Driblér č.5/12

přidáno: 5. 4. 2012 10:17, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 5. 4. 2012 10:38 ]


Meyer Ray : Trénink samotný sportovce ještě nevychovává. Je to kvalita a intensita tréninku, která jej vytváří., ne pouze jeho opakování.


Mýty o trenování basketbalu, které potlačují zlepšení, Sidney GoldsteinMýt č.1: Basketbalové základy jsou pouze pro malé holčičky. Pouze na této úrovni je nutné trénovat střelbu, dribling, přihrávky atd. Hráči bez těchto dovedností by se měli vrátit mezi ty nejmenší a tam se to naučit. Je inzultací inteligence kteréhokoliv trenéra trénovat toto na jejich úrovni. Tak kdo takto přemýšlí, mám pro něj novinku!!!

Základy jsou stavebními kameny basketbalu. Všechno co je realizováno na hřišti závisí na provádění základních dovedností.Správné provedení týmových dovedností závisí na základech, ne na tom jak dobře je trénovaná hra.
Zde jsou dva příklady:
1) Když si hráč nabíhá do vymezeného území pro přihrávku, tak je v tom obsaženo přehršel dovedností jako fintování pohyb před naběhnutím, naběhnutí samotné, nakročení pro míč, chycení míče a pivotování, když chci vyjmenovat alespoň některé. Trochu více sofistikovanými dovednostmi pak jsou hledání optimálního místa pro naběhnutí, komunikace s přihrávajícím hráčem a načasování náběhu, to vše se přitom může zdát jako jednoduchá záležitost. Když však není hráč schopen naplnit byť jedinou z těchto dovedností, tak to stačí k tomu, aby naběhnutí nebylo správně zvládnuto.
2) Úspěšné vyhození z autu není dáno tím, jak a kde se hráči pohybují v předem stanoveném herním rámci, ale je dáno tím, jak hráč umí dobře přečíst obranu a pak reagovat pomocí základních dovedností jako je fintování pohybu a správné naběhnutí. Více sofistikované dovednosti jako komunikace se stávají také základními. Tým jako celek musí umět číst situaci a reagovat tak, aby získal herní výhodu.

Aby trenér úspěšně trénoval týmové dovednosti, musí pracovat na individuálních základech a ne nakládat na bedra hráčů tisíce dovedností, vyplývajících z daných herních setů. Je nutné rozložit týmové dovednosti do jednotlivých individuálních dovedností a ty pak dále do jednotlivých proveditelných kroků.Když jsou hráči vyzbrojeni individuálními dovednostmi, tak pak zvládnou ty týmové ve velice krátkém časovém úseku.

Mýt č.2: Základy se učí snadno, týmové dovednosti je těžší naučit. Nic není vzdálenější pravdě. Každá babička se může stát expertem v průběhu týdnů na učení týmových dovedností, zatímco je zapotřebí velmi mnoho znalostí a zájmu o věc, aby člověk mohl učit základy.
Základy se učí pomalu a těžce, ale když jsou správně hráči vedeni, naučí se je dobře..


Mýt č.3: Nelze učit mnoho dovedností jako je střelba nebo dribling. To mi říkají trenéři,kteří jsou v NCAA.To je nesmysl!! Nicméně na jedné straně, oni mají pravdu, protože nemůžeš učit to, co neumíš. Protože je těžké trénovat individuální dovednosti, stalo se téměř tradicí se tím příliš nezabývat. Je daleko jednodušší trénovat týmové dovednosti a opakovat mýt, že hráči to buď umí nebo ne. Mé knížky a videa pokrývají všechny dovednosti, o kterých trenéři tvrdí, že se nedají učit.


Mýt č.4: Hráči s nejlepšími dovednostmi jsou nejlepší hráči. Naneštěstí, být dobrým hráčem vyžaduje víc, než tyto dovednosti. Osmdesátiletý skvělý střelec nemůže být efektivní, protože se nemůže pohybovat dostatečně rychle. Kondice, síla, rychlost a pohyblivost jsou nevyhnutelnými požadavky na velké hráče. Většina tréninků musí obsahovat zlepšování atletičnosti hráčů

Mýt č.5: Další z mýtů se týká herních setů(akcí). Když jsem začal studovat basketbal, zjistil jsem, že řada knížek je věnována útoku tak, že popisují miliony herních setů. Tak některá z nich přece musí být určitě funkční ! Když se trénují v tréninku, musí v zápasech fungovat.
Hry často nefungují proto, že hráči musí reagovat na obranu a ne se pohybovat jako naprogramovaní roboti. Aby hráč mohl správně reagovat, musí správně provádět základní dovednosti jako nabíhání, fintování, komunikaci, sledování dění na hřišti, přihrávky atd. Když se je hráči naučí, je téměř automatické syntetizovat je do vybraného způsobu ofenzívy.

