Blokování / Pohyblivý útok

přidáno: 2. 4. 2011 13:00, autor: Tomas Cada


Blocker/Mover Basketball Offense B./M.o. - Dick Bennett - Wisconsin

 

Vytváření prostoru, pohyb míče, pohyb hráčů, probíhání, clonění, chytrý výběr střel, týmová hra, krytí míče, doskakování a skórování jsou klíčové zásady, které jsou nutné k dobrému útoku. Náš B./M.o. je kombinací všeho, co může být provedeno na hřišti s hlavními myšlenkami a strategickými plány od trenéra Wisconsinu Dicka Bennetta. Signalizujeme tento útok zvednutím pěsti ve vzduchu.

Označíme tři hráče v útoku jako „blokaře“. Naši tři blokaři jsou základním článkem tohoto útoku. Blokaři musí být tvrdí, houževnatí, musí stavět excelentní clony a musí to být nesobečtí hráči týmu. Blokaři stále hledají, jak postavit clony na naše dva „běžce“. Blokaři nikdy necloní sami sebe. Odpovědností blokařů je uvolnit naše běžce tak, aby měli volno k vytvoření útoku.

V našem B. / M.o. útoku máme dva typy blokařů. Jeden se jmenuje „volný blokař“ a druhý je nazýván „blokař od čáry k čáře“. Protože užíváme tři blokaře v našem systému, označíme dva z nich (hráči 2 a 3) jako volné blokaře a jednoho z nich jako blokaře od čáry k čáře (čárového).

 

Blokaři

Volní blokaři

Volní blokaři mají volnost pohybu po celém hřišti. Stále se snaží stavět clony kolem trojky pro dva běžce (dolní clona, signalizovaná clona a dvojitá clona). Nikdy nedovolujeme volným blokařům stavět clony na míč. Jestliže jeden z našich běžců má míč, potom naši dva volní blokaři běží postavit dvojitou clonu na druhého běžce. Tato akce se velmi těžko brání.

Další pěkná akce je, když řekneme našim volným blokařům, aby provedli driblinkovou vlnu. Volní blokaři jsou nabádáni k tomu, aby vytvořili driblinkovou vlnu s jedním běžcem, když je to možné, tak na trojce. Driblinková vlna je velmi těžká pro obranu a vytváří exceletní možnosti pro vnik driblinkem našim běžcům. Po předání míče běžci, volný blokař běží ke koši a sleduje zpětnou přihrávku.

Čárový blokař

Náš blokař 5 je náš největší pivot. Chceme, aby stál blízko u čáry vymezeného území, aby mohl získat výhodu při tahanicích o míč, clonil na postu a aby získal slabostranný doskok. Náš čárový blokař má tyto clonící povinnosti :

 1. Hráč 5 staví zadní clonu na hráče 4 (běžec) po tom, jakmile přihraje míč na trojce. Po postavení zadní clony běží zpět k čáře do opačného směru než běžel 4 a chce míč. Tato zadní clona pro přihrávajícího se těžko brání a často vytváří šance pro střelbu zpod koše nebo z výskoku.

 2. Hráč 5 staví clonu na míč na trojce pro hráče 1 (běžec), když dostane přihrávku Hráč 5 vykročí směrem od čáry a snaží se provést uvolnění z clony s naším křídlem. Jakmile křídlo běží rameno na rameno s 5, hráč 5 se točí ke koši a chce zpětnou přihrávku. Toto uvolnění z clony je krásná věc, jestliže se dobře provede.

 Pravidla blokařů pro stavění clon.

 • Odpovědností blokařů je uvolnit běžce od obránců. Postav clonu na obráncovo číslo (lov hlav)

 • Komunikace – zavolat jméno běžce, aby věděl, že mu je stavěna clona

 • Stavět clonu skokem tak, aby nohy byly na šíři ramen

 • Pokrčit kolena při stavění clony

 • Umístit ruce před hrudník

 • Postavit clonu na vzdálenost délky ruky od obránce

 • Být pevný a připravený na kontakt

 • Stát v cloně dokud nenapočítáte do dvou

 • Po postavení clony přečíst postavení obránce a rychle vyběhnout jako druhý probíhající

 Běžci

Běžci (hráči 1 a 4) jsou probíhajícími v tomto útoku. Základním úkolem běžců je hrát jakousi honičku s obránci. Běžci musí být hlavně křídla. Po oklamání obránce únikem do V, běžci musí běžet ke koši tak, aby se svého obránce zbavili.

Jednoduše řečeno, úkolem běžců je útočit na koš. Běžec musí rád vnikat do mezer (severně i jižně) a hledat příležitost pro otevřenou střelbu. Jeho vnik driblinkem připravuje ostatním pozici na střelbu.

Pravidla běžců při stavění clon

 • Připravit svého obránce – udělej naznačení do V před využitím clony

 • Čekej na clonu – nechodit příliš brzo. Dát blokaři čas na postavení clony.

 • Naveď obránce do clony. Vytvoř si kontakt ramenem s blokujícím, když běžíš.

 • Číst obranu. Typ úniku, který provedeš je podmíněn postavením obránce

 • Být připraven přijmout přihrávku. Zvednout ruce, když odbíháš z clony.

 Základy B./M.o. útoku

 • Hrát nesobecký týmový basketbal

 • Číst obranu

 • Vždy přihrát na volného hráče

 • Hrát elegantně. Pečovat o basketbal

 • Nestřílet nuceně

 • Nepřihrávat nuceně

 • Chytat míče, otáčet se a mít přehled o hřišti

 • Sledovat míč, pokrčit kolena

 • Vytvářet extra přihrávku

 • Přihrávat od obrany

 • Uvolnit se před obdržením míče

 • Maximálně využít V úniku k uvolnění s nebo bez clony

 • Zvednout ruku a zavolat si pro míč

 • Vytvořit útok pro vaše spoluhráče

 • Snažit se vnikat driblinkem pro vytvoření šancí

 • Napadejte koš přihrávkou ne střelbou

 • Chceme užívat driblink k vytvoření pozic

 • Používat obě ruce při přihrávání

 • Neskákejte při přihrávce

 • Přihrávat a pohybovat se, nestát

 • Hlavně vyváženost ve hře. Nechceme více než 3 hráče na jedné straně hřiště

 • Při změně hry, provést zadní únik, když se k nám blíží míč

 • Po přihrávce na dolního pivota běžet ke koši a chtít zpětnou přihrávku

 • Doskakovat v útoku. Hráči 5, 4 a 3 musí doskakovat. Hráči 1 a 2 se musí vracet.


Přeloženo z Basketball coaching (překlad Petra Šafránková)Comments