Útok Motion 1-4

přidáno: 24. 3. 2011 13:56, autor: Tomas Cada









A

Výchozí postavení je na diagramu A.

Útok může začínat jedním ze tří způsobů. Buď střední rozehrávač přihraje jednomu z křídel, nebo střední rozehrávač přihraje jednomu z obou postů, nebo střední rozehrávač dribluje k jednomu z křídel.













B

Jestliže střední rozehrávač přihraje jednomu z křídel pak

a) silnostranný post staví clonu pro středního rozehrávače, který se uvolňuje směrem ke koši a provádí s křídlem hoď a běž, jestliže může dostat zpětnou přihrávku, střední rozehrávač zakončuje střelou na koš (diagram B)

b) slabostranný post staví clonu pro slabostranné křídlo, které vyplňuje prostor středního rozehrávače (diagram B)










C

a) jestliže nelze provést hoď a běž, střední rozehrávač vybíhá na místo slabostranného křídla (diagram C)

b) jestliže nelze provést hoď a běž, hráč s míčem 2 využívá clonu posta 4 a uniká s míčem ke koši. Preferujeme clonu na křídlo tak, že křídlo uniká směrem do vymezeného území a pivot se uvolňuje (roluje) ke koncové čáře (diagram C)

c) slabostranný pivot se vrací do původní pozice (diagram C)











D


Jestliže střední rozehrávač přihrává na jednoho z vysokých pivotů pak,

a) obě křídla se uvolňují (S-únikem, s fintou, prudké vyražení) směrem ke koši, vyžadují přihrávku, a které křídlo ji dostane, to zakončuje střelbou. (diagram D) Jestliže křídla nedostanou přihrávku, vymění si místa.











E

a) Pivot může provést únik jestli má příležitost. V tomto případě se slabostranný pivot a slabostranné křídlo uvolňují pro přihrávku. (diagram E)
















F

a) Další možností je, že střední rozehrávač využije pivota s míčem jako pasivní clonu, uvolňuje se kolem něj směrem ke koši pro přihrávku. Jestliže obránci nepřeberou, má střední rozehrávač jednoduchou cestu ke koši. (diagram F)















G


Jestliže střední rozehrávač dribluje na křídlo pak,

a) vytlačí silnostranné křídlo, které běží přes vymezené území a staví clonu pro slabostranné křídlo, slabostranné křídlo se uvolňuje kolem clony do dolního postavení pivota, kde očekává přihrávku (diagram G)














H

a) Jestliže nelze přihrát do dolního postavení pivota, oba pivoti staví na čáře TH dvojclonu pro slabostranné křídlo, které se uvolňuje za tuto clonu pro přihrávku a střílí (diagram H)










překlad z Greenvale Basketball Club

Comments