The continuity motion offense 1-4

přidáno: 27. 3. 2011 11:37, autor: Tomas Cada

(systém postupného útoku s kontinuálním pohybem hráčů v rozestavení 1-4)

Bobby Mahala, Wagner College (New York), CaAD, č. 3, 1998

(přeložil Ing. M. Augustin – České Budějovice)

Tento útok vytváří neustálý tlak na obranu přenosem míče ze silné strany na slabou.

Když se hra nedaří, mají mladí hráči tendenci ztrácet sebedůvěru a začínají se bezúčelně pohybovat po hřišti, zvláště při utkání na cizím hřišti. Toto je jeden z důvodů, proč pevně důvěřuji systému „continuity offense“ v postupném útoku. Tento systém poskytuje hráčům přesný návod, co mají dělat, aby byli neustále organizovaní a sebevědomí.  Zvláště efektivní je to u hráčů, kteří mají zvládnuté přihrávání, uvolňování a clonění. Během sezóny začínají hráči chápat, jak mají hrát. „Continuity offense“ z rozestavení 1-4 učím každého hráče přijmout určitá pravidla a úkoly, za které odpovídá.

Začínáme z rozestavení 1-4, jak je naznačeno na obrázku 1, s křídly (č.2 a č.3), což je střelec (shooting guard) a malé křídlo, dvěma vysokými hráči (č.4 a č.5 – power forward a center) a rozehrávačem (č.1). Vysocí hráči (4 a 5) vycházejí z postavení v rozích vymezeného území na čáře trestného hodu. Křídelní hráči 2 a 3 s nimi vytvoří řadu na protilehlých křídlech, přibližně ve vzdálenosti 5m od jejich postavení. Rozehrávač zaujme pozici ve středu hřiště asi 3 – 5 m nad čarou trestného hodu. Tento útok je nejúčinnější proti osobní obraně. Může být zahájen středním rozehrávačem přihrávkou kterémukoli spoluhráči nebo únikem křídelního hráče po koncové čáře (backdoor). Při tomto systému je obrana velmi zranitelná vůči tomuto způsobu úniku křídelního hráče. Přenosem míče ze silné strany hřiště na slabou vytváří neustálý tlak na obranu a pokrytí hřiště. Konečným výsledkem je agresivní systém, který je nebezpečný pro obranu ve vnějším i vnitřním prostoru a umožňuje hráčům tvořit. Pomalí hráči můžou využít návaznost útoku k uvolnění, střelbě, úniku nebo přihrávce. Rychlý hráč může zužitkovat své dovednosti k úniku podél koncové čáry ke koši nebo k narušení obrany vnikem s míčem do vnitřního prostoru. Útočníci mohou také obranu donutit ke krytí většího prostoru a tímto způsobem tak ztížit vzájemné vypomáhání obránců, přebírání při clonách a vytvořit tak převahu, což ovšem může vést k  vytvoření příležitosti k zakončení.

Základní pravidla pro tento útočný systém jsou tři :

1.      Po postavení clony se rychlým pohybem (flash out) uvolni k míči.

2.      Po cloně na hráče v dolním postavení na hranici vymezeného území se po krátkém zastavení (post up) uvolňuj do roho hřiště na silnou stranu.

3.      Po přihrávce jdi clonit od míče.

 Všechna tato pravidla jsou využívána poté, co rozehrávač zahájí útok přihrávkou na křídlo.

Přihrávání na křídlo

Obrázky 1 – 8 znázorňují návaznost útoku v případě, že rozehrávač zahájí útok přihrávkou na křídlo.

Obr. 1 : 1 přihrává hráči 2 a uvolňuje se středem hřiště směrem ke koncové čáře a vybíhá na slabou stranu do dolního postavení na hranici vymezeného území.

Obr. 2 : 4 cloní hráče 3, který se uvolňuje na silnou stranu do dolního postavení, z kterého vybíhá do rohu hřiště. 4 se po cloně obrací pro přihrávku od hráče 2 (Pravidlo č.1 : Po postavení clony se otevři směrem k míči.)

Obr. 3 : Jakmile 4 dostane přihrávku od hráče 2, 5 cloní v dolním postavení, který se po cloně uvolňuje V-únikem k míči pro přihrávku od hráče 4.

Obr. 4 : 1 má možnost vystřelit – nasadí na střelu nebo pak může přihrát hráči 5 do dolního postavení. 5 zůstává na této pozici asi 2 sekundy a pak vyráží do rohu na silnou stranu. (Pravidlo č. 2 : Po clonění hráče v dolním postavení na hranici vymezeného území, zůstaň chvíli na pozici a pak vybíhej do rohu na silné straně). Současně hráči 4 a 2 staví clonu pro 3, který se uvolňuje k míči a pak do dolního postavení na hranici vymezeného území na silné straně. (Pravidlo č.3 : Po přihrávce jdi clonit od míče – 4 a 2 cloní hráče 3.)

Obr. 5 : 2 využívá clony hráče 4, dostává přihrávku a má možnost střílet z vrcholu kruhu.

Obr. 6 : 2 po přihrávce od hráče 1 dribluje na křídlo a má možnost přihrát hráči 4 na hranici vymezeného území. 4 zůstává 2 sekundy na pozici a pak vybíhá do rohu.

