Metodiky‎ > ‎

Metodiky slovenského basketbalu


DLHODOBÝ PROGRAM NA ROZVOJ BASKETBALOVÉHO HRÁČA

přidáno: 4. 12. 2012 14:28, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 4. 12. 2012 14:30 ]

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ ASOCIÁCIA

Koncept dlhodobého rozvoja hráča zahŕňa potrebu vytvoriť jasné cestičky
pre mladých ľudí, ako dosiahnuť pokrok v ich vybratom športe. To by nemalo byť vnímané
ako koncepcia pre športovú elitu, ale ako prostriedok umožniť každému hráčovi dosiahnuť
ich vlastný potenciál. Dlhodobý rozvoj hráča je športovo-vývojová koncepcia, ktorá je
založená na ľudskom vývoji. Je sústredená na postoji hráča ku basketbalovému vývoju.
Trénovanie a vzrastový vývoj sú dve cesty na ktorých mladí hráči si môžu zlepšiť svoj výkon.
Dlhodobý rozvoj hráča znamená dosiahnutie optimálneho trénovania, súťaženia a zotavenia
v priebehu hráčovej kariéry, obzvlášť pokiaľ sa týka dôležitej vzrastovej fázy. Toto môže byť
dosiahnuté, len ak je vytvorené vhodné a efektívne prostredie v našich basketbalových
kluboch.


AKO SPRÁVNE METODICKY UČIŤ BASKETBAL

přidáno: 4. 12. 2012 14:14, autor: Tomas Cada

Autor: Branislav K. Bažány, September 2010

V športe je veľmi dôležité vypracovať spôsob rozvoja a progresie atléta od začiatočníka až
po reprezentanta. Je to pomôcka pre trénerov v ich plánovaní a vo výučbe. V basketbale veľa
vyspelých krajín ako napr. USA, Španielsko, Taliansko, Austrália, Kanada atď. si vyvinuli pyramídu,
ktorá je kombináciou progresie, ktorú by mal tréner používať vo výučbe basketbalovej zručnosti,
telesnej kondície, životných schopností a motivácie. Ak chceme na Slovensku dosiahnuť úspechy
na všetkých stupňov rozvoja basketbalu, musíme dodržiavať všetky stupne (fázy) tejto pyramídy.
Z hľadiska SBA je dôležité, aby tréneri vo všetkých mládežníckych klubov pracovali v súlade s touto
pyramídou a rozvíjali mladých hráčov/hráčky pre zlepšenie úrovne nášho mládežníckeho basketbalu
a najlepší hráči a hráčky reprezentovali Slovensko. Tento dokument a „Dlhodobý rozvoj
basketbalového hráča“ sú metodické pomôcky pre trénerov vo všetkých mládežníckych kategóriach.

Poznámka: Veľká časť tohto modelu je prevzatá z dokumentu publikovaného Kanadskou
basketbalovou federáciou a veľa basketbalových krajín ju používa ako pomôcku pre trénerov
na rozvoj mladých hráčov/hráčok.

 

Zásobník cvičení, Roman Fikar

přidáno: 15. 4. 2012 13:01, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 19. 4. 2012 14:27 ]

ZÁSOBNÍK CVIČENÍ

Autor: Roman Fikar

(jednotlivé kapitoly jsou dostupné ve formátu *.pdf po kliknutí na nadpis)

ÚVOD

NIEČO O CVIČENIACH (HARDWARE)


RÝCHLOSŤ

1.1 VŠEOBECNÁ RÝCHLOSŤ
1.1.1 BEŽECKÁ ABECEDA
1.1.2 RÝCHLOSTNÉ CVIČENIA
1.1.3 BEŽECKÉ ŠTAFETY

1.2 ŠPECIÁLNE RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI
1.2.1 REAKČNÁ RÝCHLOSŤ
1.2.1.1 VYVOLÁVANÁ ČÍSIEL
1.2.1.2 TY, ALEBO JA ?
1.2.1.3 OKOLO 1-2-3

1.2.2 AKCELERAČNÁ RÝCHLOSŤ
1.2.2.1 BEŽ ZAJAC

1.2.4 AGILITA
1.2.4.1 REBRÍK
1.2.4.2 CEZ ČIARY
1.2.4.3 ŠTYRKA

VYTRVALOSŤ


SILA

3.1 VŠEOBECNÁ SILA
3.1.1 HORNÉ KONČATINY
3.1.1.1 RAMENNÝ PLETENEC

3.2 ŠPECIÁLNE SILOVÉ SCHOPNOSTI
3.2.1 ODRAZOVÁ VÝBUŠNOSŤ
3.2.1.1 CVIČENIA PRE ODRAZOVÚ VÝBUŠNOSŤ
3.2.1.2 POSKOKY

3.2.2 VÝBUŠNÁ SILA PAŽÍ A TRUPU
3.2.2.1 CVIČENIA S MEDICINBALOM


OBRATNOSŤ, OHYBNOSŤ, KOORDINÁCIA

4.1 VŠEOBECNÁ OBRATNOSŤ
4.1.1 POHYBOVÉ CVIČENIA
4.1.1.1 STREČING
4.1.1.2 POSKOKY CEZ KRUHY

4.1.2 CVIČENIA SO ŠVIHADLAMI
4.1.2.1 CVIČENIA SO ŠVIHADLAMI

4.1.3 AKROBATICKÉ CVIČENIA
4.1.3.1 AKROBATICKÉ CVIČENIA 1

4.1.5 PROSTNÉ CVIČENIA
4.1.5.1 JEDNOTLIVCI BEZ NÁRADIA
4.1.5.1.1 HORNÉ KONČATINY

4.1.5.2 DVOJICE BEZ NÁRADIA

4.1.6.1 CVIČENIA S LOPTAMI - 1

4.2 ŠPECIÁLNE KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI
4.2.1 RYTMUS POHYBU
4.2.1.1 PRIHRÁVKY MEDZI ŽÍNENKAMI
4.2.1.2 VYTLIESKÁVANÁ
4.2.1.3 DRIBLING S LANOM
4.2.1.4 DRIBLING S KOTÚĽOM

4.2.2 PRIESTOROVÁ RÝCHLOSŤ POHYBU
4.2.2.1 PRIHRÁVKY S DVOMI LOPTAMI
4.2.2.2 DRIBLING VYVOLANÝCH ČÍSIEL
4.2.2.3 KOŠ, ZASTAV SA !
4.2.2.4 VYCHYTÁVANÁ
4.2.2.5 MALÝ ŠTVOREC
4.2.2.6 1 x 1 S LAVIČKOU

4.2.3 STATICKÁ A DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA
4.2.3.1 CVIČENIA NA LAVIČKÁCH
4.2.3.2 DIBLING A STREĽBA Z LAVIČKY
4.2.3.3 DRIBLING CEZ LAVIČKY
4.2.3.4 STOJ – BEŽ !

4.2.4 POHYB V ČASE A V PRIESTORE
4.2.4.1 STREĽBA S OBMEDZENÝM VÝHĽADOM
4.2.4.2 PRIHRÁVKY OČÍSLOVANÝCH HRÁČOV
4.2.4.3 DRIBLINGOVÝ DEREŠ
4.2.4.4 RÝCHLOSTREĽBA
4.2.4.5 VÝMENA ŽINENIEK
4.2.4.6 ZAKONČENIE PODĽA SIGNALIZÁCIE
4.2.4.7 CVIČENIA POHYBOV V ČASE A V PRIESTORE
4.2.4.8 BODYGARD
4.2.4.9 NASTAV HODINY
4.2.4.10 MOSTÁR
4.2.4.11 NAPODOBŇUJ !
4.2.4.12 ROZDELENÝ PÁR
4.2.4.13 POMÔŽ SPOLUHRÁČOVI !
4.2.4.14 HIP HOP - TIP TOP
4.2.4.15 TLESKNI !
4.2.4.16 AUTOBUS
4.2.4.17 UZAVRI CESTIČKU
4.2.4.18 PRIHRÁVKY VO ŠTVORCI
4.2.4.19 CHYŤ PRIHRÁVKU
4.2.4.20 KONCOVKA STRETNUTIA ...

