Basketbal pre hráčov v mládežníckych kategóriách

přidáno: 30. 5. 2011 11:12, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 14. 3. 2012 0:19 ]
Kniha bola vydaná Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) v spolupráci s Európskou asociáciou basketbalových trénerov (EABC) v r.2000

Autori: Jose María Buceta, Maurizio Mondoni, Alexander Avakumovič a László Killik.
Spracoval : Jose María Buceta

Španielsku verziu vyhotovili Jose María Buceta (prezentácia, kapitoly 1, 2, 3, 4 a 5, a riešenia a komentáre k cvičným testom) a José Luis Hernández Claverie (kapitoly 6, 7 a 8 a zoznam tém)

Slovenský preklad : Roman Fikar 2010 roman.fikar@gmail.com 
1.1 PRÁVA MLADÝCH ŠPORTOVCOV
1.2 UPEVŇOVANIE ZDRAVIA PROSTREDNÍCVOM BASKETBALU
1.3 ROZVOJ OSOBNOSTNÝCH A SOCIÁLNYCH VLASTNOSTÍ
• Povinnosť
• Vytrvalosť
• Osobná zodpovednosť vo vnútri skupiny
• Práca v skupine
• Rešpektovanie noriem
• Rešpektovanie ostatných
• Nácvik k súťaženiu
1.4 ROZVOJ PSYCHICKÝCH ZDROJOV
• Rozvoj poznávania
• Vnímanie zvládnutia úloh
• Sebadôvera
• Predstava o sebe a vlastné ocenenie
• Sebakontrola
1.5 POZITÍVNE SKÚSENOSTI
1.6 ŠPORTOVÝ ROZVOJ
• Hráči v kategórii mini – basketbalu
• Hráči v kategórii žiakov ( 13 – 14 rokov)
• Hráči v kategórii kadetov (15 – 16 rokov)
• Hráči v kategórii juniorov (17 – 18 rokov)
2.1 VÝCHODISKOVÉ BODY
• Aká je moja zodpovednosť ?
• Aké musia byť všeobecné ciele družstva ?
2.2 ORGANIZÁCIA DRUŽSTVA
• Hráči
• Povinnosti hráčov
• Interné normy funkcie družstva
• Použiteľné zdroje
2.3 PLÁNOVANIE ČINNOSTI
• Plánovacie termíny
• Periodizácia práce
2.4 STANOVENIE CIEĽOV
• Východiskový stav a realizačné ciele
• Výhody realizačných cieľov
• Charakteristika účinných cieľov
• Selekcia prvoradých cieľov
2.5 OBSAH TRÉNINGOV
• Výber obsahu
2.6 FYZICKÁ ZÁŤAŽ
• Záťaž a relaxácia
• Objem a intenzita
2.7 PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ
• Charakteristika psychickej záťaže
• Nedostatočná psychická záťaž
• Pretrénovanosť
• Produktívna psychická záťaž
• Využívanie primeranej psychickej záťaže
• Obdobia psychického zotavovania
2.8 PLÁNOVANIE V SÚVISLOSTI ZO STRETNUTIAMI
• Družstvá mini - basketbalu
• Družstvá žiakov
• Družstva kadetov a juniorov
• Body na zváženie
2.9 PROGRAM ČINNOSTI
3.1 HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY TRÉNINGU.
• Fázy tréningu
• Tréningové ciele
• Obsah a cvičenia
• Pracovná rutina
3.2 HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY CVIČENÍ
• Vysvetlenie predmetu cvičenia
• Prehľad spolupôsobiacich podmienok
• Cvičenia s jednoduchou štruktúrou
• Špecifické pravidlá fungovania
• Obmena cvičení
• Nadväzujúce cvičenia
• Súťaživé cvičenia
• Zábavné cvičenia
• Trvanie cvičení
• Intenzita pozornosti pri cvičeniach
• Účasť hráčov
• Cvičný test
3.3 HODNOTENIE TRÉNINGU
4.1 Konštruktívny postoj
4.2 Vedenie cvičení na tréningu
4.3 Napodobňovanie
4.4 Pokyny a vysvetľovanie hráčom
4.5 Otázky a upozornenia
4.6 Evidencia výkonnosti
