Herní set proti zóně 2-3

přidáno: 24. 9. 2012 22:59, autor: Tomas CadaVarianta 1: rotace rozehrávačů
Rozehrávač 1 přihrává na křídlo 3 a dělá tzv. shallow cut, neboli naběhnutí obloukem do nové pozice namísto hráče 2, který naopak nabíhá směrem ke středu. Variantně může hráč 1 odclonit hráče 2.
Varianta 1 pokračování
Když hráč 3 nemá možnost vystřelit nebo přihrát na 5 do zkráceného rohu, tak vrací míč na 2. Pokud obránce X2 brání roh, jde post 4 výš postavit clonu pro hráče 2. Když obránceX 2 zůstane s útočníkem2, je hráč 4 volný . Obránce X5 musí vzít hráče 2 ,pokud je clona dobře postavená. Pak má obránce X3 na výběr koho bránit tj. rozehrávače 1 nebo posta .5 Hráč 2 přihrává tomu z nich, který je volný


Varianta 2
Útočníci zůstávají na svém místě, hráč 1 přihrává na hráče 3 a nahradí sám sebe. Pak už je vše stejné jako ve variantě 1

Varianta 3: Hráč 3 přihrává na pozici 4 (vysoký post). Když obránce X4 zůstane s rozehrávačem 1, tak je post 4 volný a křídlo 3 mu přihrává. Po přihrávce sbíhají hráči 2 a 3 do rohů. Pokud obránce X5 reaguje na posta 4 když dostane míč, pak se musí obránce X4 rozhodnout jestli bude bránit křídlo 3 nebo posta 5. Post 4 přihraje tomu, kdo z nich zůstane volný. Post 5 může přitom jít výš a pak se obránce X3 musí rozhodnout, zda bránit rozehrávače 2 nebo posta 5. Hráč 1 zůstává jistotou.
Varianta 4 : rotace rozehrávačů. Namísto toho, aby udělal rozehrávač 1 tzv shallow cut, tak jde zaclonit rozehrávače2 a zůstane odstoupený na perimetru. Vše ostatní zůstává stejné. Pokud obránce X2 zůstane s rozehrávačem 2 ,pak je volný post 4 stejně jako ve variantě 3. Když zůstane obránce X2 na rohu, varianta 1 přichází v úvahu
Varianta 5 : Když hráč 1 dribluje směrem ke křídlu 3, jde křídlo 3 do rohu. Když mu tam hráč 1 přihraje, musí jej bránit obránce X4. V momentě přihrávky postaví zadní clonu post 5 na obránce X5 a otevírá dolní prostor pro pro posta 4. Po cloně roluje post 5 nahoru nebo na slabou stranu. Hráč 2 jde na střed jako jistotaComments