4.2.5 ŹONGLOVANIE S LOPTOU
4.2.5.1 ŽONGLOVANIE S 1 LOPTOU
4.2.5.2 ŽONGLOVANIE S 2 LOPTAMI
4.2.5.3 ŽONGLOVANIE S 3 LOPTAMI


ÚTOČNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

5.1 POHYB BEZ LOPTY
5.1.1 BASKETBALOVÝ POSTOJ
5.1.1.1 ZÁKLADNÝ BASKETBALOVÝ POSTOJ

5.1.2 VÝSKOKY A DOPADY
5.1.2.1. VYSKOČ !
5.1.3 POHYB DO STRÁN, DOPREDU A DOZADU
5.1.3.1 POHYBOVÝ RITUÁL
5.1.3.2 TROJUHOLNÍK
5.1.3.3 OSMIČKA S KUŽELMI
5.1.3.4 ZAČÍNAME S POHYBOM
5.1.3.5 POHYBOVÝ RITUÁL 2
5.1.3.6 DVOJICE
5.1.3.7 AKO SA POHYBUJEME PO IHRISKU ?
5.1.4 ŠTARTY, ZMENY SMERU
5.1.4.1 OSLOBODENIE UVÄZNENÝCH
5.1.4.2 ZMENY SMERU „CIK - CAK“
5.1.4.3 ZMENY RÝCHLOSTI
5.1.5 ZASTAVOVANIE
5.1.5.1 ZAČÍNAME SO ZASTAVOVANÍM
5.1.5.2 ZASTAVENIE PO PRIHRÁVKE
5.1.5.3 ZASTAVOVANIE NA ZNAMENIE
5.1.5.4 DOTKNI SA KUŽELA
5.1.6 OBRÁTKA (a zastavovanie)
5.1.6.1 ZASTAV NAD LOPTOU A OBRÁTKA
5.1.6.2 PIVOT 21
5.1.6.3 ŠTVOREC
5.1.6.4 OBRÁTKA S PRIHRÁVKAMI A DVOJTAKTOM
5.1.6.5 TROJUHOLNÍK

5.1.7 UVOLŇOVANIE SA
5.1.7.1 UVOLŇOVANIE SA BEZ LOPTY
5.1.7.1.1 UVOLNI SA PRE PRIHRÁVKU
5.1.7.1.2 UVOĽNI SA PRE PRIHRÁVKU S OBRANOU
5.1.7.1.3 UVOĽNENIE OBRÁTKOU A ZAKROČENÍM
5.1.7.1.4 DOTKNI SA TRÉNERA
5.1.7.1.5 ZAČÍNAME S UVOĽŇOVANÍM
5.1.7.1.6 PREČÍTAJ PROTIHRÁČA
5.1.7.1.7 UVOĽŇUJ SA V ZÁSTUPE
5.1.7.1.8 NAČASUJ SI NABEHNUTIE
5.1.7.1.9 TIMING I.
5.1.7.1.10 TIMING II.
5.1.7.1.11 UVOLNI SA A HRAJ 1x1
5.1.7.1.12 UVOĽNENIE SA PRE BACK DOOR
5.1.7.1.13 UVOLŇUJ SA V DVOJICI
5.1.7.1.14 ŠESŤ ZÓN PRE UVOĽNENIE SA

5.1.7.2 UVOĽŇOVANIE SA STRED. ROZOHRÁVAČA
5.1.7.2.1 STREDNÝ ROZOHRÁVAČ
5.1.7.2.2 UVOĽŇOVANIE SA OKOLO POSTA

5.1.7.3 UVOLŇOVANIE SA KRÍDIEL
5.1.7.3.1 L a S ÚNIK KRÍDIEL
5.1.7.3.2 PRIHRÁVKA OD STRED. ROZOHRÁVAČA
5.1.7.3.3 KRÍDLO S FINTOU A 1x1
5.1.7.3.4 UVOĽŇOVANIE SA KRÍDLA V TROJICI
5.1.7.3.5 UVOĽŇOVANIE SA V DVOJICIACH

5.1.7.4 UVOLŇOVANIE SA PIVOTA A POSTA
5.1.7.4.1 ZÁKLADNÉ UVOLŇOVACIE POHYBY
5.1.7.4.4 UVOĽŇOVANIE SA PIVOTOV CLONAMI
5.1.7.4.5 SPOLUPRÁCA DVOCH PIVOTMANOV

5.1.8 DOSKAKOVANIE
5.1.8.1 UBRÁŇ 5 SEKÚND
5.1.8.2 ZOBER NA CHRBÁT
5.1.8.3 OBEHNI METU A DOSKOČ
5.1.8.4 DOSKAKOVANIE V TROJICI
5.1.8.5 Z ROHOV ŠESTKY
5.1.8.6 NARÁŽAJ NA DOSKU

5.2 UVOLŇOVANIE S LOPTOU
5.2.1 DRŽANIE, CHYTANIE A OVLÁDANIE LOPTY
5.2.1.1 ZAČÍNAME S DRŽANÍM A CHYTANÍM LOPTY I.
5.2.1.2 ZAČÍNAME S DRŽANÍM A CHYTANÍM LOPTY II.
5.2.1.3 TROJNÁSOBNE NEBEZPEČNÝ POSTOJ
5.2.1.4 ZMÄTOK
5.2.1.5 FACE BACKBOARD
5.2.1.6 BOJ O LOPTU NA ZEMI

5.2.2 UVOĽŇOVANIE NA MIESTE
5.2.2.1 ZAČÍNAME S UVOĽŇOVANÍM NA MIESTE

5.2.3 HRA 1 x 1
5.2.3.1 VYBER SI ÚTOČNÚ STRANU
5.2.3.2 1x1 SPOD KOŠA S KUŽELMI
5.2.3.3 NABIEHAJ OD ČIARY
5.2.3.4 ZATVORENÝ A OTVORENÝ ÚNIK
5.2.3.5 1 x 1 S OBRÁTKOU
5.2.3.6 1 X 1 KOMPLEXNE
5.2.3.7 1 x 1 PO BOČNEJ ČIARE
5.2.3.8 1 x 1 PO CELOM IHRISKU
5.2.3.9 1 x 1 S POMOCNÝM NAHRÁVAČOM
5.2.3.10 PRIHRÁVKY SO STREĽBOU A 1 x 1

5.2.4 FINTOVANIE
5.2.4.1 FINTA STREĽBY – ÚNIK
5.2.4.1.1 FINTA STREĽBY - ÚNIK
5.2.4.1.2 FINTOVANIE STREĽBY PO DOSKOČENÍ

5.2.4.5 FINTA PRIHRÁVKY
5.2.4.5.1 NA 10 PRIHRÁVOK

5.3 DRIBLING
5.3.2 DRIBLING V BEHU PRIAMO
5.3.2.1 DRIBLING S PRIHRÁVKOU A OBRÁTKOU
5.3.2.2 DRIBLING S TRESTNÝM KOLOM
5.3.2.3 DRIBLINGOVÁ HVIEZDICA
5.3.2.4 DRIBLINGOVÝ ŠTVOREC
5.3.2.5 NABIEHANÁ
5.3.2.6 ZADRIBLUJ DO ROHU A PRIHRAJ
5.3.2.7 ÚNIK DRIBLINGOM Z KRÍDLA
5.3.2.8 STREĽBA PO DRIBLINGU
5.3.2.9 UVOĽNI SA A DRIBLUJ !
5.3.2.10 DRIBLUJ NA KRÍDLO
5.3.2.11 BRZDI !
5.3.2.12 DRIBLINGOVÝ RITUÁL (nácvikový drill)

