Herní systémy‎ > ‎

Auty na zónovou obranu

Vyhazování za koncovou čarou 1

přidáno: 20. 3. 2011 14:40, autor: Tomas Cada


Aut na obrázku patřil k základním autům, které jsme používali. Velmi špatně se bránil a patřil k nejúspěšnějším autovým kombinacím. Pokud se nedařil postupný útok na zónovou obranu, byl takto zahraný aut východiskem, protože ten se dařil vždy. Podstatou je jednoduchý stack v dolním postavení. Hráči 3 a 4 se uvolňují naznačeným způsobem, rozeběhnou se a do uvolněného prostoru se uvolňuje hráč 5. Ten je ve většině případů volný, dostává míč a zakončuje. Vtip je v tom, že žádný hráč zónové obrany nebrání až v dolním postavení, kam se hráč 5 uvolňuje. Hráč 4 musí být bráněný protože je v bezprostřední blízkosti koše, hráč 3 zase hrozí nebráněnou střelbou ze střední vzdálenosti. Jde ostatně o známý princip pohybu tří hráčů na zónovou obranu. Tento aut využívá jen pohybu hráčů a přečíslení. Je náročný na rychlou orientaci, výběr situace a rychlé rozhodování. Na druhém obrázku je naznačeno pokračování, avšak tak daleko jsme se nikdy nedostali, protože jsme téměř výhradně zakončovali hráčem 5. Tento aut byl na zónovou obranu používán téměř výhradně a byl kombinován s auty, kdy jsme chtěli využít střelbu z dlouhé vzdálenosti pivota, který jsme používali i jako útočný systém  nebo dvojclonou na hráče v dolním postavení pivotaviz.  (používaný taktéž na osobní obranu). Lze jej použít na všechny typy zónové obrany.
autor Ivan Šafránek - Žďár n. S.

Vyhazování za koncovou čarou 2

přidáno: 20. 3. 2011 14:36, autor: Tomas Cada


Aut, který využívá dobré střelby pivota, je založen na clonění hráče 3 pro hráče 4. Hráč 3 přihrává uvolňujícímu se hráči 2, ten pak hráči 1 a běží clonit pro hráče 3 ke koncové čáře. Poté se uvolňuje na čáru prodlouženého trestného hodu. Hráč 3 cloní pro hráče 4 obránce na vrcholu zóny. Hráč 4 se uvolňuje pro přihrávku od hráče 1 na čáru tříbodového hodu a odtud střílí. Aut je náročný na timing, útočníci musí umět dobře clonit a zejména je náročný na střelbu hráče 4, jeho zaujetí správného postoje pro střelbu, obrátky a správnou přihrávku (na tělo nebo od těla) od hráče 1, která podstatně ovlivňuje rychlost provedení. Hráč 4 nejenže střílí, ale musí dávat pozor i na spolupráci s hráčem 5 příp. s hráčem 3. To je pro případ, že se bude jednat o situaci, kdy družstvo nechce pouze vystřelit za 3 body tj. v koncovce utkání. Používali jsme tento aut proti všem zónovým obranám, ale lépe vychází proti zónovým obranám, které brání více pivoty tj. zóny 2-3, 2-1-2. Při nácviku nesmíme zapomínat na doskakování hráčů 5, 3, 2, správný výběr postavení pro doskakování. Dále je nutno dávat pozor, aby družstvo nehrálo pouze jenom podle schématu, protože pak se vystavuje fatálním chybám jako je ztráta míče při přihrávce hráče 2 na hráče 1. Postupně je dobré občas zkusit kombinovat tento aut nebo systém útoku proti zóně s předcházejícím a to tak, že pokud je odříznuta přihrávka na hráče 2, tak na verbální signál hráč 2 vyrazí do dolního postavení, odcloní se a dále už nastává situace popsaná výše. Ale toto lze hrát jen s vyspělými hráči, kteří již mají perfektní znalosti individuálních činností, ale umějí i velmi dobře komunikovat na hřišti a to jak verbálně, tak i mimoverbálně. Lze říci, že tento aut je vhodný pro koncovku utkání, kdy musíme riskovat střelbu za tři body nebo je vhodný i jako doplněk k jiné kombinaci autu.

autor Ivan Šafránek - Žďár n. S.

Aut na zónu 2-3 "Kolmá stěna"

přidáno: 20. 3. 2011 14:01, autor: Tomas Cada
Diagram A. 

