Herní systémy‎ > ‎

Útok na zónovou obranu

Herní set proti zóně 2-3

přidáno: 24. 9. 2012 22:59, autor: Tomas Cada
Varianta 1: rotace rozehrávačů
Rozehrávač 1 přihrává na křídlo 3 a dělá tzv. shallow cut, neboli naběhnutí obloukem do nové pozice namísto hráče 2, který naopak nabíhá směrem ke středu. Variantně může hráč 1 odclonit hráče 2.
Varianta 1 pokračování
Když hráč 3 nemá možnost vystřelit nebo přihrát na 5 do zkráceného rohu, tak vrací míč na 2. Pokud obránce X2 brání roh, jde post 4 výš postavit clonu pro hráče 2. Když obránceX 2 zůstane s útočníkem2, je hráč 4 volný . Obránce X5 musí vzít hráče 2 ,pokud je clona dobře postavená. Pak má obránce X3 na výběr koho bránit tj. rozehrávače 1 nebo posta .5 Hráč 2 přihrává tomu z nich, který je volný


Varianta 2
Útočníci zůstávají na svém místě, hráč 1 přihrává na hráče 3 a nahradí sám sebe. Pak už je vše stejné jako ve variantě 1

Varianta 3: Hráč 3 přihrává na pozici 4 (vysoký post). Když obránce X4 zůstane s rozehrávačem 1, tak je post 4 volný a křídlo 3 mu přihrává. Po přihrávce sbíhají hráči 2 a 3 do rohů. Pokud obránce X5 reaguje na posta 4 když dostane míč, pak se musí obránce X4 rozhodnout jestli bude bránit křídlo 3 nebo posta 5. Post 4 přihraje tomu, kdo z nich zůstane volný. Post 5 může přitom jít výš a pak se obránce X3 musí rozhodnout, zda bránit rozehrávače 2 nebo posta 5. Hráč 1 zůstává jistotou.
Varianta 4 : rotace rozehrávačů. Namísto toho, aby udělal rozehrávač 1 tzv shallow cut, tak jde zaclonit rozehrávače2 a zůstane odstoupený na perimetru. Vše ostatní zůstává stejné. Pokud obránce X2 zůstane s rozehrávačem 2 ,pak je volný post 4 stejně jako ve variantě 3. Když zůstane obránce X2 na rohu, varianta 1 přichází v úvahu
Varianta 5 : Když hráč 1 dribluje směrem ke křídlu 3, jde křídlo 3 do rohu. Když mu tam hráč 1 přihraje, musí jej bránit obránce X4. V momentě přihrávky postaví zadní clonu post 5 na obránce X5 a otevírá dolní prostor pro pro posta 4. Po cloně roluje post 5 nahoru nebo na slabou stranu. Hráč 2 jde na střed jako jistotaClony v dolním postavení proti zóně 2-3

přidáno: 15. 2. 2012 13:23, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 15. 2. 2012 13:24 ]
Hráč 5 staví clonu pro 3, který nabíhá na křídlo, kde dostává
přihrávku od rozehrávače 1. Hráči 1 a 2 si vymění pozice.Jakmile hráč 3 drží míč, jde pivot 5 postavit clonu pro pivota 4, který si naběhne pro přihrávku. Hráč 3 vyhodnotí situaci a přihrává buď na 4, nebo přenáší míč na hráče 2 a dále na hráče 1Hráč 4 staví clonu pro 3, pivot 5 opouští vymezený prostor
a 3 si nabíhá pro přihrávku od 1,který si hledá driblingem
vhodný úhel pro přihrávku


Jakmile chytí hráč 3 míč v prostoru okolo šestkové čáry,
nabíhajé hráči 1 a 2 do střeleckých pozic za 3 body a oba pivoti
se uvolňuji pro míč před svého obráncezdroj: www.e-basket.cz

Útok Butler proti zóně

přidáno: 20. 4. 2011 12:40, autor: Tomas Cada


Jednoduchá,ale docela účinná hra z NCAA proti zóně 2-3


V postavení 3-2 v útoku přihrává střední rozehrávač na křídlo,zóna reaguje pohybem k míči

Křídlo s míčem (2) dribluje směrem ke středu a bere sebou předního obránce.Hráč 1 probíhá středem a prudce zahne na původní místo křídla s míčem
Hráč 2 přihrává hráči 1 míč. Ten je buď sám volný na střelbu nebo ve zkráceném rohu je naběhnuvší pivot 4, který je volný. Hráč 5 nabíhá do středu aby na sebe vázal obránce 5.
Univerzální útok na zónovou obranu

přidáno: 24. 3. 2011 13:36, autor: Tomas Cada
1

Útok může být použit proti jakékoliv zónové obraně, zde je znázorněn proti zónové obraně 2-3. Útok zahajuje přihrávka od hráče 1 na hráče 2, hráč 5 cloní ve středu zóny hráče 5. Hráč 4 se uvolňuje podél koncové čáry na silnou stranu a hráč 3 sbíhá na slabou stranu do dolního postavení pivota.