5.3.3 ZMENY SMERU
5.3.3.1 VYPICHOVANIE LOPTY
5.3.3.2 PODLIEZANÁ
5.3.3.3 DRIBLINGOVÁ ŠTAFETA
5.3.3.4 ZÁSTUP NA ČIARE
5.3.3.5 OBÍĎ TRÉNERA
5.3.3.6 DRIBLING MEDZI KUŽELMI
5.3.3.7 ČERVENÍ KONTRA ČIERNÍ
5.3.3.8 CHYŤ DRIBLUJÚCICH HRÁČOV
5.3.3.9 CIK – CAK S ÚNIKOM
5.3.3.10 DRIBLING S L-ÚNIKOM
5.3.3.11 DRIBLING S OBRÁTKOU VZAD
5.3.3.12 DRIBLING K MÉTE
5.3.3.13 OBDRIBLUJ KRUHY

5.3.4 V BEHU DO STRÁN A DOZADU
5.3.4.1 DVAJA NA JEDNÉHO
5.3.4.2 HĽADAJ SI PÁR !
5.3.4.3 DRIBLING ZA VODIČOM

5.3.5 ZMENA RÝCHLOSTI A FREKVENCIE
5.3.5.1 DRIBLING. ŠTAFETA POSKOKMI NA JEDNEJ NOHE
5.3.5.2 UKRADNUTÁ LOPTA
5.3.5.3 DRIBLING S OBRANOU
5.3.5.4 DRIBLING PROTI SEBE

5.3.6 ZASTAVENIE V DRIBLINGU
5.3.6.1 TRIAFANÁ Z KRUHU
5.3.6.2 ZASTAV 3 x
5.3.6.3 DRIBLUJ – POLOŽ !

5.3.7 ÚNIKY DRIBLINGOM
5.3.7.1 DOUBLE CROSS

5.3.8 OBRÁTKA V DRIBLINGU
5.3.8.1 ÚNIK PO OBRÁTKE

5.3.9 ŽONGLOVANIE V DRIBLINGU s jednou loptou
5.3.9.1.1 OSMIČKA
5.3.9.2 ŽONGLOVANIE S DVOMI LOPTAMI
5.3.9.2.1 CONLEY

5.3.10 DRIBLINGOVÉ SÚŤAŽE
5.3.10.1 KRIŽOVANIE V DRIBLINGU
5.3.10.2 PYRAMÍDOVÁ PARALELKA
5.3.10.3 STÍHAČKA DRUŽSTIEV
5.3.10.4 STÍHAČKA JEDNOTLIVCOV
5.3.10.5 ŠTAFETY PROTI SEBE
5.3.10.6 ŠTAFETA „PRINES - ODNES“
5.3.10.7 ŽIVÉ MÉTY
5.3.10.8 BLUDISKO

5.3.11 JEDNODUCHÉ DRIBLINGOVÉ CVIČENIA
5.3.11.1 MAČKA A MYŠ
5.3.11.2 POBÚCHAJ SI LOPTU
5.3.11.3 ŠTYRI ROHY
5.3.11.4 6 STOLIČIEK
5.3.11.5 DRIBLING CEZ LAVIČKY

5.4.1 PRIHRÁVKY NA MIESTE
5.4.1.1 PRIHRÁVKA NA STREDNÉHO
5.4.1.2 PRIHRÁVKY V TROJICI S OBRANOU
5.4.1.3 PRIHRÁVKOVÝ KRUH S DRIBLINGOM
5.4.1.4 PRIHRAJ A BEŽ
5.4.1.5 TROJUHOLNÍK S DVOMI LOPTAMI
5.4.1.6 PRIHRÁVKOVÝ ŠTVOREC
5.4.1.7 PRIHRAJ A BEŽ
5.4.1.8 PRIHRÁVKY NA STREDNÉHO
5.4.1.9 PRIHRAJ A UBRÁŇ !

5.4.2 PRIHRÁVKY V POHYBE
5.4.2.1 ÚTOČNÁ ROVNOVÁHA
5.4.2.2 KOLEČKO S PRIHRÁVKAMI
5.4.2.3 VNÚTORNÉ KOLEČKO
5.4.2.4 PRIHRÁVKY V DVOJICI S DRIBLINGOM
5.4.2.5 NÁCVIK DLHEJ PRIHRÁVKY
5.4.2.6 PLETENEC
5.4.2.7 PLETENEC V PIATICH
5.4.2.8 PREBEHOVANÁ
5.4.2.9 PRIHRÁVKA CEZ HLAVU
5.4.2.10 PRIHRÁVKA PRIAMO Z DRIBLINGU
5.4.2.11 NABEHNI SI PRE PRIHRÁVKU
5.4.2.12 PRIHRAJ A BEŽ !
5.4.2.13 DVOJIČKY
5.4.2.14 PRIHRÁVKA A ZBEHNUTIE
5.4.2.15 PRIHRÁVKY V TROJUHOLNÍKU
5.4.2.16 STÍHACÍ ZÁVOD
5.4.2.17 ŠTVOREC 1
5.4.2.18 ŠTVOREC 2
5.4.2.19 HVIEZDA 1
5.4.2.20 HVIEZDA 2
5.4.2.21 DOOKOLA
5.4.2.22 TROJICA S DVOMI LOPTAMI
5.4.2.23 DLHÁ PRIHRÁVKA
5.4.2.24 PREBEHY V ŠTVORICI
5.4.2.25 PRIHRÁVKA DO ROHU
5.4.2.26 PRIHRÁVKY V BEHU

5.4.3 PRIHRÁVKY VO VÝSKOKU
5.4.3.1 ŠTVORYLKA

5.4.4 PRIHRÁVKA NA POSTA A NA PIVOTA
5.4.4.1 PRIHRÁVKA NA PIVOTMANA
5.4.4.2 PRIHRÁVKA OD KRÍDLA

5.4.5 PRIHRÁVKOVÉ SÚŤAŽE
5.4.5.1 V DVOJICI K METE
5.4.5.2 V TROJICI K METE
5.4.5.3 ODBEHNUTIE
5.4.5.4 PROTI SMERU
5.4.5.5 NA JEDNÉHO
5.4.5.6 NA DVOCH
5.4.5.7 ŠTVORHRA
5.4.5.8 LIST
5.4.5.9 KRUHOVKA
5.4.5.10 NÁVRATOVKA
5.4.5.11 PRIHRÁVKA A DRIBLING
5.4.5.12 KAM PRIHRÁŠ, TAM BEŽÍŠ
5.4.5.13 BEŽÍŠ INDE, AKO PRIHRÁŠ
5.4.5.14 ELIPSOVITÁ STÍHAČKA
5.4.5.15 KTO DÁ VIAC
5.4.5.16 UDRŽ DLHŠIE LOPTU
5.4.5.17 PRIDÁVANÁ
5.4.5.18 TRIO - RELY
5.4.5.19 PARALELNÁ RELY
5.4.5.20 RELY - STÍHAČKA
5.4.5.21 BERMUDY


OBRANNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

6.1 OBRANNÝ POHYB
6.1.1 ZÁKLADNÝ OBRANNÝ POSTOJ A POHYB
6.1.2 OBRANNÝ POHYB A PRIHRÁVKY
6.1.3 OBRANNÝ POHYB A PRÁCA NÔH
6.3 OBRANA POHYBUJÚCEHO SA HRÁČA BEZ LOPTY
6.3.1 BEZ ODDYCHU
6.3.2 OBRANA V - ÚNIKU
6.3.3 UBRÁŇ HRÁČA
6.3.4 OBRANA KRÍDIEL
6.3.5 NEDOVOĽ PRIHRAŤ!
6.3.6 OBRANA ÚNIKOV BEZ LOPTY
6.3.7 OBR. UVOLŇ. HRÁČA PRE PRIHRÁVKU
6.3.8 DVE TROJICE
6.3.9 NEDOVOĽ PRIHRAŤ-2!
6.3.10 NEDOVOĽ PRIHRAŤ-3!
6.3.11 NEDOVOĽ PRIHRAŤ – 4!
6.3.12 OBRANA „V“ - ÚNIKU 2
6.3.13 OBRYNA 1X1 S POMOCNÝMI NAHRÁVAČMI

6.4 OBRANA STOJACEHO HRÁČA S LOPTOU
6.4.1 OBRANA STREĽBY ALEBO ÚNIKU
6.4.2 OBRANA PRIHRÁVKY

6.5 OBRANA HRÁČA S LOPTOU V POHYBE
6.5.1 NEPUSTI HRÁČA POD KÔŠ!
6.5.2 ODSTUPUJ
6.5.3 OBRANA DRIBLUJÚCEHO HRÁČA
6.5.4 5 x 5 S AGRESÍVNOU OBRANOU
6.5.5 OBRANA V SITUÁCII 1 x 1
6.5.6 OBRANA DRIBLUJÚCEHO KRÍDLA
6.5.7 OBRANA 1x1 PO CELOM IHRISKU
6.5.8 TROJICA OBRANCOV
6.5.9 UDRŽ HRÁČA NA ČIARE
6.5.10 KOHO BUDEŠ BRÁNIŤ?