Hráč 2 je nejlepší střelec, hráči 4 a 5 jsou vnitřní hráči. Hráč 1 je rozehrávač. Hráč 2 vyráží  do silnostranného rohu pro vytvoření pozice pro tříbodovou střelbu nebo také aby vytáhl obránce 3 k trojkové čáře. Hráč 1 zajišťuje proti rychlému protiútoku a uvolňuje se na čáru tříbodového hodu na straně míče.
Diagram B.

Jestliže hráč 2 je volný na trojkové čáře, následuje přihrávka a střelba. Mezitím hráč 5 cloní obránce 5 a hráč 4 se uvolňuje do mezery vzniklé odcloněním. Jestliže obránce 3 běží do rohu bránit hráče 2, měl by hráč 4 mít volný prostor pro snadné zakončení. Další možností je zakončení následujícími přihrávkami : hráč 3 přihrává na hráče 2 a ten na hráče 4.zdroj www.basketfanclub.cz


Aut na zónu 2-3 "Štípačka"

přidáno: 20. 3. 2011 13:52, autor: Tomas Cada

Hodně družstev hraje zónu 2-3, kterou se pokouší eliminovat hru podkošových hráčů. Následující dva auty můžeme proti této zóně použít.

Diagram A. 

Obránci (modří) jsou postaveni v zóně 2-3. Hráč 3 má míč za koncovou čárou. Hráč 5 se staví pro dobré postavení clony mezi obránce 4 a 5. Hráč 4 je v postavení vedle obránce 1, blíže k postranní čáře. Hráči 1 a 2 jsou v postavení mini-stacku nad obráncem 1.


Diagram B.

Když hráč 1 zakřičí “teď” nebo “go” , hráč 5 odcloní vnitřního obránce a hráč 4 odcloní vnějšího obránce. Hráč 2 (váš nejlepší střelec) vyráží do krátkého rohu na silné straně (ball side). Může také běžet na čáru trojky, jestliže chcete ohrozit koš trojkovou střelou. Hráč 1 vyrazí do mezery vzniklé odcloněním hráčů 4 a 5. Hráč 3 se snaží přihrát hráči 1, který zakončuje dvojtaktem nebo střelou z krátké vzdálenosti. Jestliže se obránce 4 dostane přes clonu do mezery, hráč 3 hledá přihrávkou hráče 2, který by měl mít nebráněnou střeleckou pozici.


zdroj www.basketfanclub.cz


Aut z koncové čáry 1

přidáno: 20. 3. 2011 13:48, autor: Tomas Cada

Na obr. se hráč 3, stojící uvnitř vymezeného území, uvolňuje kolem clonícího hráče 5 do rohu hřiště na slabou stranu. Hráč 2 se po přihrávce hráči 3 uvolňuje směrem k čáře trestného hodu. Hráč 3 přihraje hráči 2, který může zakončit střelbou nebo přihrát hráčům 1, 4, 5 či zpět hráči 3. 


Aut z koncové čáry 2

přidáno: 20. 3. 2011 13:45, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 3. 2011 13:51 ]


Řešení na obr. je vhodné pro situace, kdy útočícímu družstvu hrozí porušení pravidla 30 sekund. Současně dochází k následujícím činnostem: 

Hráč 3 se uvolňuje do rohu hřiště na silnou stranu 

Hráč 4 na slabou stranu na rozhraní vymezeného území 

Hráč 5 cloní pro hráče 1, který se uvolňuje směrem k postranní čáře. 

Hráč 5 (nejlepší skokan), jakmile jej mine hráč 1, se uvolňuje směrem kolmo ke koši a vhazující hráč mu přihraje nad koš.


Aut z koncové čáry 3

přidáno: 20. 3. 2011 13:39, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 3. 2011 13:51 ]


Řešení na obr. vychází z netradičního rozestavení, jehož autorem je americký trenér Hubie Brown (bývalý trenér Atlanty Hawks a New York Knicks). Hráči 2 a 3 se uvolňují směrem do rohu hřiště k čáře tříbodového území, poté se hráč 4 uvolňuje těsně (tight cut) kolem hráče 5 směrem do vymezeného území. Jakmile hráč 5 „přečte", kam hráč 4 běží, uvolňuje se do opačné části vymezeného území. Obvykle bude jeden z hráčů volný. Řešení situací při vhazování ze zázemí za koncovou čarou proti zónovým obranným systémům klade na hráče vysoké požadavky co do přesnosti provedení nezbytných činností, přičemž mezi nejdůležitější patří kombinace založené na clonění a uvolňování hráče bez míče. Činnost hráčů, kteří v dané situaci nejsou určeni k zakončení střelbou, je stejně důležité jako aktivita zakončujícího útočníka.


1-7 of 7