2

Hráč 2 vrací míč hráči 1 sbíhá podél koncové čáry. Po přihrávce vybíhá naznačeným směrem ven. Hráč 5 cloní středního obránce v zóně, hráč 3 se uvolňuje do středu, jakmile hráč 4 vyběhne ven. Hráč 5 pokračuje na opačnou stranu do dolního postavení pivota.


3

Hráč 1 vrací míč hráči 4, hráč 3 běží ke koncové čáře blokovat hráče 3.


4

Hráč 4 vrací míč hráči 2 ( hráč 2 může být křídlo v roku). Hráč 5 cloní ve středu zóny ( a uvolňuje se k míči) a hráč 3 se uvolňuje na silnou stranu pro míč. Hráč 4 pokračuje na místo hráče 3 a hráč 1 na místo hráče 4.5

Jestliže hráč 2 vrací míč hráči 1 opakují se stejné clony a přesuny hráčů jako v obr.2

Hráč 2 běží podél koncové čáry. Hráč 3 se uvolňuje ven, hráč 4 se uvolňuje pro přihrávku. Hráč 5 cloní ve středu zóny.6

Hráč 1 přihrává hráči 3. Útok pokračuje. Hráč 4 sbíhá do dolního postavení.

přeloženo z howtojumphigher.net

Útok 1-4 na zónovou obranu

přidáno: 24. 3. 2011 13:27, autor: Tomas CadaTento systém útoku na zónovou obranu si rychle získal oblibu hráček, protože se samy přesvědčili o jeho účinnosti. Je třeba jej však důkladně nacvičit a zvládnout hlavně timing. Pro nácvik je dobré si jej pomalu projít v chůzi a sledovat kritická místa a přiměřeně si upravovat vzdálenosti (např. aby při zahájení hráč 3 nestál až u postranní čáry, protože pak hráči obtížněji načasovávají přihrávky).Hráči zahajují v postavení 1-4. Rozehrávač 1 v dostatečné vzdálenosti od obránců naznačí pohybem (driblinkem) stranu, na kterou bude útok zahajovat. Poté přihrává hráči 4, který stojí v postavení high - post dle obrázku. Další varianta je, že pokud nelze přihrávku realizovat, hráč 1 přihrává hned hráči 2. První varianta je však výhodnější a dává více možností zakončení. Jakmile dostává hráč 4 míč, hráči 5 a 3 se začínají uvolňovat. Hráč 4 může volit přihrávku na ně, zejména na hráče 5, pokud jsou volní. Pokud ne, hráč 4 přihrává hráči 2.

Hráč 2 má míč a hráč 3 přečísluje obranu ze slabé strany na silnou dle obrázku. Hráč 5 cloní a tím vytváří dobrou střeleckou pozici pro hráče 3. Je možné hráče 5 využít také jako pasivní clonu pro hráče 3. Ve stejný okamžik, jako se začne přemísťovat hráč 3, se začne přemísťovat hráč 1 směrem do slabostranného rohu. Po cloně hráč 5 vyžaduje přihrávku a chce hrát na koš (zády ke koši). Dochází také k tomu, že obránce opouští hráče 5 a brání hráče 3 a v ten okamžik může hrát hráč 5.

Pokud nelze přihrát hráči 3, ani hráči 5, přihrává hráč 2 obloukem na hráče 1 na slabou stranu nebo může přenést míč přes vybíhajícího hráče 4, který vybíhá na čáru trojky, tak, aby změnil silnou a slabou stranu. Současně s přenesením míče na slabou stranu se uvolňuje hráč 5 zpět do horního postavení pivota (high-post).Hráč 1, jakmile dostane míč, může vniknout do obrany ze slabé strany, dříve než se obránci stačí přemístit. Avšak velmi se nám osvědčilo další pokračování a to, hráč 4 využívá hráče 5 ke cloně a sbíhá kolem něj směrem ke koši. Jakmile hráč 4 míjí hráče 5, tento se otáčí směrem k míči a chce přihrávku. Je to proto, že vždy došlo buď k přebrání hráče 4 a tedy hráč 5 byl volný nebo byl volný hráč 4, který zakončuje. Tato výměna postavení středních hráčů je skvělá, a když se dobře nacvičí a provede, je téměř nebranitelná. Po přihrávce na hráče 5, tento zakončuje střelbou z horního postavení pivota a hráč 4 doskakuje. Hráč 2 se přemístí na opačnou stranu a přečísluje obranu.


