Útok Motion 1-4

přidáno: 24. 3. 2011 13:56, autor: Tomas Cada

A

Výchozí postavení je na diagramu A.

Útok může začínat jedním ze tří způsobů. Buď střední rozehrávač přihraje jednomu z křídel, nebo střední rozehrávač přihraje jednomu z obou postů, nebo střední rozehrávač dribluje k jednomu z křídel.

B

Jestliže střední rozehrávač přihraje jednomu z křídel pak

a) silnostranný post staví clonu pro středního rozehrávače, který se uvolňuje směrem ke koši a provádí s křídlem hoď a běž, jestliže může dostat zpětnou přihrávku, střední rozehrávač zakončuje střelou na koš (diagram B)

b) slabostranný post staví clonu pro slabostranné křídlo, které vyplňuje prostor středního rozehrávače (diagram B)


C

a) jestliže nelze provést hoď a běž, střední rozehrávač vybíhá na místo slabostranného křídla (diagram C)

b) jestliže nelze provést hoď a běž, hráč s míčem 2 využívá clonu posta 4 a uniká s míčem ke koši. Preferujeme clonu na křídlo tak, že křídlo uniká směrem do vymezeného území a pivot se uvolňuje (roluje) ke koncové čáře (diagram C)

c) slabostranný pivot se vrací do původní pozice (diagram C)D


Jestliže střední rozehrávač přihrává na jednoho z vysokých pivotů pak,

a) obě křídla se uvolňují (S-únikem, s fintou, prudké vyražení) směrem ke koši, vyžadují přihrávku, a které křídlo ji dostane, to zakončuje střelbou. (diagram D) Jestliže křídla nedostanou přihrávku, vymění si místa.E

a) Pivot může provést únik jestli má příležitost. V tomto případě se slabostranný pivot a slabostranné křídlo uvolňují pro přihrávku. (diagram E)
F

a) Další možností je, že střední rozehrávač využije pivota s míčem jako pasivní clonu, uvolňuje se kolem něj směrem ke koši pro přihrávku. Jestliže obránci nepřeberou, má střední rozehrávač jednoduchou cestu ke koši. (diagram F)G


Jestliže střední rozehrávač dribluje na křídlo pak,

a) vytlačí silnostranné křídlo, které běží přes vymezené území a staví clonu pro slabostranné křídlo, slabostranné křídlo se uvolňuje kolem clony do dolního postavení pivota, kde očekává přihrávku (diagram G)


H

a) Jestliže nelze přihrát do dolního postavení pivota, oba pivoti staví na čáře TH dvojclonu pro slabostranné křídlo, které se uvolňuje za tuto clonu pro přihrávku a střílí (diagram H)


překlad z Greenvale Basketball Club

Comments