6.6 OBRANA V PRESILOVEJ SITUÁCII
6.6.1 OBRANA 1 x 2
6.6.1.1 POSOLSTVO
6.6.1.2 DVAJA OBRANCOVIA
6.6.1.3 1 x 2 a 2 x 1
6.6.1.4 1 x 2 NA OBOCH STRANÁCH
6.6.1.5 1 x 2 OD POLOVICE IHRISKA

6.6.3 OBRANA 2 x 3
6.6.3.1 OBRANA 2 x 3 NA POLOVICI IHRISKA
6.6.3.2 2 x 3 S DVOMI LOPTAMI

6.6.4 OBRANA 2 x 4
6.6.4.1 TIGERBAL

6.7. OBRANNÉ DOSKAKOVANIE
6.7.1 OBRANNÉ DOSKAKOVANIE


STREĽBA

7.1 POZIČNÁ STREĽBA
7.1.1 STRELECKÉ CVIČENIA
7.1.1.1 ZASTAV A VYSTREĽ
7.1.1.2 STRELECKÁ VYRAĎOVANÁ
7.1.1.3 STRELECKÁ ŠKÔLKA 1
7.1.1.4 STRELECKÁ ŠKÔLKA 2
7.1.1.5 STRELECKÁ ŠKÔLKA 3
7.1.1.6 STREĽBA Z LAVIČKY
7.1.1.7 STREĽBA PO PRIHRÁVKE A NABEHNUTÍ
7.1.1.8 STREĽBA PO PRIHRÁVKE A NABEHNUTÍ
7.1.1.9 STREĽBA PO PRIHRÁVKE A NABEHNUTÍ Z ROHU
7.1.1.10 ZÁKLADNÉ STRELECKÉ CVIČENIE
7.1.1.11 VYSTREĽ PO PRIHRÁVKE
7.1.1.12 STREĽBA PO ÚNIKU Z CLONY
7.1.1.13 STREĽBA KRÍDLA Z ROHU

7.2 STREĽBA V POHYBE
7.2.1 DVOJTAKT
7.2.1.1 PRÍPRAVNÉ CVIČENIA PRE NÁCVIK DVOJTAKTU
7.2.1.2 DVOJTAKT PO PRIHRÁVKE Z ROHU
7.2.1.3 KOLEČKO 1 - DVOJTAKT
7.2.1.4 DVOJTAKT PO PRIHRÁVKE - 1

7.2.2 DRIBLING A STREĽBA
7.2.2.1 STREĽBA PO DRIBLINGU A PO ZASTAVENÍ
7.2.2.2 ÚNIK A STREĽBA
7.2.2.3 DRIBLUJ A VYSTREĽ!
7.2.2.4 OKOLO KUŹELOV
7.2.2.5 POLOŽ LOPTU
7.2.2.6 TAM A SPÄŤ

7.2.3 DRIBLING, PRIHRÁVKY A STREĽBA
7.2.3.1 PRIHRÁVKY V TROJUHOLNÍKU SO ZAKONČENÍM
7.2.3.2 ŠESŤKA - DVOJTAKT
7.2.3.3 DLHÁ PRIHRÁVKA
7.2.3.4 V BEHU
7.2.3.5 KOLEČKO 1
7.2.3.6 STREĽBA V DVOJICIACH
7.2.3.7 PREBEH V DVOJICI + 1x1

7.2.4 PRIHRÁVKA A STREĽBA
7.2.4.1 POMOCNÍ NAHRÁVAČI
7.2.4.2 1x1 ZO STOLIČKOU A PRIHR. HRÁČOM
7.2.4.3 ZO ZADNEJ ČIARY
7.2.4.4 ZO ZADNEJ ČIARY 2
7.2.4.5 STREĽBA V TROJICI PO PRIHRÁVKE
7.2.4.6 STREĽBA V DVOJICIACH S OBR. A DOSKOM
7.2.4.7 SKUPINOVÁ STREĽBA
7.2.4.8 ŠTYRIA NAHRÁVAČI
7.2.4.9 TRI ZÁSTUPY
7.2.4.10 ŠTYRI ZÁSTUPY
7.2.4.11 DVA ZÁSTUPY

7.3 STREĽBA Z VÝSKOKU
7.3.1 STREĽBA Z VÝSKOKU Z MIESTA
7.3.1.1 PRÍPRAVNÉ CVIČENIA

7.3.3 STREĽBA Z VýSKOKU PO DRIBLINGU
7.3.3.1 V DVOJICI PO PREBEHU

7.3.4 STREĽBA PO NABEHNUTÍ
7.3.4.1 STREĽBA S DVOJICOU PRIHRÁVAJÚCICH
7.3.4.2 STREĽBA 4 + 2

7.3.6 STREĽBA Z VÝSKOKU PO CLONE
7.3.6.1 PIVOT - PIVOT

7.4 STREĽBA TRESTNÝCH HODOV
7.4.1 ZÁVEREČNÁ
7.4.2 TRESTNÉ HODY PO PREBEHOCH
7.4.3 TRESTNÉ HODY
7.4.4 VYNULUJ STAV

7.5 ŠPECIÁLNA STREĽBA PIVOTA A POSTA
7.5.1 SILOVÁ STREĽBA
7.5.2 DROP-STEP
7.5.3 DROP-HOP
7.5.4 JAB STEP
7.5.5 JAB HOP
7.5.6 SPIN
7.5.7 STEP BACK
7.5.8 TURN AROUND
7.5.9 MIKAN
7.5.10 VYSTREĽ 2X Z POSTA
7.5.11 STREĽBA Z POSTA PO PRIHRÁVKE
7.5.12 STREĽBA PIVOTA A POSTA
7.5.13 STREĽBA PIVOTA Z POLROHU

7.6 STRELECKÉ SÚŤAŽE
7.6.1 STREĽBA S ODBEHOM
7.6.2 STRELECKÝ TEST – 60 KOŠOV


ÚTOČNÉ KOMBINÁCIE

8.1 SPOLUPRÁCA DVOCH HRÁČOV
8.1.1 BANÁN
8.1.1.1 BANÁN /krídlo - pivot/

8.1.2 HOĎ A BEŽ
8.1.2.1 HOĎ A BEŽ /spolupráca stred - krídlo/
8.1.2.2 HOĎ A BEŽ S OBRANOU

8.1.3 ZABEHNI
8.1.4 ODBEHNI
8.1.5 NABEHNI
8.1.6 ROZDEĽ
8.1.7 ZACLOŇ
8.1.7.1 CLONA PO DRIBLINGU
8.1.7.2 SPOLUPRÁCA STRED - KRÍDLO
8.1.7.3 CLONA Z OPAČNEJ STRANY
8.1.7.4 PREBERANIE PRI CLONENÍ
8.1.7.5 ODBEH Z CLONY
8.1.7.6 ODBEH TRETIEHO HRÁČA Z CLONY
8.1.7.7 STREĽBA PO ODBEHU Z DVOJITEJ CLONY
8.1.7.8 NEPRIAMA CLONA
8.1.7.9 ZADNÁ CLONA STRED - POST
8.1.7.10 CLONA PRE DRIBL. STRED. ROZOHRÁVAČA