Obr. 7 : 4 vybíhá do rohu. 5 vybíhá po cloně hráče 3 podél koncové čáry do dolního postavení na hranici vymezeného území na silnou stranu. 1 jde clonit 3 v dolním postavení, který pak vybíhá na vrchol oblouku a může dostat přihrávku a střílet z této pozice.

Obr. 8 : 3 dostává přihrávku od 2, dribluje na křídlo a může přihrát hráči 1 do dolního postavení. 1 zůstává na pozici dvě sekundy a vybíhá do rohu. Útok pokračuje, jakmile hráč 4 vybíhá po cloně hráče 5 podél koncové čáry do dolního postavení na hranici vymezeného území.

Nelze zapomínat na to, že útočící hráč se snaží zakončit a v případě, že se mu naskytne možnost dobré pozice pro střelbu, musí být využita. Dochází k přenášení míče ze silné strany na slabou, které se opakuje až do vytvoření dobré střelecké příležitosti.

Přihrávání na posta do horního postavení na hranici vymezeného území

Obrázky 9 – 15 naznačují sled akcí v případě, že střední rozehrávač zahájí útok přihrávkou na posta v horním postavení (hráč č. 4).

Obr. 9 : 1 přihrává 4 a 2 se uvolňuje ke koncové čáře směrem ke koši (backdoor) a poté vybíhá podél koncové čáry do rohu na silné straně. 5 staví clonu hráči 1, který se uvolňuje směrem ke koši (Pravidlo č. 1 : Střední rozehrávač se uvolňuje vždy kolem posta v horním postavení na slabé straně)

Obr. 10 : 5 vybíhá po cloně pro přihrávku od hráče 4 na vrcholu tříbodového oblouku, zatímco 3 cloní hráče 1 v dolním postavení. 1 se využitím clony uvolňuje V-únikem na křídlo.

Obr. 11 : 5 přihrává hráči 1 na křídlo, který se snaží přihrát hráči 3 do dolního postavení. 3 zůstává 2 sekundy na místě, aby vytvořil clonu pro hráče 2, který se po cloně uvolňuje přes vrchol oblouku do dolního postavení na hranici vymezeného území na silné straně.

Obr. 12 : 4 se uvolňuje po cloně postavené hráčem 5 pro přihrávku od hráče 1 na vrchol kruhu, kde může v případě, že je v dobré pozici, vystřelit.

Obr. 13 : Po zpracování přihrávky od hráče 1 se hráč 4 snaží vystřelit. V případě, že to není možné, snaží se přihrát hráči 5 do dolního postavení. Když není hráč 5 v dolním postavení, hráč 4 dribluje na křídlo, aby mohl hráč 5 zaujmout pozici v dolním postavení, ze kterého po dvou sekundách vybíhá do rohu.

Obr. 14 : Jakmile 5 vybíhá do rohu, hráč 3 využívá clonu hráče 2 na koncové čáře a přesouvá se do dolního postavení na silné straně. Hráč 1 pak cloní (downscreen) hráče 2 v dolním postavení, který se uvolňuje na vrchol kruhu pro přihrávku od hráče 4. V případě, že se dostane do střelecké příležitosti, využije jí.

Obr. 15 : 2 dostane přihrávku od hráče 4 a dribluje na křídlo a snaží se přihrát hráči 1 do dolního postavení, který asi po 2 sekundách vybíhá do rohu. Útok pokračuje, když hráč 5 využije clonu hráče 3 a zaujímá dolní postavení na hranici vymezeného území na silné straně. (Všimněte si, že jde o stejnou situaci jako na obr. 13 jen s obrácenými stranami.)

Další logický průběh tohoto útočného systému je zahájen středním rozehrávačem v případě, že dribluje na křídlo. Pak následuje sedm herních situací, které navazují stejným způsobem jako v předchozích dvou sériích.

Důležité připomínky :

1.      Nuťte obranu pracovat přenášením míče ze silné strany na slabou.

2.      Hráči musí být agresivní a pečlivě stavět clony.

3.      Hráči musí přihrávat na stranu vzdálenější od obrany a chytat přihrávku v trojitě nebezpečném postoji.

 

1.      V průběhu sezóny bude trenérova trpělivost odměněna, jakmile se hráči sžijí se svými úkoly, za které odpovídají.

2.      Jednotlivé posty je možné měnit a mohou být přizpůsobeny určitým hráčům.

3.      Tréninky by měly obsahovat mnoho cvičení na přihrávání, clonění, uvolňování.

4.      Herní cvičení 3/3 na jeden koš jsou dobrou možností, jak zvládnout základní dovednosti.

5.      Důležité je opakování, tento útočný systém se může nacvičovat bez obrany.

6.      Nacvičujte útočný systém nejméně 15 minut každý trénink a postupně přecházejte do hry 5/5.

7.      Nezbytné je načasování akcí, protože hráči musí měnit směr a rychlost při V-únicích.

8.      Všechna uvolnění hráčů by měla vycházet ze způsobu hry obrany. V případě, že je bráněna přihrávka (overplay), je obrana zranitelná vůči backdooru. Při odstoupené obraně je pro ní nebezpečný přenos míče přihrávkou, z kterého budou vznika střelecké příležitosti.

 Myslete na to, že tento útok přináší mnoho střeleckých příležitostí.

Comments