Pokud nelze přihrát ani jednomu hráči resp. nelze využít ani jednu možnost zakončení, přihráváme hráči 5, ten hráči 3 a plynule pokračujeme ze stejného, zrcadlově obráceného postavení. Útok je výborný a i při počáteční obavě, při druhém proběhnutí celého útoku dojde určitě k zakončení a velice rychle si získá oblibu. Nesmíme zapomínat při zakončení na doskakování a zároveň na zajištění obrany.
autor Ivan Šafránek, Žďár nad Sázavou 

Útok na zónovou obranu 1

přidáno: 24. 3. 2011 13:19, autor: Tomas Cada


Se zónovou obranou jsme se bohužel setkali již v žákovském věku. Bohužel říkám proto, že v tomto věku na straně bránících hráček nebyly dostatečné obranné dovednosti, ale fakt, že tyto hráčky v podstatě stáli ve vymezeném území a nebránily střelbu, stačil již k tomu, aby útočící hráčky byly téměř bezradné. Silově nebyly útočící hráčky vybaveny dostatečně k tomu, aby byly schopny zakončovat střelbou ze střední vzdálenosti a tak se zónová obrana stávala jakousi noční „můrou“. Nejdříve jsme se snažili rozbít snahu o zónovou obranu naší agresivní obranou a rychlým protiútokem, což se dařilo, ale stejně bylo nutné nacvičovat útočný systém proti zónové obraně. Útok proti zónové obraně začínal již při vlastní obraně tzn., že se zvýšila agresivita a obrana se vytáhla výše, aby se zvětšily vzdálenosti mezi přihrávajícími hráčkami. Útočníci byly nuceni k zastavení driblinku a ke špatné nebo lobované přihrávce. Tady začínal útok na zónovou obranu. Postupem času jsme vyzkoušeli různé systémy. Nebudu hovořit o nácviku a předpokladech k nácviku a co všechno musí hráčky zvládnout, ale omezím se jen na schéma a popis útoku. Všechny jsme úspěšně odzkoušeli jak v dorosteneckých ligách, tak i v první lize žen. Byly mezi nimi útoky, které využívali clonění, přečíslení apod. Každý s jinou úspěšností. Pokusím se o stručnou charakteristiku těchto útoků. Každý útok musí hráčky perfektně znát a hlavně musí mít pozitivní myšlení při soupeřově zónové obraně. Hráčky se musí naučit hrát proti zóně s radostí, trpělivě a musí je jejich útok bavit. Samozřejmě musí znát základní zásady každého útoku na zónu, resp. slabá místa zónové obrany. Lze konstatovat, že úspěšný útok na zónovou obranu využívá současného pohybu tří hráček a to za použití clon nebo přečíslení obrany.


1. Původní záměr byl použít tento systém pouze proti zónové obraně 1-3-1a při výškové převaze, což však bylo málokdy. Avšak ukázalo se, že je dobrý proti všem zónovým obranným systémům i při jakémkoli složení hráček na hřišti. Rozdíl je v tom, že clona (blok) je stavěná proti jiným hráčům v základním rozestavení. Pokud má družstvo dva dobré pivoty, lze konstatovat, že útok je velmi úspěšný. Hráči 1, 2 mohou být oba rozehrávači, kteří dokáží atakovat slabé místo v obraně, hráč 3 by měl být dobrý střelec ze střední a dlouhé vzdálenosti a hráči 4, 5 jsou pivoti, dobří doskakovači, kteří umí hrát dobře zády ke koši.


