Útok na zónovou obranu 1

přidáno: 24. 3. 2011 13:19, autor: Tomas Cada

Se zónovou obranou jsme se bohužel setkali již v žákovském věku. Bohužel říkám proto, že v tomto věku na straně bránících hráček nebyly dostatečné obranné dovednosti, ale fakt, že tyto hráčky v podstatě stáli ve vymezeném území a nebránily střelbu, stačil již k tomu, aby útočící hráčky byly téměř bezradné. Silově nebyly útočící hráčky vybaveny dostatečně k tomu, aby byly schopny zakončovat střelbou ze střední vzdálenosti a tak se zónová obrana stávala jakousi noční „můrou“. Nejdříve jsme se snažili rozbít snahu o zónovou obranu naší agresivní obranou a rychlým protiútokem, což se dařilo, ale stejně bylo nutné nacvičovat útočný systém proti zónové obraně. Útok proti zónové obraně začínal již při vlastní obraně tzn., že se zvýšila agresivita a obrana se vytáhla výše, aby se zvětšily vzdálenosti mezi přihrávajícími hráčkami. Útočníci byly nuceni k zastavení driblinku a ke špatné nebo lobované přihrávce. Tady začínal útok na zónovou obranu. Postupem času jsme vyzkoušeli různé systémy. Nebudu hovořit o nácviku a předpokladech k nácviku a co všechno musí hráčky zvládnout, ale omezím se jen na schéma a popis útoku. Všechny jsme úspěšně odzkoušeli jak v dorosteneckých ligách, tak i v první lize žen. Byly mezi nimi útoky, které využívali clonění, přečíslení apod. Každý s jinou úspěšností. Pokusím se o stručnou charakteristiku těchto útoků. Každý útok musí hráčky perfektně znát a hlavně musí mít pozitivní myšlení při soupeřově zónové obraně. Hráčky se musí naučit hrát proti zóně s radostí, trpělivě a musí je jejich útok bavit. Samozřejmě musí znát základní zásady každého útoku na zónu, resp. slabá místa zónové obrany. Lze konstatovat, že úspěšný útok na zónovou obranu využívá současného pohybu tří hráček a to za použití clon nebo přečíslení obrany.


1. Původní záměr byl použít tento systém pouze proti zónové obraně 1-3-1a při výškové převaze, což však bylo málokdy. Avšak ukázalo se, že je dobrý proti všem zónovým obranným systémům i při jakémkoli složení hráček na hřišti. Rozdíl je v tom, že clona (blok) je stavěná proti jiným hráčům v základním rozestavení. Pokud má družstvo dva dobré pivoty, lze konstatovat, že útok je velmi úspěšný. Hráči 1, 2 mohou být oba rozehrávači, kteří dokáží atakovat slabé místo v obraně, hráč 3 by měl být dobrý střelec ze střední a dlouhé vzdálenosti a hráči 4, 5 jsou pivoti, dobří doskakovači, kteří umí hrát dobře zády ke koši.


Použití proti rozestavení 1-3-1. Čím širší je základní postavení obránců, tím lépe útok pracuje. Výchozí postavení útočníků je stack v dolním postavení pivota. Tři hráči pod košem se musí pohybovat současně. Hráč 3 dává signál k zahájení buď verbálně nebo pošle rukou 5 clonit. Hráč 3 vybíhá k postranní čáře, 5 cloní (blokuje). Největší problém je časování, protože pokud neprobíhá vše současně a 5 špatně cloní, vystavuje se nebezpečí odpískání porušení pravidla 3 s. Časování je velmi důležité a stojí za to věnovat mu v tréninku čas.
Proti postavení obrany 3-2 i proti jiným zónovým obranám je počáteční postavení stejné, rozdíl je v postavení clony. Proti těmto obranám většinou útok nevyjde při prvním postavení, ale o to více je úspěšný při proběhnutí na druhou stranu. Clonící útoční musí vždy dávat pozor, protože může dostat míč i on při přebrání odcloněného. Pokud je dobře bráněná přihrávka na 3, lze přihrát přímo na 4. Při nácviku má trenér dostatek příležitostí přemýšlet o možných způsobech zakončení a reakce obrany na tento útok.

Důležité :

- poznat druh zónové obrany, aby bylo jasné, který hráč bude cloněn

- časovat a koordinovat pohybu hráčů 3, 4, 5, aby nedocházelo k porušení pravidla 3 s.

- je důležité sledovat reakci a posuny obrany, kde vznikají slabá místa
autor Šafránek Ivan - Žďár nad Sázavou

Comments