Útok Motion 1-3-1

přidáno: 24. 3. 2011 13:45, autor: Tomas Cada

Výchozí postavení je na diagramu A.

V tomto útoku je dolní post vždy v dolním postavení a horní post vždy v horním postavení. Toto může být užitečná pomůcka pro výuku mladých hráčů.

Dolní post vždy staví clonu v dolním postavení na slabé straně.


Střední rozehrávač přihraje na křídlo, kde není pivot v dolním postavení.


Horní post staví clonu pro středního rozehrávače, který se kolem ní uvolňuje ke koši a očekává přihrávku (hoď a běž) – diagram A.
B


Horní post po této cloně běží postavit clonu na slabostranné křídlo, které vyplňuje prostor středního rozehrávače. (diagram B)


Střední rozehrávač, který nedostal přihrávku, běží postavit clonu pro dolního pivota na slabou stranu, který se uvolňuje kolem clony opět do dolního postavení pivota na druhou stranu. (diagram B). Střední rozehrávač po cloně vyplňuje prostor slabostranného křídla, jestliže pivot nedostane přihrávku.
C


Nyní můžeme pokračovat stejným způsobem zahájení útoku na obrácené straně. (diagram C)

D


Jestliže střední rozehrávač nemůže dostat přihrávku, můžeme přihrát přímo na horního posta. Jestliže jde přihrávka na horního posta, dolní post se pokusí „zašlápnout“ svého obránce a uvolňuje se pro přihrávku od horního posta.

překlad z Greenvale Basketball Club


Comments