Mýt.č6: Jedním z mýtů je, že opakování vede ke zlepšení, že trénink vede k perfektnosti. V jistém slova smyslu to tak opravdu je. Když něco děláš 100x špatně, tak se staneš expertem v provádění něčeho špatně. Aby dělal hráč věci správně, musí je udělat správně pokaždé.
Jak to však je, když hráč dá 40 šestek na tréninku v řadě a pak mine každou druhou v zápase? Aby člověk znal správnou odpověď, musí něco víc vědět o střelbě. Střelecký úspěch závisí na technice střelby, tj mechanismu pohybu těla, rukou, zápěstí, prstů. Hráč musí nejprve trénovat správnou techniku střelby a pak teprve zlepšovat střelbu. Střílet 40 šestek v řadě nezlepší techniku jejich střelby. Je skutečností, že 40 šestek v řadě provádí střelec rutiným způsobem, který nemůže být v zápase opakován. V hrací den používá hráč techniku, která se liší od té na tréninku a to vede ke špatné střelbě šestek.
Existuje série způsobů jak tuto techniku rozvíjet, kterou však není jednoduché učit.

Procento úspěšnosti střelby šestek v NBA často odráží triliony odházených šestek namísto správné práce s technikou střelby. Jiným příkladem špatného trénování šestek je nucení mladých hráčů, aby stříleli ze šestkové čáry, ačkoliv na to nejsou dostatečně silní. Trénování střelby z této vzdálenosti jistě špatně ovlivní jejich techniku
Dalším mýtem u střelby je, že se jedná o mentální záležitost. Nic není vzdálenějšího pravdě, než uvažování, že v dobré náladě střílím dobře a při špatné náladě střílím špatně. Střelba je mechanická záležitost nikoliv mentální. Hráči musí trénovat střelbu na třech úrovních:
1) Technická úroveň střelby – mechanika střelby
2) Tréninková úroveň – aplikace techniky střelby od nejmenší vzdálenosti od koše
3) Střelba odpovídající střelbě při zápase
Permanentní práce na těchto třech úrovních vede ke zlepšení střelby. Pokud by se střelba měla stát mentální záležitostí je to na návštěvu psychiatra.


Pokud by se na basketbal hledělo více jako učení této hry než jako na výlet ega toho kterého trenéra za výhrami nad ostatními týmy, pak více koučů na kterékoliv úrovni by se zajímalo o opravdové základy této hry. Odstrańováním mýtů se basket může stát více basketbalem s opravdovým vyučováním tohoto sportu namísto toho, že trenéři pouze využívají schopností pár talentovaných jedinců.Dril 1na 1

Oba hráči startují na základní čáře

Video: Přihrávky s dvěma míči a driblink

Přihrávky s dvěma míči...Van Arsdale Dick: V mojí sportovní karieře jsem objevil, že nebylo žádných krátkých cest k úspěchu. Děti by měli zjistit, že člověk se nedostane na vrchol díky štěstí, ale jen tvrdou prací. Profesionálové v jakémkoliv sportu vypadají, jak je snadné jejich sport dělat, protože se k tomu dostali mistrovským zvládnutím základů jejich sportu.Dotaz na Randyho Browna

Můj tým z prvního ročníku na škole hraje po několik let útok flex. Zajímá mě nějaký jiný tip. Mám nějaké zkušenosti se hrami typu 1-4 i 3-2. Jsou nějaké snadné jednoduché útočné hry, které umožnují nováčkům vytváření střeleckých pozic?

Odpověď:
Jako mladý trenér jsem nevěděl, jaký útok hrát, protože všechny vypadají dobře. Vždy jsem z nějakého trenérského semináře přinesl novou hru a chtěl jí hned v pondělí aplikovat. Všechny útoky na papíře se mi líbily.
Takže otázkou je co chceš tím útokem docílit. Preferuješ silovou hru založenou na útoku z vymezeného území, nebo hru založenou na útočnících z perimetru a z jejich nájezdů? Hledáš hru, která vytváří střelecké příležitosti pro všechny nebo pro tvé nejlepší střelce?