8.1.8 BACK DOOR
8.1.8.1 ZADNÝ ÚNIK /stred-krídlo//pivot-krídlo/
8.1.8.2 ZADNÝ ÚNIK VO DVOJICI

8.2. SPOLUPRÁCA TROCH HRÁČOV
8.2.1 SWING (pivot, krídlo, rozohrávač)
8.2.2 HOĎ A BEŽ S UVOĽNENÍM PO CLONE
8.2.3 ZADNÝ ÚNIK POSTAMANA (rozohrávač, post, pivot)
8.2.4 UVOLNI PRIESTOR PRE ÚNIK KRÍDLA
8.2.5 STREDNÝ HRÁ

8.4 VYHADZOVANIE SPOZA POSTR. ČIARY
8.4.1 Z BOKU NA ÚTOČNEJ POLOVICI

8.5 VYHADZOVANIE SPOZA KONCOVEJ ČIARY
8.5.1 AUT SPOZA KONCOVEJ ČIARY
8.5.2 AUT S CLONOU A ZO STREĽBOU

8.6.1 PRESILOVÁ KOMBINÁCIA 2 x 1
8.6.1.1 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A RIEŠENIA
8.6.1.2 2 x 1 V TROJICI
8.6.1.3 2 x 1 V TROJICI PO CELOM IHRISKU
8.6.1.4 KTO, S KÝM, KAM
8.6.1.5 2 x 1 V DVOJICIACH PO CELOM IHRISKU

8.6.2 PRESILOVÁ KOMBINÁCIA 3 - 2
8.6.2.1 RÝCHLO SA ROZHODNI!
8.6.2.2 PREDBEHNI ÚTOČNÍKOV


OBRANNÉ KOMBINÁCIE

9.3 ZDVOJOVANIE
9.3.1 CEZ CELÉ IHRISKO
9.3.2 ZAVRI BOČNÚ ČIARU
9.3.3 ZDVOJ PRI BOČNEJ ČIARE


HERNÉ SYSTÉMY

10.1 ÚTOČNÉ SYSTÉMY
10.1.1 RÝCHLY PROTIÚTOK
10.1.1.1 PRVÁ PRIHRÁVKA A RP DRIBLINGOM
10.1.1.2 RÝCHLY PROTIÚTOK S DLHOU PRIHRÁVKOU
10.1.1.3 RÝCHLY PROTIÚTOK V TROJICI
10.1.1.4 ZÁVER RÝCHLEHO PROTIÚTOKU
10.1.1.5 RÝCHLY PROTIÚTOK V TROJICI + 3x2
10.1.1.6 DOSKOK A PRVÁ PRIHRÁVKA
10.1.1.7 RÝCHLY PROTIÚTOK V ŠTVORICI
10.1.1.8 2 x 2 V PROTIÚTOKU
10.1.1.9 ZAKONČI DRIBLINGOM
10.1.1.10 RP 2 x 2 + 1
10.1.1.11 PRVÁ A POSLEDNÁ PRIHRÁVKA
10.1.1.12 STREĽBA V ZÁVERE RP
10.1.1.13 3 x 3 S OBRANOU
10.1.1.14 PRVÁ PRIHRÁVKA, PRECHOD, ZAKONČENIE
10.1.1.15 2 x 2 V PROTIÚTOKU 2

10.1.2 ÚTOČNÉ SYSTÉMY PROTI OSOBNEJ OBRANE
10.1.2.1 ÚTOČNÝ SYSTÉM 3 - 2
10.1.2.1.1 CLONY PRE KRÍDLA

10.1.2.4 ÚS PROTI OSOBNEJ OBRANE 2 - 1 - 2
10.1.2.4.1 DVE CLONY PRE KRÍDLO

10.1.2.7 ÚS V ROZOSTAVENÍ 1-3-1 PROTI OS. OBR.
10.1.2.7.1 STREDNÝ HRÁ
10.1.2.7.2 KRÍDLO HRÁ
10.1.2.7.3 KRÍDLO STRIEĽA
10.1.2.7.4 SAN ANTONIO

10.1.2.8 ÚS V ROZOSTAVENÍ 1 – 2 - 2
10.1.2.8.1 DOUBLE STACK 1
10.1.2.10.1 ÚS „L“ – MINI
10.1.2.10.2 PRÍPRAVNÉ CVIČENIE PRE „L“ - MINI
10.1.2.10.3 PRÍPRAVNÉ CVIČENIE PRE „L“ MINI - 2

10.1.3. ÚTOČNÉ SYSTÉMY PROTI ZÓNOVEJ OBRANE
10.1.3.3.1 PRETAŽENIE ZÓNY 2-1-2 a 2 – 3

10.2 OBRANNÉ SYSTÉMY
10.2.5. ZÓNOVÝ PRESSING
10.2.5.1 ZÓNOVÝ PRESSING 1-2-1-1


PRÍPRAVNÁ HRA

11.1 POHYBOVÉ HRY
11.1.1.1 NAHÁŇAČKY

11.1.2 HRY ROZVÍJAJÚCE RÝCHLOSŤ
11.1.2.1 CHYŤ PADAJÚCI PREDMET
11.1.2.2 ŠTAFETA - LAVIČKY

11.1.3 HRY ROZVÍJAJÚCE OBRATNOSŤ
11.1.3.1 VLASTNÉ HRY
11.1.3.7 VLK V PASCI

11.1.4 HRY ROZVÍJAJÚCE SILU
11.1.4.1 KLOKANI
11.1.4.2 DOBÍJANIE STREDU KRUHU

11.2 UPRAVENÁ HRA
11.2.1 0 – 1 – 2 – 3 - 4
11.2.2 PORADOVÁ
11.2.3 NA 10 PRIHRÁVOK
11.2.4 HRA NA TRI KOŠE
11.2.5 TRÉNINGOVÁ HRA
11.2.6 ROTÁCIA 3 x 3
11.2.7 DVOJMINÚTOVKA


Ročný tréningový plán basketbalové prípravky

přidáno: 14. 3. 2012 10:17, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 19. 3. 2012 23:24 ]

MOTTO :
Kto neplánuje, plánuje porážky svojho družstva


Autor: Roman Fikar 2012 roman.fikar@gmail.com


Obsah:

Ročný tréningový plán
Základné údaje
Zoznam Hráčov
Počet disponibilných tréningov
Charakteristika družstva
Výcvikové ciele
Vstupné testy
Model dlhodobej prípravy
Periodizácia tréningového cyklu
Konspekty tréningových jednotek
Náborový leták - prihláška
Epilóg


Príručka prečo nehrať zónové obrany v basketbale v mládežníckych kategóriách do 14 rokov

přidáno: 24. 9. 2011 12:35, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 24. 9. 2011 12:48 ]

Táto príručka je ako návrh, aby pomohla s realizáciou nehrať v SBA súťažiach zónové obrany do veku 14 rokov. Preto je rozdelená:

  • Vysvetlenie prečo sú dôležité pravidlá; 
  • Praktické príklady určenia či tím hrá "zónu"; 
  • Príručka pre dohliadajúcich, ktorí budú dohliadať na toto pravidlo v praxi.

