Rozvoj útočné hry posta

přidáno: 27. 3. 2011 11:56, autor: Tomas Cada

KELVIN SAMPSON; WASHINGTON STATE UNIVERSITY

Naše filozofie útoku proti osobní obraně

Klíčem našeho útoku proti osobní obraně je naše schopnost dostat míč na posta. Musíme být schopni skórovat zevnitř. Výběr střelby a trpělivost nejlépe vystihují náš styl hry. Na druhé straně ale nikdy neustoupíme od rychlého protiútoku. Jestliže se naskytne příležitost vstřelit snadný koš nebo zakončit dvojtaktem, využijeme ji. Cítíme, že naše síla leží letos uvnitř vymezeného území. Jestliže vystřelíme 66% našich střeleckých pokusů zevnitř vymezeného území a většinu proměníme, budeme jako tým proti osobní obraně úspěšní. Náš útok je tvořen tak, aby každý mohl snadno skórovat. Vybírej si, bud' trpělivý a bud' chytrý.

BASKETBALOVÁ UTKÁNÍ JSOU VYHRÁVÁNA Z MÍSTA POSTA     

Vysoký hráč teď musí být schopen doskakovat, střílet, blokovat střelbu, přihrávat, driblovat, clonit, běžet přes celé hřiště a co je nejdůležitější, chránit koš (bránit). První aspekt naší filozofie útoku proti osobní obraně je rozvíjení schopnosti posta dobře se postavit. Toto je zdaleka nejdůležitější fáze útoku pivota a prvotní oblast jeho zájmu před tím, než dostane míč, před jeho pohybem a střelbou.

Rozdělili jsme základy útoku dolního posta do těchto následujících fází v pořadí:           

 1. Postavení

 2. Nabídnutí se k přihrávce         

 3. Přihrávka        

 4. Chycení míče  

 5. Pohyb

 6. Střelba

Postavení    

Tato fáze utkání je životně důležitá. Každý čtvereční decimetr hřiště na pivotu (postu) je životně důležitým územím a chce to skutečně dobrého hráče, aby toto území udržel. Náš post -   si musí být vědom faktu, že zápas o postavení na místě pivota je drsnou operací - fyzická a psychická síla jsou prvotními předpoklady pro hru na této pozici. "NPFB" (no place for babies - žádné místo pro děťátka). Základní postavení posta (diagram 1). Hráč na postu by se měl postavit nad "blok" (nad dolní třetinu vymezeného území) - měl by se postavit normálně čelem dovnitř vymezeného území.

 Diagram 1

Jakmile je míč přenesen na jeho stranu, měl by:

 1. Pivotovat do obránce.

 2. Zabrat velký prostor (nohy i paže zeširoka).

 3. Dát přednost straně vymezeného území, kde je silnější, aby při pohybu do středu vymezeného území využil své silnější ruky. (Někteří hráči na postu umí hrát na obou stranách, ale většina ne).

Principy hry pivota:

 1. Být aktivní - hýbat nohama - bojovat o postavení.

 2. Pokrčená kolena - udělat ze sebe velký cíl pro přihrávku. Nikdy nestát vzpřímen.

 3. Měnit postavení. Opouštět postavení a vracet se zpět - vodit svého obránce nahoru ve vymezeném území. Udržet obranu pozornou.

 4. Životně důležité je, aby pivot ovládl obránce - ne naopak. Měl by toho dosáhnout skrze kontakt a pohyb nohou a těla. Pamatujte si - pouze nohy hýbou vaším tělem - jako v obraně - hýbejte se na nohách.

 5. Vystavujte obránce do nesprávného postavení.

 6. Vytvářejte tolik prostoru pro přihrávku, kolik můžete. Příklady:       

 • a) Jestliže je obránce před vámi, vytláčejte ho co nejdále od koše, abyste si vytvořil co nejvíce prostoru pro lobovanou přihrávku (běžte výše nebo dále ven z vymezeného území).                                                                                                                                                                                

 • b) Jestliže obránce hraje proti vám v horním postavení, vytáhněte ho výše ve vymezeném území, abyste vytvořil prostor pro přihrávku po zadní čáře.    

 • c) Jestliže proti vám hraje obránce z dolní strany, běžte ještě níže a držte ho za sebou.                                                                                          

 • d) Jestliže hraje za vámi, stůjte u něho tak, abyste ho cítili, ale vyhněte se nebezpečí pravidla 3 sekund.

 1. Zabraňte nebo překážejte pohybu obránce.

 2. Staňte se terčem pro přihrávku tím, že natáhnete ruce dál od obránce. Braňte cílový prostor přihrávky dobrým využitím těla.

 3. Nepouštějte hráče zpoza sebe příliš brzy, ale až poté, co je míč přihrán a je u vás.

 4. Při lobu využijte odstavení bokem. Držte ho bokem, dokud nebude míč u vašeho nosu. Stůjte těsně u obránce a přiskočte k míči. Máte jeden krok do koše - nedriblujte - nepouštějte míč - obránce by měl být nad vašimi rameny.

 5. Nikdy nespouštějte oči z míče.

Nabídnout se k přihrávce

 1. Hráč na postu by se měl nabízet nataženou vnější rukou od obránce a chránit prostor tělem a předloktím (vzadu).

 2. Přihrávající by měl ruku vidět a přihrát od obránce.
 3. Nepřihrávejte na posta, jestliže je od vás obránce dál než 60 cm - přimějte ho, aby vás bránil.

Chycení míče

 1. Ve většině případů - oběma rukama.

 2. Dejte míč nad úroveň brady. 
 3. Nejdříve se podívejte k zadní čáře.

Pohyb

 1. Z postavení dolního posta můžete použít jen jeden driblink - silový pohyb po zadní čáře! Je to jeden driblink dvěma rukama pro silový pohyb dovnitř - snižte těžiště - udržte rovnováhu (ramena k desce, bez smečování míče) - připravte se prudce odrazit. 

 2. Ukročte sebevědomě - když máte míč, prostor posta musí být váš - "Jste král!".

 3. Máte tři základní varianty:            

 • střelbu                                                                                                                         

 • přihrávku                                                                                                                                

 • driblink po zadní čáře

 1. Otočte se a z výskoku vystřelte (asi ze 3 metrů)

 2. Střelba přes hlavu

Je životně důležité, abyste ovládal dokonale přihrávku.

Střelba

Nestřílejte z obtížné pozice. Nenuťte se do střelby, měl byste vědět, jestli jste v dobré pozici nebo ne. Abyste byl neustále střeleckou hrozbou, potřebujete pouze 3 základní varianty střelby :

 1. Střelbu z výskoku po otočení.

 2. Střelbu přes hlavu.

 3. Silový dvojtakt.

Pravidlo pro hru na dolním postu je : "Nejprve střelba, potom přihrávka". Pro hru na horním postu : "Nejprve přihrávka, potom střelba".Comments