Útok 1-4 na zónovou obranu

přidáno: 24. 3. 2011 13:27, autor: Tomas Cada


Tento systém útoku na zónovou obranu si rychle získal oblibu hráček, protože se samy přesvědčili o jeho účinnosti. Je třeba jej však důkladně nacvičit a zvládnout hlavně timing. Pro nácvik je dobré si jej pomalu projít v chůzi a sledovat kritická místa a přiměřeně si upravovat vzdálenosti (např. aby při zahájení hráč 3 nestál až u postranní čáry, protože pak hráči obtížněji načasovávají přihrávky).Hráči zahajují v postavení 1-4. Rozehrávač 1 v dostatečné vzdálenosti od obránců naznačí pohybem (driblinkem) stranu, na kterou bude útok zahajovat. Poté přihrává hráči 4, který stojí v postavení high - post dle obrázku. Další varianta je, že pokud nelze přihrávku realizovat, hráč 1 přihrává hned hráči 2. První varianta je však výhodnější a dává více možností zakončení. Jakmile dostává hráč 4 míč, hráči 5 a 3 se začínají uvolňovat. Hráč 4 může volit přihrávku na ně, zejména na hráče 5, pokud jsou volní. Pokud ne, hráč 4 přihrává hráči 2.

Hráč 2 má míč a hráč 3 přečísluje obranu ze slabé strany na silnou dle obrázku. Hráč 5 cloní a tím vytváří dobrou střeleckou pozici pro hráče 3. Je možné hráče 5 využít také jako pasivní clonu pro hráče 3. Ve stejný okamžik, jako se začne přemísťovat hráč 3, se začne přemísťovat hráč 1 směrem do slabostranného rohu. Po cloně hráč 5 vyžaduje přihrávku a chce hrát na koš (zády ke koši). Dochází také k tomu, že obránce opouští hráče 5 a brání hráče 3 a v ten okamžik může hrát hráč 5.

Pokud nelze přihrát hráči 3, ani hráči 5, přihrává hráč 2 obloukem na hráče 1 na slabou stranu nebo může přenést míč přes vybíhajícího hráče 4, který vybíhá na čáru trojky, tak, aby změnil silnou a slabou stranu. Současně s přenesením míče na slabou stranu se uvolňuje hráč 5 zpět do horního postavení pivota (high-post).Hráč 1, jakmile dostane míč, může vniknout do obrany ze slabé strany, dříve než se obránci stačí přemístit. Avšak velmi se nám osvědčilo další pokračování a to, hráč 4 využívá hráče 5 ke cloně a sbíhá kolem něj směrem ke koši. Jakmile hráč 4 míjí hráče 5, tento se otáčí směrem k míči a chce přihrávku. Je to proto, že vždy došlo buď k přebrání hráče 4 a tedy hráč 5 byl volný nebo byl volný hráč 4, který zakončuje. Tato výměna postavení středních hráčů je skvělá, a když se dobře nacvičí a provede, je téměř nebranitelná. Po přihrávce na hráče 5, tento zakončuje střelbou z horního postavení pivota a hráč 4 doskakuje. Hráč 2 se přemístí na opačnou stranu a přečísluje obranu.


Pokud nelze přihrát ani jednomu hráči resp. nelze využít ani jednu možnost zakončení, přihráváme hráči 5, ten hráči 3 a plynule pokračujeme ze stejného, zrcadlově obráceného postavení. Útok je výborný a i při počáteční obavě, při druhém proběhnutí celého útoku dojde určitě k zakončení a velice rychle si získá oblibu. Nesmíme zapomínat při zakončení na doskakování a zároveň na zajištění obrany.
autor Ivan Šafránek, Žďár nad Sázavou 

Comments