Príručka prečo nehrať zónové obrany v basketbale v mládežníckych kategóriách do 14 rokov

Basketbal pre hráčov v mládežníckych kategóriách

přidáno: 30. 5. 2011 11:12, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 14. 3. 2012 0:19 ]

Kniha bola vydaná Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) v spolupráci s Európskou asociáciou basketbalových trénerov (EABC) v r.2000

Autori: Jose María Buceta, Maurizio Mondoni, Alexander Avakumovič a László Killik.
Spracoval : Jose María Buceta

Španielsku verziu vyhotovili Jose María Buceta (prezentácia, kapitoly 1, 2, 3, 4 a 5, a riešenia a komentáre k cvičným testom) a José Luis Hernández Claverie (kapitoly 6, 7 a 8 a zoznam tém)

Slovenský preklad : Roman Fikar 2010 roman.fikar@gmail.com 
1.1 PRÁVA MLADÝCH ŠPORTOVCOV
1.2 UPEVŇOVANIE ZDRAVIA PROSTREDNÍCVOM BASKETBALU
1.3 ROZVOJ OSOBNOSTNÝCH A SOCIÁLNYCH VLASTNOSTÍ
• Povinnosť
• Vytrvalosť
• Osobná zodpovednosť vo vnútri skupiny
• Práca v skupine
• Rešpektovanie noriem
• Rešpektovanie ostatných
• Nácvik k súťaženiu
1.4 ROZVOJ PSYCHICKÝCH ZDROJOV
• Rozvoj poznávania
• Vnímanie zvládnutia úloh
• Sebadôvera
• Predstava o sebe a vlastné ocenenie
• Sebakontrola
1.5 POZITÍVNE SKÚSENOSTI
1.6 ŠPORTOVÝ ROZVOJ
• Hráči v kategórii mini – basketbalu
• Hráči v kategórii žiakov ( 13 – 14 rokov)
• Hráči v kategórii kadetov (15 – 16 rokov)
• Hráči v kategórii juniorov (17 – 18 rokov)
2.1 VÝCHODISKOVÉ BODY
• Aká je moja zodpovednosť ?
• Aké musia byť všeobecné ciele družstva ?
2.2 ORGANIZÁCIA DRUŽSTVA
• Hráči
• Povinnosti hráčov
• Interné normy funkcie družstva
• Použiteľné zdroje
2.3 PLÁNOVANIE ČINNOSTI
• Plánovacie termíny
• Periodizácia práce
2.4 STANOVENIE CIEĽOV
• Východiskový stav a realizačné ciele
• Výhody realizačných cieľov
• Charakteristika účinných cieľov
• Selekcia prvoradých cieľov
2.5 OBSAH TRÉNINGOV
• Výber obsahu
2.6 FYZICKÁ ZÁŤAŽ
• Záťaž a relaxácia
• Objem a intenzita
2.7 PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ
• Charakteristika psychickej záťaže
• Nedostatočná psychická záťaž
• Pretrénovanosť
• Produktívna psychická záťaž
• Využívanie primeranej psychickej záťaže
• Obdobia psychického zotavovania
2.8 PLÁNOVANIE V SÚVISLOSTI ZO STRETNUTIAMI
• Družstvá mini - basketbalu
• Družstvá žiakov
• Družstva kadetov a juniorov
• Body na zváženie
2.9 PROGRAM ČINNOSTI
3.1 HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY TRÉNINGU.
• Fázy tréningu
• Tréningové ciele
• Obsah a cvičenia
• Pracovná rutina
3.2 HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY CVIČENÍ
• Vysvetlenie predmetu cvičenia
• Prehľad spolupôsobiacich podmienok
• Cvičenia s jednoduchou štruktúrou
• Špecifické pravidlá fungovania
• Obmena cvičení
• Nadväzujúce cvičenia
• Súťaživé cvičenia
• Zábavné cvičenia
• Trvanie cvičení
• Intenzita pozornosti pri cvičeniach
• Účasť hráčov
• Cvičný test
3.3 HODNOTENIE TRÉNINGU
4.1 Konštruktívny postoj
4.2 Vedenie cvičení na tréningu
4.3 Napodobňovanie
4.4 Pokyny a vysvetľovanie hráčom
4.5 Otázky a upozornenia
4.6 Evidencia výkonnosti
4.7 Spätná väzba (Feedback)
4.8 Ovládanie udalostí
• Využívanie pochvaly
• Osobné ocenenie
• Bodovací systém
• Využívanie protikladných podnetov
4.9 Register správania sa trénera
5.1. ČINNOSŤ TRÉNERA PRI ZÁPASOCH
5.2. ČINNOSŤ TRÉNERA PRED ZÁPASOM
• Príprava na zápas
• Poznámky trénera
5.3. ČINNOSŤ TRÉNERA POČAS ZÁPASU
• Obdobie aktívnej hry
• Podpora koncentrácie hráčov
• Vhodné pripomienky
• Prestávky
• Zastavenie hry
• Oddychový čas.
• Prestávka v stretnutí (polčas)
5.4. ČINNOSŤ TRÉNERA PO ZÁPASE
6.1. VŠEOBECNÝ PREHĽAD
• 6-7 rokov
• 8-9 rokov
• 10-11-12 rokov
• ZÁKLADY HRY
6.2. CVIČENIA PRE VŠEOBECNÝ TELESNÝ ROZVOJ
• Telesný rozvoj
• Priestorová orientácia
• Vnímanie priestoru a času
• Rovnováha
• Koordinácia
• Nácvik dýchania
• Vytrvalosť
• Rýchlostná sila
• Rýchlosť
• Kĺbová pohyblivosť
• Vnímanie priestoru, času a pohybovej dynamiky
• Hybnosť, jej rozvoj, prispôsobovanie sa a transformácia
• Predvídanie a rozhodovanie
6.3. CVIČENIA PRE ROZVOJ BASKETBALOVEJ TECHNIKY
• Dribling
• Streľba
• Dribling a streľba
• Prihrávky
• Dribling, prihrávky a streľba
• Obrana a jej kombinácia s driblingom, prihrávkami a streľbou
6.4. PRÍKLADY TRÉNINGOVÝCH PLÁNOV
• 6-7 rokov
• 8-9 rokov
• 10-11-12 rokov
• Metodika
• Tréning 1 : Nácvik techniky driblingu
• Tréning 2 : Technika prihrávok a individuálna taktika
• Tréning 3 : Tréning základov protiútoku
• Tréning 4 : Základy obrany
• Tréning 5 : Nácvik clôn
• Tréning 6 : Tréning protiútoku
• Tréning 7 : Tréning obrany
• Tréning 8 : Nácvik clôn
• Tréning 9 : Tréning obrany
• Tréning 10 : Tréning protiútoku a útok s clonením
• Tréning 11 : Finty pre obdržanie lopty, pri prihrávkach za použitia clôn, presilové situácie
• Tréning 12 : Práca v obrane : clony, doskakovanie 2x1, pohyb v obrane podľa situovania lopty.
• Tréning 13 : Nácvik techniky prihrávok
• Tréning 14 : Pokračovanie v nácviku prihrávok so zastavovaním a obrátkami. Obrana: vzdialenosť od útočníka a zmena polohy.
• Tréning 15 : Zásady protiútoku
• Tréning 16 : Tréning základov obrany
• Tréning 17 : Pohyb po ihrisku a nácvik protiútoku
• Tréning 18 : Obranné postavenie
• Tréning 19 : Nácvik základov protiútoku
• Tréning 20 : Obrana a "flash"
• Tréning 21 : Spolupráca v útoku
• Tréning 22 : Tréning protiútoku a súťaživé cvičenia
• Tréning 23 : Cvičenia pre nácvik protiútoku a prechodov
• Tréning 24 : Protiútok a súťaživé cvičenia
8.1 POTREBA INDIVIDUÁLNYCH ZNALOSTÍ
8.2 ZLEPŠENIE INDIVIDUÁLNYCH ZÁKLADOV
• Pohyb hráčov bez lopty
• Útočné doskakovanie
• Pohyb pivotmana
8.3 ROZVOJ A ZVLÁDNUTIE TAKTICKÉHO ROZHODOVANIA
• Kritéria pre zvládnutie taktického rozhodovania
• Niekoľko cvičení
8.4 BUDOVANIE HRY DRUŽSTVA
• Obranná koncepcia družstva
• Zónová obrana
• Pressingová obrana
• Stratégia vysunutej obrany
• Rýchly protiútok a prechodová časť
• Útok proti osobne obrane
• Útok proti zónovej obrane
• Útok proti pressingovej obrane
• Ďalšie činnosti v hre družstva

Psychologizácia basketbalového tréningu

přidáno: 8. 11. 2010 11:10, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 3. 5. 2011 10:10 ]