4.7 Spätná väzba (Feedback)
4.8 Ovládanie udalostí
• Využívanie pochvaly
• Osobné ocenenie
• Bodovací systém
• Využívanie protikladných podnetov
4.9 Register správania sa trénera
5.1. ČINNOSŤ TRÉNERA PRI ZÁPASOCH
5.2. ČINNOSŤ TRÉNERA PRED ZÁPASOM
• Príprava na zápas
• Poznámky trénera
5.3. ČINNOSŤ TRÉNERA POČAS ZÁPASU
• Obdobie aktívnej hry
• Podpora koncentrácie hráčov
• Vhodné pripomienky
• Prestávky
• Zastavenie hry
• Oddychový čas.
• Prestávka v stretnutí (polčas)
5.4. ČINNOSŤ TRÉNERA PO ZÁPASE
6.1. VŠEOBECNÝ PREHĽAD
• 6-7 rokov
• 8-9 rokov
• 10-11-12 rokov
• ZÁKLADY HRY
6.2. CVIČENIA PRE VŠEOBECNÝ TELESNÝ ROZVOJ
• Telesný rozvoj
• Priestorová orientácia
• Vnímanie priestoru a času
• Rovnováha
• Koordinácia
• Nácvik dýchania
• Vytrvalosť
• Rýchlostná sila
• Rýchlosť
• Kĺbová pohyblivosť
• Vnímanie priestoru, času a pohybovej dynamiky
• Hybnosť, jej rozvoj, prispôsobovanie sa a transformácia
• Predvídanie a rozhodovanie
6.3. CVIČENIA PRE ROZVOJ BASKETBALOVEJ TECHNIKY
• Dribling
• Streľba
• Dribling a streľba
• Prihrávky
• Dribling, prihrávky a streľba
• Obrana a jej kombinácia s driblingom, prihrávkami a streľbou
6.4. PRÍKLADY TRÉNINGOVÝCH PLÁNOV
• 6-7 rokov
• 8-9 rokov
• 10-11-12 rokov
• Metodika
• Tréning 1 : Nácvik techniky driblingu
• Tréning 2 : Technika prihrávok a individuálna taktika
• Tréning 3 : Tréning základov protiútoku
• Tréning 4 : Základy obrany
• Tréning 5 : Nácvik clôn
• Tréning 6 : Tréning protiútoku
• Tréning 7 : Tréning obrany
• Tréning 8 : Nácvik clôn
• Tréning 9 : Tréning obrany
• Tréning 10 : Tréning protiútoku a útok s clonením
• Tréning 11 : Finty pre obdržanie lopty, pri prihrávkach za použitia clôn, presilové situácie
• Tréning 12 : Práca v obrane : clony, doskakovanie 2x1, pohyb v obrane podľa situovania lopty.
• Tréning 13 : Nácvik techniky prihrávok
• Tréning 14 : Pokračovanie v nácviku prihrávok so zastavovaním a obrátkami. Obrana: vzdialenosť od útočníka a zmena polohy.
• Tréning 15 : Zásady protiútoku
• Tréning 16 : Tréning základov obrany
• Tréning 17 : Pohyb po ihrisku a nácvik protiútoku
• Tréning 18 : Obranné postavenie
• Tréning 19 : Nácvik základov protiútoku
• Tréning 20 : Obrana a "flash"
• Tréning 21 : Spolupráca v útoku
• Tréning 22 : Tréning protiútoku a súťaživé cvičenia
• Tréning 23 : Cvičenia pre nácvik protiútoku a prechodov
• Tréning 24 : Protiútok a súťaživé cvičenia
8.1 POTREBA INDIVIDUÁLNYCH ZNALOSTÍ
8.2 ZLEPŠENIE INDIVIDUÁLNYCH ZÁKLADOV
• Pohyb hráčov bez lopty
• Útočné doskakovanie
• Pohyb pivotmana
8.3 ROZVOJ A ZVLÁDNUTIE TAKTICKÉHO ROZHODOVANIA
• Kritéria pre zvládnutie taktického rozhodovania
• Niekoľko cvičení
8.4 BUDOVANIE HRY DRUŽSTVA
• Obranná koncepcia družstva
• Zónová obrana
• Pressingová obrana
• Stratégia vysunutej obrany
• Rýchly protiútok a prechodová časť
• Útok proti osobne obrane
• Útok proti zónovej obrane
• Útok proti pressingovej obrane
• Ďalšie činnosti v hre družstva

Comments