Použití proti rozestavení 1-3-1. Čím širší je základní postavení obránců, tím lépe útok pracuje. Výchozí postavení útočníků je stack v dolním postavení pivota. Tři hráči pod košem se musí pohybovat současně. Hráč 3 dává signál k zahájení buď verbálně nebo pošle rukou 5 clonit. Hráč 3 vybíhá k postranní čáře, 5 cloní (blokuje). Největší problém je časování, protože pokud neprobíhá vše současně a 5 špatně cloní, vystavuje se nebezpečí odpískání porušení pravidla 3 s. Časování je velmi důležité a stojí za to věnovat mu v tréninku čas.
Proti postavení obrany 3-2 i proti jiným zónovým obranám je počáteční postavení stejné, rozdíl je v postavení clony. Proti těmto obranám většinou útok nevyjde při prvním postavení, ale o to více je úspěšný při proběhnutí na druhou stranu. Clonící útoční musí vždy dávat pozor, protože může dostat míč i on při přebrání odcloněného. Pokud je dobře bráněná přihrávka na 3, lze přihrát přímo na 4. Při nácviku má trenér dostatek příležitostí přemýšlet o možných způsobech zakončení a reakce obrany na tento útok.

Důležité :

- poznat druh zónové obrany, aby bylo jasné, který hráč bude cloněn

- časovat a koordinovat pohybu hráčů 3, 4, 5, aby nedocházelo k porušení pravidla 3 s.

- je důležité sledovat reakci a posuny obrany, kde vznikají slabá místa
autor Šafránek Ivan - Žďár nad Sázavou

Útok na zónovou obranu 2

přidáno: 24. 3. 2011 13:13, autor: Tomas Cada

Jeden z neúspěšnějších a nejoblíbenějších útoků, který dovedl obranu doslova „rozebrat“ a hráčky bavil. Soupeři byli často bezradní. Výjimečně byl útok končen střelbou z prostoru čáry trestného hodu, protože téměř vždy bylo postavení hráče v dolním postavení pivota lepší. Zjednodušeně lze říci, že tento útok využívá jednak clonění a zároveň i přečíslení. Pokud z jakéhokoliv důvodu se útok nezakončí, lze pokračovat dále i z postavení post pivot viz obr. Útok začíná hráč na středu 1 tím, že pohybem (driblinkem) vytlačí hráče 2 z jeho postavení. Lze to provádět i bez avizování útoku, ale hráči musí vědět, že budou hrát tento útok. Já jsem používal avizování ještě při přechodu půlicí čáry, z důvodu rychlejší adaptace útočníků na systém a také z důvodu lepšího načasování, protože to zde hraje také nezanedbatelnou roli. Hráč 2 staví clonu pro pivota na středního hráče v postavení zóny. Tedy musí dojít k současnému pohybu tří hráčů bez míče. 1 dribluje na křídlo, 2 cloní, 3 probíhá vymezeným územím za záda obrany a 5 se uvolňuje pro přihrávku do prostoru čáry trestného hodu. Nastává tato situace :

Míč dostává pivot na čáru trestného hodu, může zakončit (i s použitím jednoúderového driblinku), přihrát 3 nebo 4, což je většinou. Dostane-li míč 3 je ve střelecké pozici. Je-li bráněn je v pozici 4. Je-li přebrán 5 hráčem bránící 4, je volný 4 .

Míč může dostat rovnou 3 a spolupracovat s ostatními, ale vychází lépe předchozí varianta.

Hráč 2 zabíhá za zády obrany pro doskakování či přihrávku

V tréninku je dostatek času na uvědomění si principu útoku a trenér může útok dále rozvíjet podle toho, jak na něj reaguje obrana.Lze ho použít proti všem obranným systémům, opět je rozdíl, který hráč je cloněn. Velmi dobře funguje na obranu 2-3 nebo 2-1-2.

Dávat pozor na :
- Časování přesunů
- včasné přihrávky, hráč 1 se musí rychle rozhodovat jakou zvolí přihrávku
- zabezpečení obrany po střelbě
- všichni útočníci všude musí očekávat přihrávku, neběhat slepě podle schématu – i to zaměstnává obranu

autor Šafránek Ivan - Žďár nad Sázavou

Útok na zónovou obranu 3

přidáno: 24. 3. 2011 13:10, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 24. 3. 2011 13:13 ]Velmi známý a jednoduchý útok, na zónovou obranu využívá postavení středních hráček jako post – pivot. Útok spočívá ve výměně hráčů na postu a pivotu a zaběhnutím křídla za záda obrany. Zaběhnutí křídla musí být ve stejném okamžiku, kdy se pivot uvolňuje pro přihrávku směrem k čáře trestného hodu, protože obránce se pak musí rozhodovat, zda bránit zabíhající křídlo nebo bránit uvolňujícího se pivota. Jeden z nich určitě má možnost obdržet přihrávku a většinou je to zabíhající křídlo. To pak zakončuje střelbou ze střední nebo krátké vzdálenosti. Je třeba dávat pozor na :

- Načasování výměny všech tří hráčů
- Věnovat pozornost nácviku správné a včasné přihrávky ať již na pivota nebo na křídlo
- Činnost ostatních hráčů (uvolnění, doskakování)


Útok je vhodný pro hráče s dobrou střelbou z prostoru čáry trestného hodu, družstva disponující pohyblivými a dobře střílejícími křídly.