Autor: Bohdan ILJAŠKO
20 stran

Psychologizácia basketbalového tréningu

Obsah
SONDA DO HRÁČOVY DUŠE
1. Basketbal je hra o vítězství .................................................................... 3
2. Typologie hráčů a trénérů....................................................................... 3
    Reakce hráčů na podněty ..................................................................... 3
    Typy trénerů podle jejich přístupu k hráčům a tréninkovému
     procesu ...............................................................................................4
3. Vnik trénera do duše hráče .................................................................... 6
      Psychické procesy ..............................................................................6
      a) Poznávací procesy ...........................................................................6
         Zrakové procesy ...............................................................................6
         Hmatové procesy ..............................................................................6
         Vnímání prostoru a pohybu ................................................................7
         Paměťové představy ..........................................................................9
         Myšlení ..........................................................................................11
     b) Emotivně-citové motivační procesy ....................................................13
         Zvláštnost emotivity v basketbalové duši hráče ...................................16
         Pozornost .......................................................................................19
    c) Vůle sportovce ..................................................................................19
Závěr ........................................................................................................20

Metodické listy

přidáno: 27. 10. 2010 13:23, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 27. 10. 2010 14:11 ]Autor: Branislav Bažány, rok vydání 2007, 2008


Metodický list 8

Efektivní využití tréninku   
   
    1. Příprava na trénink   
    2. Realizace tréninkového plánu   
    3. Překážky v tréninkovém plánu   
Trestné hody       
Jak získat míč od útočícího hráče       

    Získat míč z driblinku   
    Získat míč z přihrávky   
    Získat míč od pivotmana   
Nátlaková obrana na hráče bez míče       
    Pozice odstoupení (Off position)   
    Pozice výpomoci a úder (Strike Position)   
    Pozice hlavy   
    Jak zlepšit osobní obranu vytvořením nebezpečeného pásma "danger zone"   
    Jak naučit hráče výpomocné postavení na slabé staně   
        Shell dril v trojúhelníku (3 útočníci a 3 obránci)
        Shell drill ve čtverci (4 útočníci a 4 obránci)
Doskakování       
    Cvičení   
Volné útoky (Motion offence) pro mladé hráče - 5 hráčů ven       
Swingový volný útok (Swing offence) 4 hráči ven - 1 dovnitř       
Cvičení pro vysokého hráče  
   
  Metodický list 7

Filozofie basketbalového trenéra/kouče a jak koučovat zápas
       
    Basketbalová psychologie a strategie v zápase   
Herní inteligence v basketbale       
Individuální technika v basketbale       
Zásobník španělských a jiných cvičení na střelbu       
Další střelecká cvičení       
Základy "přečtení obrany"       
Jak ubránit Pick&Roll  
 Metodický list 6

Tři jednoduché rady, které zlepší obannou rychlost       
Cvičení na reakci a koncentraci použitím tenisového míčku       
Některé principy na správné přečtení osobní obrany 
      
    A. Vybudování vnějšího trojúhelniku   
    B. Vybudování vnitřního trojúhelniku   
Obranné činnosti pivotmana       
    Metody z rosmístění útočného pivotmana   
    Metody při změně obranné pozice pivota   
    Obrana na pivotmana bez míče   
    Základní techniky používané pří bránění pivotmana, který hraje blíž ke koší (low post)   
    Bránění pivotmana z předu (Fronting)   
    Bránění pivotmana od koncové čáry s rukou v dráze přihrávky (Base denial position)   
    Bránění pivotmana z předu, tváří v tvář   
    Obranná výpomoc na pivotmana   
    Bránění pivotmana během zápasu   
    Obrana na posta v horním postavení (High post)   
        Obranné techniky při výměně stran na postovi
        Obrana na posta v horním postavení s míčem
        Obrana na clony postavené postem v horním postavení (High post screens)
        Obrana pivotmana proti unikajícímu hráči (Cutter)
        Čtyři kroky jak bránit posta v horním postavení (High post)
        Přečtení si útočného posta v horním postavení
        Obránce odstoupí a vypomáhá při hře z horního posta na dolního pivotmana (Sag and help on high-low)
        Obránce předstoupí svojí přední nohou k obrátkové noze útočného posta v horním postavení (Front foot to pivot foot overplay)
        Tlak na útočníka a odstoupení (Pressure and sag)
    Obrana pivotmanů na clony, které jsou postavené v trestném území   
        Laterární clona nastavená uvnitř trestného území
        Obrana na dolní clonu
        Obrana na zadní clonu
Základní basketbalové clony       
    Zásady pro hráče, který postaví clonu   
    Zásady pro hráče, na kterého je postavena clona   
    Některé základní clony   
Trénink U18, Obrana 1-na-1 Berthold Bisselik       
10 obranných cvičení na polovině hřiště       
Útočný přínos při hře 2-na-2 
      Metodický list 5

Deset trenérských strategií při dosažení úspěchu v mentální oblasti       
Čtení hry v kolektivním sportě - Ano,  je to možné natrénovat!       
Obrana na míč   
   
    Tlak na hráče s míčem   
    Obrana proti útočným pohybům   
    "Vytláčení (Pusch)" - zvládnutí driblujícího hráče   
    Obrana na driblujícího hráče   
    Obrana proti úniku hráče, který dribluje míč ke koši   
        1. Únik driblujícho středního rozehrávače - bránění rohů čáry trestného hodu
        2. Únik driblujícího křídla ke koncové čáře - bránění dolního písmene u tresního území (protecting the block)
        3. Únik driblujícího křídla do středu hřiště - bránění rohů čáry trestného hodu (protection the elbow)
        4. Únik driblujícího hráče do trestného území - přizpůsobní se
    Zacpat/zablokovat (Jam) zaútočení na útočníka, který ukončíl svůj driblink   
    5 rad pro lepší obranu na míč   
Zručnosti a cvičení       
Přihrávka a chytání míče     
  
    Přihrávka od prsou   
        Hráčovy chyby při přihrávce od prsou a jak je odstranit
    Přihrávka o zem   
    Přihrávka nad hlavou   
        Hráčovy chyby při přihrávce o zem a jak je odstranit
    Chytání míče   
        Hráčovy chyby při chytání míče a jak je odstranit
    Přihrávka jednou rukou - baseballová přihrávka   
    Tipy jak přihrávat míč   
    Přihrávka ze strany (side pass)   
    Přihrávka nad hlavou (overhead pass)   
    Přihrávka od ramene (shoulder pass)   
    Přihrávka o zem   
    Rugbyová přihrávka   
    Cvičení   
Výuka rovnováhy u mladých hráčů jako část učení sedmi základních basketbalových schopností       
    Rovnováha v sedmi herních činností jednotlivce   
        1. Obranný pohyb
        2. Obrátka (pivotování)
        3. Přihrávky
        4. Driblink
        5. Střelba
        6. Doskakování
        7. Klamání, úniky, ovolňování bez míče

Metodický list 4

Čtyři úrovně týmové disciplíny       
Testy pro rychlost a sílu     
  
    30 metrový sprint - krátkodobý test výkonu   
    30 metrový sprint s únavou - silový provozní test   
    Illinois test - agilita   
    Skok do dálky z místa - test na výbušnou sílu   
    Stojací vertikální výskok - test na výbušnou šílu   
    Test - East Washington basketbalová míle   
    Laktátový test   
    10 minutový běžecký test (Švédsko)   
    Agilita a postranní pohyby   
        Nebraska agilitní běh (5-5-5-5)
        Basketbalová obranná agilita (5-10-5)
        Běžecká agilita kolem kuželů
Strategie - Obrana 1-na-1       
    Cvičení 1-na-1   
    1-na-1 po celém hřišti   
Jak ubránit úniky bez míče při clonách       
    “C – únik (THE CURL)”   
    “Clona na clonícího hráče (PICK THE PICKER)”   
    “Řetězové clony nebo postupné clony (STAGGERED SCREENS)"   
    “Pick&Roll (clona a obrátka) – na prodloužené čáře trestného hodu“   
    “Pick&Roll (clona a obrátka) – na středním rozehrávači (POINT)“   
    “Pick&Roll (clona a obrátka) – vrohu hřiště (CORNER)“   
    “Únik s vahýbáním (THE TURNOUT)”   
    “Jedna clona - dvojitá clona (SINGLE – DOUBLE)”   
    “Jedna clona - dvojitá clona #2 (SINGLE – DOUBLE #2)”   
    “Flexový únik (FLEX CUT)”   
    “Protiakce (THE COUNTER (ZIPPER)”   
    “Zadní clona v oblasti posta (UCLA HIGH POST CUT)”   
    “Úník ze zadní clony (SKIPBACK CUT)”   
Přebírání v osobní obraně (SWITCHING MAN-TO-MAN)       
Jak bránit clonu a obrátku (SCEEN AND ROLL)   

