AKO SPRÁVNE METODICKY UČIŤ BASKETBAL

přidáno: 4. 12. 2012 14:14, autor: Tomas Cada
Autor: Branislav K. Bažány, September 2010

V športe je veľmi dôležité vypracovať spôsob rozvoja a progresie atléta od začiatočníka až
po reprezentanta. Je to pomôcka pre trénerov v ich plánovaní a vo výučbe. V basketbale veľa
vyspelých krajín ako napr. USA, Španielsko, Taliansko, Austrália, Kanada atď. si vyvinuli pyramídu,
ktorá je kombináciou progresie, ktorú by mal tréner používať vo výučbe basketbalovej zručnosti,
telesnej kondície, životných schopností a motivácie. Ak chceme na Slovensku dosiahnuť úspechy
na všetkých stupňov rozvoja basketbalu, musíme dodržiavať všetky stupne (fázy) tejto pyramídy.
Z hľadiska SBA je dôležité, aby tréneri vo všetkých mládežníckych klubov pracovali v súlade s touto
pyramídou a rozvíjali mladých hráčov/hráčky pre zlepšenie úrovne nášho mládežníckeho basketbalu
a najlepší hráči a hráčky reprezentovali Slovensko. Tento dokument a „Dlhodobý rozvoj
basketbalového hráča“ sú metodické pomôcky pre trénerov vo všetkých mládežníckych kategóriach.

Poznámka: Veľká časť tohto modelu je prevzatá z dokumentu publikovaného Kanadskou
basketbalovou federáciou a veľa basketbalových krajín ju používa ako pomôcku pre trénerov
na rozvoj mladých hráčov/hráčok.

 

Comments