Moje přesvědčení je, že když si vybíráš útok, tak tou nejdůležitější úvahou je nikoliv který typ útoku, ale co tím útokem chceš docílit. Níže uvádím typy útočení, ze kterých si můžeš vybrat. Vyber si spíše jednodušší, který splňuje tvé útočné cíle.

1. Útočný pohyb, který je hráčům předurčen. Příkladem je flex, se kterým jsi seznámen.
2. Naprosto volný útok bez jakékoliv struktury. Každé držení míče je jiné. Je to velmi těžce branitelný způsob útočení, který však vyžaduje vyspělý tým.
3. Herní sety- hra má určený pohyb a akci, která končí požadovaným zakončením, například tvůj nejlepší střelec se dostane do otevřené střely po dvojcloně spoluhráčů.
4. Kombinace všech tří. Doporučuji začít s nějakým strukturovaným útokem, který je vhodný postupně rozvinout tak, aby se stal méně čitelným.


Například: každý tvůj herní set má svoji protiakci (tedy když obrana provede toto, tvůj útok udělá toto…(, s tímto budeš více úspěšný)
Strukturovaný útok – příkladem je flex
Volný útok – příkladem je pohyb 5-0
Herní sety – těch jsou tisíce. Používej ten, který dostane tvého konkrétního hráče na určené místo pro střelbu.West Jerry: V životě toho nemůžeš moc dokázat, když trénuješ jen tehdy, když se cítíš dobře.Hra Zakončení Magic

Pivot 5 staví clonu...

John Wooden: Když se objeví příležitost, je pozdě začít se připravovatJohn Maxwell definoval 13 voleb, které mohou maximalizovat talent sportovce


Víra vynáší tvůj talent vzhůru: Nedostatek sebedůvěry může naopak působit jako strop pro tvůj talent

Zapálení pro věc dává energii tvému talentu: Zanícený člověk s limitovaným talentem překoná pasivního člověka obdarovaného větším talentem

Iniciativa aktivuje tvůj talent: Sokrates řekl: Aby pohnul světem, musíš nejprve pohnout sebou.

Koncentrace na činnost dává směr tvému talentu: Pokoušet se o všechno je jako nepokoušet se o nic a vysaje to z tebe energii.

Příprava tě dostává do lepší pozice: Jsi si vědom toho, co děláš, překvapen můžeš být pak jen jednou, při opakování už jsi nepřipraven

Trénink ostří tvůj talent: Trénink vyžaduje disciplínu a obsahuje změnu

Vytrvalost udržuje tvůj talent: Lidé, kteří prokazují vytrvalost si zachovávají větší vize ve svém vědomí i když už nemají dostatek sil

Odvaha testuje tvůj talent: Když rozvíjíme svůj talent do našeho maxima, jsme kontinuálně podrobováni testům. Odvaha je pak na denním pořádku

Schopnost učit se rozvíjí tvůj talent: Schopnost učit se není o kompetencích a mentální kapacitě, ale o postoji. Je to vůle naslouchat, učit se a aplikovat. Talentovaní lidé jsou někdy nejtěžším oříškem na výuku, protože si mnohdy myslí, že ví všechno. Je to problém hrdosti.

Charakter ochraňuje tvůj talent: Lidé se nemohou dostat dál, než kam je jejich charakter limituje. Talentovaní lidé bývají v pokušení často věci obcházet. Charakter je před tím ochraňuje

Vztahy ovlivňují tvůj talent: Život je příliš krátký, aby ho člověk trávil s lidmi, kteří tě směřují nesprávným směrem. A je příliš krátký na to, neinvestovat do ostatních. Tvé vztahy tě budou definovat

Odpovědnost posiluje tvůj talent: odpovědnost nejenom zlepšuje tvůj život, ale také zlepšuje životy těch okolo tebe.
Týmová práce násobí tvůj talent: Týmové úsilí dělí námahu a násobí efektMike Krzyzewski: Když se snažíš dosáhnout úspěchu, který definoval někdo jiný, budeš vždy frustrován. Definuj si svůj vlastní úspěchČti a reaguj – Útok do zonové obrany

Chceme být schopni útočit ...

Comments