Popis : Křídlo s míčem atakuje vnikem obranu, pivot se uvolňuje k postranní čáře, křídlo provádí „hoď a běž“ (pozor na zpětnou přihrávku, křídlo musí dávat pozor), útočníci se posunou, míč se přenese na druhou stranu, dochází k výměně post – pivot a k zaběhnutí křídla. Pokud se nepodaří zakončit, lze provést na opačnou stranu. Pokud křídlo provádí „hoď a běž“, většinou se dostává hlouběji do vymezeného území, takže se nemusí včas dostat do správného postavení, aby mohlo přijmout míč při přenesení na druhou stranu. Proto jsme používali jen přemístění křídla vymezeným územím na slabou stranu a soustředili jsme se na rychlé přenesení míče a tedy na zakončení pivotem nebo zabíhajícím křídlem. Ovšem také při tomto nácviku má trenér mnoho možností, jak tento systém zakončit, vylepšit, přejít do jiného apod.


autor Šafránek Ivan - Žďár nad Sázavou
Útok na zónovou obranu 4

přidáno: 24. 3. 2011 13:04, autor: Tomas Cada
Tento útok jsme používali, když jsme chtěli překvapit obranu. Používali jsme ho i jako aut. Nehráli jsme ho příliš často, avšak velmi úspěšně a efektivně. Je založen na předpokladu, že obránce hráče na postu velmi zřídka brání od čára tříbodového hodu, když je použita clona nebrání již vůbec. Pro dobře střílejícího pivota z čáry tříbodového hodu je to téměř radost dát takovýto koš. Je několik dalších možností, jak pokračovat při útoku, když nedojde ke střelbě, avšak vždy k ní dojde, protože pivot je skutečně volný a útok provádíme za účelem vstřelení tříbodového koše. Tento útok lez také použít v závěru utkání, kdy útok hraje „vabank“. Útok využívá clonění pro hráče 5 za účelem střelby. Opět se nabízí celá řada zakončení a je na trenérovi, zda některá využije i v jiných situacích.

2 přihrává 1 a cloní s 5 pro přebíhajícího 3, který cloní pro pivota jak je naznačeno na obr. Pokračování je možno použít takové, že 3 se uvolňuje do prostoru čáry trestného hodu, 5 se uvolňuje pro přihrávku a nebo cloní pro 2 nebo doskakuje společně s 2 apod.

Opět důraz na správné časování, zejména hráč 3 musí dávat pozor na svůj správný pohyb. Je náročný na pohyb a přípravu ke střelbě pro střílejícího pivota, protože ten se ke střelbě otáčí ke koši po uvolnění, což může dělat problémy (tzn. důraz na správné provedení obrátky, přihrávky na tohoto hráče).autor Šafránek Ivan - Žďár nad Sázavou

Útok na zónu 1-3-1

přidáno: 24. 3. 2011 12:57, autor: Tomas Cada

Jedna z možností, jak hrát útok proti zónové obraně 1-3-1


Obránci = žlutá, útočníci = červená
Základní rozestavení se dvěma rozehrávači. Hráč 2 hraje na silné straně v rohu. Druhý pivot je na vzdálenější straně od míče v jedné linii s hráči 2 a 4.


Post 5 vybíhá do horního postavení pivota. Hráč 2 by měl být v rohu na straně míče. Přihrávka jde do rohu na hráče 2. 2 může střílet nebo přihrát na hráče 4 nebo 5, podle toho, který má lepší pozici. 3 může únikem "back-door" zaběhnout na slabou stranu.


Potom sed celý útok může obrátit na druhou stranu. Hráč 2 běží podél koncové čáry, kolem clon od hráčů 4 a 5 a běží do stejného postavení na druhé straně.


Míč jde na druhého rozehrávače (3), a pivot ze slabé strany vybíhá do horního postavení pivota na druhé straně. Míč může být přihrán dolů do rohu stejně jako v předcházejícím případě. 1 opět může udělat unik "back door" na pravou stranu.
překlad z homestead.com

1-10 of 11