    Stáhnout se a zůstat (Drop and Plug)
    Bleskový (The Blitz)
    Divoké přebírání (The Wild Switch)
Jak si musí obránce přečíst útočícího hráče   
Jednoduché cvičení jak učit útočníka příst si svého bránícího hráče  
 

Metodický list 3

Trénování "Jádra"(těžiště) by mělo být zaměřené na fit míč       
    Švýcarské míče - Míče na stabilitu - Fyzio-míče - Fit míče   
Trénování "Jádra" pro zlepšení výkonnosti       
    Vzor tréninkového programu pro jádro   
    Cvičení s řebříkem   
        Cvičení na rychlost nohou
        Cvičení na změnu směru
        Další řebříková cvičení spojená s herní činností jednotlivce
Basketbalové kondiční cvičení v tělocvičně       
    Bez míče   
    Cvičení na zlepšení kondice s míči   
Jak učit volný útok (motion offence) a přidružené herní činností jednotlivce       
    Voný útok s clonami (motion with the screens)
   
Metodický list 2

Desatero trenéra pro U14, U16       
Desatero hráče U14, U16       
Jak zlepšit rychlost u dětí ve věku 10-12 roků     
  
    Cvičení na zlepšení rychlosti   
Všeobecná fyzická příprava pro U14       
    Různé druhy cvičení pro zlepšení výskoku (U14, U16, U18)   
    Laterární výskoky   
    Plyometrický trénink   
        Zlepšit si výskok pro basketbalovou sezónu (pro všechny věkové katergorie)
        12ti týdenní plyometrický program pro basketbalové hráče
        12ti týdenní plyometrický program pro výbušnou sílu horní části těla
        Plyometrické cvičení na rozvoj hodů pro 7-13 roční hráče
        Kruhový plyometrický trénink pro U14
    Agilita (svižnost)   
        Cvičení na agilitu s používáním čáry
        Cvičení na zlepšení rychlosti nohou s používáním značek (dot drills)
        Cvičení na zlepšení reakce
    Koordinační cvičení   
Metodika tréninku sprintu, agilita a rychlostní trénink       
    Plyometrika   
    Agilita   
    ISO   
    Bedna   
    Sprint   
Plyometrikcý trénink použitím schodů na rozvoj síly, odolnosti, flexibility a kondice       
    1. Anaerobní kondice   
    2. Rozvoj síly dolní části těla   
    3. Rozvoj odolnosti dolní části těla   
    4 Jiné nápady   
Trénink agility 
      
       
Metodický list 1


Cíle při práci s mladými hráči       
Druhy driblinku a jak přečíst a reagovat na pohyby obránce       
Práce nohou v útočných činnostech       

    Pozice čelem ke koši "triple threat position"   
    Vykročení nepivotovou nohou a půlobrátkový krok "jab step" a "drop" nebo "rocker step"   
    Předstírání střelby "Pump fake"   
    Zastavení skokem "jump stop" a pivotování   
Cvičení na zlepšení činností čelem ke koši a pivotování       
Hra na práci nohou "footwork game"     
  
    Únik bez míče   
        Nejčastější chyby a korekce při učení úniku bez míče
        Cvičení na únik bez míče do systému volného útoku
Některé speciální poznámky o dobré obraně       
Hra pivota 
      
    Některé základní pohyby pivota   
Cvičení pro 1-na-1 a 2-na-2       
Útočné základní činnosti       
Hlavní body při clonění       
Přečtení clony 
      
    Přečtení boční clony   
    Přečtení zadní clony   
    Přečtení bleskové clony   
7 herních cvičení, kterými odstraníme zlovzvyky       
    Hra bez použití rukou   
    Hra bez driblinku   
    Hra s trestním hodem   
    Hra na obranné odstavení   
    Diamantová/čtvercová hra   
    Hra 3-na-3 s výpomocnou obranou   
    Hra na clony   
Upravené hry na zlepšení základních činností jednotlivce v herních situacích       
    Rychlý protiútok   
Doskakování

Basketbalový tréner

přidáno: 26. 10. 2010 10:47, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 26. 10. 2010 12:15 ]

Vydalo Združenie trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie.
Sestavil Mgr. Ľubor Tománek.Basketbalový tréner 4

50 stran,
březen 2005


Název Autor Str.
Základy osobní obrany Ettore Messina, Emanuele Molin (spracoval PaedDr. Ľubomír Urban) 4
Autové vhazování Kinderu Ettore Messina, Giordano Consolini (spracoval PaedDr. Ľubomír Urban) 11
Filozofie hry v útoku Phil Brown (spracoval Mgr. Ľubor Tománek, PhD.) 18
Uvolňování hráče s míčem v pohybu  PaedDr. Zdeněk Janík, Mgr. Tomáš Pětivlas, Mgr. Veronika Funková 20
Nácvik a využívání herních systémů v družstvu SCP Ružomberok (2.část) Mgr. Mária Grafová 24
Využití pohybových her v minibasketbale (2.část) Mgr. Igor Vanko 31
Plyometrické cvičení jako prostředek rozvoje odrazové vybušnosti v basketbale PaedDr. Pavol Horička 37Basketbalový tréner 3

58 stran,
červenec 2004


Název Autor Str.
Zónová obrana  Carlo Recalcati (spracoval PaedDr. Ľubomír Urban) 4
Několik poznatků s zkušeností ze studijního pobytu v USA Ing. Peter Bálint 13
Nácvik a zdokonalování obranného a útočného doskakování v basketbale Mgr. Ľubomír Doušek, PaedDr. Alena Doušková, PhD. 23
Metodika nácviku obranného systému v minibasketbale PaedDr. Róbert Schnürmacher 40
Rozvo koordinačních schopností mladých basketbalistů PaedDr. Anton Lednický, PhD., PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. 54Basketbalový tréner 2

50 stran,
březen 2004


Název Autor Str.
Útok proti zónové a kombinované obraně Mario Blasone (spracovali Ľubor Tománek a Róbert Schnürmacher) 4
Střídání, time-out (oddychový čas) a strategie poločasu (spracoval Milan Kováč) 7
Možnosti zvyšování účinnosti tréninkových a soutěžních podnětů se zaměřením na rozvoj anaerobní odolnosti v basketbale Eugen Laczo, Peter Nedelický 13
Trénink ve vodním postředí v soutěžním období v basketbale Tatiana Gallová 23
Nácvik a využívání herních systémů v družstvu SCP Ružomberok Mária Grafová, Natália Hejková 30
Využití pohybových her v minibasketbale Igor Vanko 40Basketbalový tréner 1

76 stran,
 
květen 2003

Název Autor Str.
Sportovní příprava v minibasketbale Ľubor Tománek, Gustáv Argaj, Robert Schnürmacher 6
Nácvik osobní obrany a zónová obrana 2-3 Ivan Vojtko, Ľubor Tománek 24
Nácvik rychlého protiútoku se dvěma rozehrávači Ivan Vojtko, Ľubor Tománek 32
Hra pivotmana Mario Blasone (Spracovali R. Schnürmacher, S. Schnürmacherová) 41
Útok proti osobní obraně Mario Blasone (Spracovali R. Schnürmacher, S. Schnürmacherová) 48
Útok Dallas Maverics 2002  Ľubor Tománek 54
Testy basketbalových zručností  Ľubor Tománek 65
Výklad k pravidlům basketbalu Ladislav Janáč 72
Seznam knih, časopisů a videokazet Ľubor Tománek 73
1-9 of 9