RÝCHLY PROTIÚTOK S DLHOU PRIHRÁVKOU
10.1.1.3 RÝCHLY PROTIÚTOK V TROJICI
10.1.1.4 ZÁVER RÝCHLEHO PROTIÚTOKU
10.1.1.5 RÝCHLY PROTIÚTOK V TROJICI + 3x2
10.1.1.6 DOSKOK A PRVÁ PRIHRÁVKA
10.1.1.7 RÝCHLY PROTIÚTOK V ŠTVORICI
10.1.1.8 2 x 2 V PROTIÚTOKU
10.1.1.9 ZAKONČI DRIBLINGOM
10.1.1.10 RP 2 x 2 + 1
10.1.1.11 PRVÁ A POSLEDNÁ PRIHRÁVKA
10.1.1.12 STREĽBA V ZÁVERE RP
10.1.1.13 3 x 3 S OBRANOU
10.1.1.14 PRVÁ PRIHRÁVKA, PRECHOD, ZAKONČENIE
10.1.1.15 2 x 2 V PROTIÚTOKU 2

10.1.2 ÚTOČNÉ SYSTÉMY PROTI OSOBNEJ OBRANE
10.1.2.1 ÚTOČNÝ SYSTÉM 3 - 2
10.1.2.1.1 CLONY PRE KRÍDLA

10.1.2.4 ÚS PROTI OSOBNEJ OBRANE 2 - 1 - 2
10.1.2.4.1 DVE CLONY PRE KRÍDLO

10.1.2.7 ÚS V ROZOSTAVENÍ 1-3-1 PROTI OS. OBR.
10.1.2.7.1 STREDNÝ HRÁ
10.1.2.7.2 KRÍDLO HRÁ
10.1.2.7.3 KRÍDLO STRIEĽA
10.1.2.7.4 SAN ANTONIO

10.1.2.8 ÚS V ROZOSTAVENÍ 1 – 2 - 2
10.1.2.8.1 DOUBLE STACK 1
10.1.2.10.1 ÚS „L“ – MINI
10.1.2.10.2 PRÍPRAVNÉ CVIČENIE PRE „L“ - MINI
10.1.2.10.3 PRÍPRAVNÉ CVIČENIE PRE „L“ MINI - 2

10.1.3. ÚTOČNÉ SYSTÉMY PROTI ZÓNOVEJ OBRANE
10.1.3.3.1 PRETAŽENIE ZÓNY 2-1-2 a 2 – 3

10.2 OBRANNÉ SYSTÉMY
10.2.5. ZÓNOVÝ PRESSING
10.2.5.1 ZÓNOVÝ PRESSING 1-2-1-1


PRÍPRAVNÁ HRA

11.1 POHYBOVÉ HRY
11.1.1.1 NAHÁŇAČKY

11.1.2 HRY ROZVÍJAJÚCE RÝCHLOSŤ
11.1.2.1 CHYŤ PADAJÚCI PREDMET
11.1.2.2 ŠTAFETA - LAVIČKY

11.1.3 HRY ROZVÍJAJÚCE OBRATNOSŤ
11.1.3.1 VLASTNÉ HRY
11.1.3.7 VLK V PASCI

11.1.4 HRY ROZVÍJAJÚCE SILU
11.1.4.1 KLOKANI
11.1.4.2 DOBÍJANIE STREDU KRUHU

11.2 UPRAVENÁ HRA
11.2.1 0 – 1 – 2 – 3 - 4
11.2.2 PORADOVÁ
11.2.3 NA 10 PRIHRÁVOK
11.2.4 HRA NA TRI KOŠE
11.2.5 TRÉNINGOVÁ HRA
11.2.6 ROTÁCIA 3 x 3
11.2.7 DVOJMINÚTOVKA


Comments